Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2010-10-19

Hitta kursvinnare: Köp Hennes & Mauritz

Hennes & Mauritz är en välkänd svensk framgångssaga och dessutom en av världens största klädkedjor. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare är aktien köpvärd …

Hennes & Mauritz (239,30 kronor) grundades 1947 av Erling Persson och hette från början endast Hennes, med försäljning av damkläder. 1968 förvärvades Mauritz Widforss, som då sålde herrkläder och jaktutrustning. I samband med köpet bytte bolaget namn till Hennes & Mauritz och sålde därefter både dam- och herrkläder. Utlandsexpansionen började dock redan 1964 med Norge som första anhalt, följt av Danmark och Storbritannien. Bolaget introducerades på Stockholmsbörsen 1974 och har sedan dess levererat en minst sagt imponerande totalavkastning till aktieägarna.

Tittar vi på de tio senaste årens utveckling kan vi konstatera att aktien följde med börsen ner efter det att IT-bubblan sprack år 2000. Hur som helst höll sig aktien relativt stabil under den fortsatta nedgången under de följande åren. 2004 tog den positiva utvecklingen fart igen med en särskilt kraftig uppgång under 2006 och första halvåret 2007. Under 2008 sjönk aktien med drygt 20 procent, vilket var mindre än hälften av vad börsen tappade. Å andra sidan steg inte aktien lika mycket som börsen under 2009. 2010 har hittills varit ett desto starkare år med en uppgång på drygt 20 procent sedan årsskiftet, att jämföra med Stockholmsbörsens dryga 15 procent.

Diagram – Hennes & Mauritz aktiekurs de tio senaste åren
Klicka på diagrammet för att förstora det.

Hennes & Mauritz är sannolikt ett av de mest välkända bolagen på Stockholmsbörsen och bolagets synlighet är stor även internationellt. Varumärket anses vara det 58:e mest värdefulla i världen och värderades till 86 miljarder kronor i den senaste rankingen. Hennes & Mauritz affärsidé lyder ”mode och kvalitet till bästa pris” och till skillnad från åtskilliga andra bolag lever Hennes & Mauritz verkligen upp till sin affärsidé. Kombinationen av att erbjuda trendriktiga kläder till ett attraktivt pris som dessutom håller god kvalitet är ett svårslaget, och inte minst svårkopierat koncept. I synnerhet om samma höga lönsamhet och tillväxt skall uppnås.

Hennes & Mauritz bedriver ingen egen tillverkning utan har istället 16 produktionskontor spridda i Asien och Europa som i sin tur lägger ut arbetet på cirka 700 underleverantörer. Varor med hög modegrad som snabbt måste ut till butik kan tillverkas i Europa vid behov, nära slutkund. Standardvaror av lägre modegrad som är mindre modekänsliga kan istället handlas upp i stora volymer till låga priser i exempelvis Bangladesh. På så vis ökar Hennes & Mauritz flexibilitet och även förhandlingskraft. Skulle mot förmodan problem uppstå i något av de tillverkande länderna är det också relativt enkelt för bolaget att istället anlita underleverantörer i något annat land.

Trots att Hennes & Mauritz successivt breddat sitt sortiment över tiden är det fortfarande damkläder som är bolagets grundpelare. Bolaget riktar sig mot samtliga åldersgrupper och utbudet omfattar allt från vardagskläder till fest-, sport- och mammakläder. Dessutom kompletteras detta med underkläder, accessoarer och även skor. Herrsidan har ett liknande om än smalare utbud och på senare år har arbets/festkläder såsom kostymer, skjortor, slipsar etc. varit framgångsrika för bolaget. Barnkläder utgör en mindre om än viktig del i sortimentet. Inom detta område prioriteras dessutom slitstyrka framför design och utseende. Det breda utbudet ökar kundnöjdheten eftersom plagg till hela familjen kan handlas i samma butik. Hennes & Mauritz säljer även kosmetika och bolaget utmärker sig, utöver de låga priserna, genom att garantera att produkterna ej testats på djur. Sortimentet omfattar såväl make-up som hud-, hår- och kroppsvårdsprodukter.

