Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2010-10-07

”Dumsmart avvakta med köp i ABB”

”Att avvakta ett bättre köptillfälle längre fram är dumsmart för den som kan köpa ABB billigt.” Så står det bland annat i en av de analyser som Aktiespararen sammanfattar under vinjetten Signaler denna gång.

ABB har fler än 6 000 anställda som forskar fram och utvecklar produkter inom bolagets två jämnstora affärer. Men lönsamheten glänser inte; i år väntas bara Hexagon förränta sitt eget kapital sämre än ABB:s 16 procent. Men justerar vi för att ABB har verkstadsbolagens starkaste balansräkning blir bilden en annan.

Att ABB är rätt exponerat för framtiden är börsens sämst bevarade hemlighet. USA:s kraftnät har underinvesterats se dan 1970-talet, och på nya marknader ökar el användningen tre gånger så fort som i den utvecklade världen. Världen står inför den största kraftinvesteringscykeln på 30 år.

De senaste åren har ABB också varit analytikernas verkstadsälskling. Ändå har placerarna den senaste tiden satsat ensidigt på de verkstadsbolag som gynnas tidigt av konjunkturåterhämtningen. Medan aktiekurserna i de stora verkstadsbolagen utanför fordonssektorn har lyft med mellan 22 och 64 procent det senaste året har ABB-aktien klättrat med bara 4 procent.

Men tajmningen börjar nu se allt mer rätt ut, även om vi räknar med att det stora resultatlyftet kommer först 2012. Men att avvakta ett bättre köptillfälle längre fram är dumsmart för den som kan köpa ABB på utsikterna att bolaget står inför en flera decennier lång strukturell tillväxt och kan göra det billigt. Köp (148 kronor), skriver Dagens Industri.

BE Groups huvudmarknader Sverige och Finland, som står för 80 procent av försäljningen, blir allt starkare. Lovande är också att bolaget äntligen kan visa svarta siffror i det tidigare problemtyngda Central- och Östeuropa. Andra kvartalet blev riktigt starkt, och bolaget kunde visa vinst igen efter sex förlustkvartal i följd. Stålpriserna rusade, samtidigt som efterfrågan tog fart på allvar. Prisuppgången på stål hejdades dock i juni, enligt bolaget, och prisutvecklingen för resten av 2010 är högst osäker, med tanke på den ökade konjunkturella osäkerheten.

I tider av ökad uppköpsaktivitet på börsen kan BE Group ses som ett intressant byte. När BE Group sattes på börsen av Nordic Capital 2006 var introduktionskursen 62 kronor, och dit kan aktien åter nå under det närmaste året – förutsatt att det inte blir en förnyad recession. Detta betyder en kurspotential på runt 40 procent. Aktien har också en lockande relativvärdering mot andra stålgrossister, och det är bäddat för högre utdelningar kommande år. Detta ger en klar köprekommendation (44 kronor), men med betydande risk i ett högcykliskt bolag, skriver Veckans Affärer.

Castellum är ett av börsens största och mest stabila fastighetsbolag. Aktien har dessutom varit ett av de bästa alternativen för långsiktiga investerare, som under de tio senaste åren har kunnat glädja sig åt en totalavkastning på i medeltal 16 procent per år. Just stabiliteten lockar i Castellum. Med en oavbruten resultatuppgång under 50 kvartal fram till det senaste årsskiftet har bolagets aktie stått pall även i dåliga tider.

Castellums fokus ligger på kassaflödet. Förvaltningsresultatet ska, enligt bolagets mål, öka med minst 10 procent årligen. Historiskt har utfallet varit bättre än så, och inget talar för att det blir annorlunda i framtiden. Bolaget satsar årligen 1 miljard kronor på att utveckla och förädla sitt fastighetsbestånd, som i dag är värt runt 30 miljarder kronor. Tyngdpunkten ligger på kommersiella lokaler, där kontor/butiker står för 65 procent och industri/lager för 30 procent. Bolaget är försiktigt belånat.

En god vinsttillväxt talar till Castellums fördel, och 60 procent av förvaltningsresultatet ska, enligt bolagets princip, delas ut till aktieägarna, vilket talar för en ny höjning till våren. Trots att aktien stigit markant under hösten ligger direktavkastningen på runt 5 procent, räknat på en utdelningshöjning till 3,75 kronor. Aktien värderas i nivå med substansvärdet (77 kronor). Riktkursen är 82 kronor, skriver Placeringsguiden.

Clas Ohlson har tillfälligt tappat tempo, vilket synts i aktiekursen. Aktien hör till de sämre placeringarna i år, med en nedgång på mer än 20 procent. De senaste rapporterna har inte bjudit på något att jubla över. Den starkare kronan har också varit en försvårande faktor.

Även om aktien, baserad på de senaste siffrorna, ser dyr ut finns ljuspunkter. Bolaget planerar att öka expansionstakten, vilket bör ge genomslag i analytikernas kalkyler och kan få prognoserna för de närmaste åren att höjas – även om det sannolikt inte går fort. Det är inte givet att Clas Ohlson på 3–6 månaders sikt är en köpkandidat. De senaste rapporterna har helt enkelt varit för svaga, och det finns gott om andra bolag med bättre tempo. Vid första anblicken ser även aktien högt värderad ut. När tillväxten kommer i gång stiger dock aktiekursen, och en tillväxtvärdering kommer att vara motiverad. På tre års sikt borde aktien därför bli en bra placering. För den långsiktige är det sannolikt köpläge redan nu (114,50 kronor), skriver Market Outlook.

Elanders huvudägare har hamnat på kollisionskurs i samband med den nyss avslutade nyemissionen. Gustaf Douglas’ investmentbolag, Latour, sålde nyligen aktier i tryckerikoncernen och minskade sitt ägande till under 20 procent. Förklaringen uppges vara att han inte nått samsyn med den andre huvudägaren, Carl Bennet.

Elanders har några riktigt tunga år bakom sig. Den välbehövliga nyemissionen inbringade 215 miljoner kronor före emissionskostnader, och den garanterades i sin helhet av Carl Bennet AB. Den kraftiga nedgången i världsekonomin sedan hösten 2008 har medfört en förändring i marknadsförutsättningarna. Samtidigt som volymerna minskat har marknaden drabbats av prispress, och därför måste bolaget fortsätta att sänka sina kostnader.

För i år väntas bolaget redovisa en förlust på runt 110 miljoner kronor, varav 80 miljoner är kostnader för strukturåtgärder. För nästa år spås ett positivt resultat före skatt. Carl Bennet är alltid långsiktig i sina bolag, och vi tror att Elanders kommer på fötter igen efter svackan. Men det tar tid, och vi ser ingen brådska med att investera i aktien. Vi upprepar rekommendationen avvakta/behåll (21,50 kronor), med riktkurs 25 kronor, skriver Stockpicker.

Hexpol är välskött och inte dyrt, men osäkerhet rörande vinsttillväxten gör att vi avvaktar. Det råder inget tvivel om att Hexpol är ett bra bolag med fin historik. Tillväxtmöjligheter saknas inte heller på sikt. I ett kortare perspektiv är vi dock osäkra på vilken vinsttillväxt bolaget kan leverera. Rörelsemarginalen nådde rekordhöga 12 procent under andra kvartalet, och nu kan tecken på en svagare efterfrågan skönjas. Risken är att den sekventiella tillväxten blir en besvikelse under de närmaste kvartalen, vilket i sin tur kan sätta press på marginalen.

Med ett P/E-tal på knappt 9 kan Hexpols värdering knappast kallas ansträngd. Denna typ av bolag brukar dock inte handlas till särskilt höga multiplar. Och vi har svårt att se värderingen lyfta i ett scenario där vinsttillväxten mattas av. Rekommendationen blir därför att avvakta (89 kronor) och invänta ett bättre läge att gå in i aktien, skriver Affärsvärlden.

Lundin Petroleums prospekteringsborrning i fältet Avaldsnes i Nordsjön har resulterat i en mycket stor oljefyndighet, och enligt bolaget bedöms fältet innehålla 100–400 miljoner fat råolja. Oljebolaget Det Norske, som äger ett intilliggande fält, uppger samtidigt att den totala formationen kan innehålla betydligt mer olja än så, åtminstone 500–600 miljoner fat.

Lundin Petroleum har också prospekteringstillgångar som ligger nära Avaldsnes, och vi bedömer att sannolikheten för att de ska innehålla olja har ökat. I dagsläget producerar Lundin Petroleum runt 30 000 fat olja per dag, och enligt vår bedömning har Avaldsnes på några års sikt potential att addera 50 000 fat till detta tal och Lunofältet, tillsammans med mindre närliggande fält, ytterligare 35 000 fat per dag. Totalt kan Lundin Petroleums oljeproduktion därmed mycket väl vara 4–5 gånger så hög 2014/2015 som i dag.

Med den senaste framgången, och Lundin Petroleums förväntat höga tillväxt framöver, kommer det institutionella intresset för aktien med all sannolikhet att öka. Den nya rekommendationen för aktien är köp (54 kronor), med riktkurs 65 kronor, skriver Aktiehandel inom SEB.

Nokia får upprepat rekommendationen köp (70,20 kronor) av Bank of America-Merrill Lynch efter kundevenemanget Nokia World i mitten av september. Vi tyckte om det vi såg. Till skillnad från förra året kommer volymprodukterna att finnas i butik redan under detta kvartal och inte nästa år, skriver bankens analytiker. Bekräftelsen på att försäljningsstarten för den nya modellen N 8 blir sista veckan i september samt lanseringen av ytterligare tre nya modeller är mer än vad de flesta kunde ha hoppats på, står det vidare i bankens analys.

Probis viktigaste produkt är hälsodrycken Proviva, som under första halvåret stod för 21,5 miljoner kronor av bolagets totala omsättning på 31,9 miljoner kronor. Ut över Proviva säljer bolaget den nya produkten Bravo Friscus via Skånemejerier samt Probifrisk och Probimage och en del andra kosttillskott. Lejonparten av omsättningen är hänförlig till licensintäkter. Det i dag kanske viktigaste avtalet är med den franska matbjässen Danone gällande Proviva. Probi har dock tidigare haft avtal med Danone som inte utmynnat i någon lansering av Proviva på nya marknader.

Under första kvartalet 2008 nådde Probi en omsättning på knappt 15 miljoner kronor, och sedan dess har omsättningen pendlat mellan 14,1 miljoner och 20,9 miljoner kronor – som för övrigt nåddes redan andra kvartalet 2008. Omsättningen har alltså knappt ökat alls. Så nu krävs verkligen att Danone gör slag i saken och lanserar Proviva på bred front för att bolaget ska kunna ta ett rejält kliv upp i omsättning. För trots en kursnedgång från toppen i somras värderas aktien till en bra bit norr om 20 gånger nästa års vinst. En chansning på Probi är i mycket ett vad på att Danone denna gång verkligen satsar på Proviva, men detta är alldeles för osäkert för att man ska betala en så hög multipel. Riskerna överväger, och vi rekommenderar att sälja aktien (50 kronor), skriver Börsveckan.

Proffice har en driven ledning och är det mest lönsamma bolaget i bemanningsbranschen. Vi har varit positiva till Proffice sedan de mörkaste dagarna under finanskrisen. Då konstaterade vi att det krävdes en total kollaps av arbetsmarknaden för att motivera den nedtryckta kursen. Så blev det inte, och kursen steg med 200 procent förra året.

Men bolaget tillhör dem som har backat på börsen i år, ned 12 procent. Det är ett bra tillfälle att köpa aktien. Visst, årets vinst faller jämfört med fjolårets, men redan nästa år skjuter den fart igen. Men vad händer om det blir en ny dyster lågkonjunktur då – med åtföljande varselvåg? Blir det så är Proffice ändå en bra chansning. Bolagets nya roll som arbetsmarknadsregulator syns ännu inte i kursen, och det är inte rättvist.

För 2011 blir direktavkastningen nära 4 procent, samtidigt som P/E-talet inte är högt, runt 13. Om bolaget når sin egen utopiska ambition, 15 procents årlig tillväxt fram till 2013, kan aktien vara värd 40–50 kronor. Utnyttja kurssvackan nu till att köpa aktien (22 kronor). På ett års sikt är riktkursen 30 kronor, skriver Affärsvärlden.

RNB-aktien nära trefaldigades under 2009 men har haft det tungt i år, –35 procent sedan årsskiftet. Bolaget har arbetat hårt för att förbättra balansräkningen de senaste åren. För att finansiera slutförandet av åtgärdsprogrammet i JC har två nyemissioner genomförts.

Utvecklingen för JC går åt rätt håll, men hittills har resultatförbättringen skett genom att bolaget har kapat de dåliga delarna. JC rapporterade under räkenskapsårets tredje kvartal en förlust på 10 miljoner kronor och har under de senaste tolv månaderna förlorat 85 miljoner kronor. Polarn O. Pyret, däremot, går lysande, och området visade ett rörelseresultat på 9 miljoner kronor. Brothers & Sisters redovisade ett rörelseresultat för perioden på 11 miljoner kronor.

I den senaste kvartalsrapporten, i juni, bedömde bolaget att det fanns förutsättningar för att nå ett positivt resultat i koncernen under innevarande år. Avgörande för RNB:s framtida vinster blir om huruvida JC hittar tillbaka till lönsamhet eller ej.

Trots att det fortfarande är en lång väg att vandra för RNB innan bolagets lönsamhet blir acceptabel är vi positiva till aktien. Vi höjer rekommendationen för RNB till öka (6,60 kronor), med riktkurs 9 kronor. Dels har aktien tappat kraftigt i värde sedan vår senaste uppdatering, dels tror vi att bolaget nu är på rätt spår, skriver Stockpicker.

Sectra har nyligen presenterat nya finansiella mål. De gamla hade hängt med sedan våren 1999. De nya målen innebär att tillväxten över en sjuårsperiod ska uppgå till i medeltal 15 procent och att vinstmarginalen före skatt ska bli 15 procent. Tillväxtmålet är fortfarande ambitiöst, eftersom det innebär att bolaget ska växa tre gånger så fort som de underliggande marknaderna. VD Jan-Olof Brüer räknar med att rörelseresultatet om tre år bör kunna uppgå till cirka 200 miljoner kronor. Förra året var det drygt 34 miljoner kronor.

Sectra väntas i år rapportera en omsättning på knappt 940 miljoner kronor, med en rörelse marginal på 6,2 procent. Per aktie väntas vinsten uppgå till 1,13 kronor, och för nästa år spås en ökning till 1,90 kronor, vilket ger ett P/E-tal på 19.

Sectra har starka produkter inom områden med stor potential. Bolaget brottas dock fortfarande med en del problem. Mammografi systemet Micro Dose har lång väg kvar
till lönsamhet. Bolaget har heller inte ännu fått godkännande av USA:s läkemedelsverk, FDA, för försäljning av Micro Dose. Även om framtiden ser spännande ut för Sectra tror vi inte på någon snabb vändning för bolaget. Aktien har dessutom klättrat närmare 20 procent sedan slutet av juli. Vi väljer därför att stå fast vid vår neutrala rekommendation (35,70 kronor), skriver Placera.nu.

Wesc har fått in en fot i dörren på den amerikanska marknaden och ökar nu sin försäljning där kraftigt kvartal för kvartal, om än från låga nivåer. USA är redan den enskilt största marknaden för bolaget, och förra räkenskapsåret nådde Wescs amerikanska dotterbolag lönsamhet för första gången. Finansiellt står Wesc stadigt, med en soliditet på 62 procent, inga skulder och 31,3 miljoner kronor i likvida medel. För andra året i följd skiftar bolaget ut 5 kronor per aktie till ägarna genom ett inlösenförfarande.

Wesc klarade sig nästan opåverkat genom finanskrisen, och bolaget kunde för räkenskapsåret 2008/2009 redovisa en tillväxt på 38 procent och en marginal på 12,7 procent. VD Greger Hagelin har pekat ut 16 procent som målet för rörelsemarginalen för räkenskapsåret, och historiskt har det visat sig att prognoserna är i underkant. Om facit hamnar på en bit över 16 procent landar vinsten per aktie för innevarande räkenskapsår på i närheten av 7,25 kronor, vilket ger ett P/E-tal på 15,9 för i år. Den som köper aktien för 115,50 kronor får dock i november tillbaka 5 kronor per aktie.

Inom en månad presenterar Wesc införsäljningen av vår- och sommarkollektionerna, och en försiktig investerare inväntar detta besked. Vi tror dock på en fortsatt bra utveckling för Wesc och behåller vår köprekommendation (115,50 kronor), skriver Placera.nu.

Av: Bosse Steiner

Ur: Aktiespararen nr 10, 2010      

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.