Hennes & Mauritz har flera olika varumärken i portföljen varav ett är &denim. Under detta varumärke har bolaget samlat jeansprodukter som utgörs av såväl byxor som jackor, klänningar, kjolar och shorts. Divided är ett annat produktområde med lite mer ungdomlig stil och mer fokus på ”streetmode” än ”traditionellt” mode. Hennes & Mauritz har inte förvärvat i någon större utsträckning historiskt men köpte Fabric 2008, ett bolag som än idag driver Monki och Weekday. Monki är ett märke anpassat för tjejer medan Weekday riktar sig mot både killar och tjejer, främst via varumärket Cheap Monday. Dessa kedjor har även börjat växa internationellt och finns båda i exempelvis Danmark och Tyskland, än så länge.

H&M Home lanserades 2009 och är därmed bolagets yngsta produktgrupp. Affärsidén är att sälja mode för hemmet, med fokus på textilier anpassade för såväl kök som vardags- och sovrum. Produkterna säljs via distanshandel och går idag att köpa i Skandinavien samt på ett fåtal andra europeiska marknader. COS, Collection of Style, är Hennes & Mauritz premiumvarumärke. Tanken är att konkurrera med dyra designermärken genom att erbjuda likartad modegrad och kvalitet till lägre priser. Priserna ligger hursomhelst en bit över bolagets övriga segment. COS lanserades i England 2007 och finns idag på åtta europeiska marknader, dock ännu inte i Sverige.

Hennes & Mauritz har i dagsläget strax över 2000 butiker fördelade på 35 marknader, varav de största är Tyskland, Frankrike, Sverige, Storbritannien och USA. Av dessa är 28 butiker COS, 60 Fabric (Monki och Weekday) och 43 drivs som franchise. Framförallt är det på mer exotiska marknader såsom Israel, Libanon och Dubai som Hennes & Mauritz bredriver franchise. Bolagets huvudsakliga strategi är att öppna och driva butiker i egen regi. Hennes & Mauritz investerar även, i högre grad än många andra butikskedjor, mycket i butiksinredning. Syftet är att inspirera kunderna samt öka trivseln i butiken vilket ökar chanserna till köp. Detta år räknar Hennes & Mauritz med att öppna 220 butiker netto och antalet anställda börjar nu närma sig 80 000. En intressant kuriosa är att den bonus som betalas ut till ledande befattningshavare runt om i världen är villkorad av att pengarna investeras i Hennes & Mauritz-aktier, vilka ska behållas i minst fem år. Bolagets mål är att öka antalet butiker med 10-15 procent per år och samtidigt öka försäljningen i de befintliga butikerna.

Trots att Hennes & Mauritz har en extrem tillväxt i bagaget torde det finnas mycket kvar att hämta på såväl befintliga som potentiella marknader. Bolaget har exempelvis endast nio butiker i Japan, sju i Ryssland och en i Sydkorea, vilken öppnades i vintras. Just Ryssland är en av flera marknader där Hennes & Mauritz ser betydande långsiktig tillväxtpotential, inte minst i Moskvaregionen där det bor 15 miljoner människor. Detta kan sättas i relation till Sverige med drygt 170 butiker på nio miljoner människor. Dessutom finns bolaget ännu inte på flertalet potentiellt intressanta marknader, såsom Indien, Australien, Mexiko och Sydamerika. Hennes & Mauritz satsar även allt mer på distanshandel, i huvudsak via Internet. Idag erbjuder bolaget distanshandel på åtta marknader med Storbritannien som det senaste tillskottet.

För Hennes & Mauritz har bästa butiksläge alltid varit en viktig parameter och ofta är möjligheterna till etablering betydligt större än de butiker som de facto öppnas. En anledning till detta är att bolaget är noga med att säkerställa god lönsamhet i ett tidigt skede. Hennes & Mauritz äger inte sina lokaler utan väljer istället att hyra för att på så vis uppnå större flexibilitet. Skulle ett område mot förmodan förlora attraktivitet är det enkelt för bolaget att byta lokal när hyreskontraktet löpt ut. Dessutom har Hennes & Mauritz ofta en mycket stark förhandlingssituation mot hyresvärdarna och kan därför skriva relativt korta hyreskontrakt till attraktiv hyra. En av anledningarna till detta är att kringliggande butiker gynnas av det stora kundflöde som Hennes & Mauritz butiker brukar medföra vilket höjer efterfrågan på hyresvärdens övriga lokaler.

Konjunkturläget under framförallt förra året gjorde att Hennes & Mauritz, med sin starka finansiella ställning och goda stabilitet, kom över betydligt fler attraktiva butikslägen än planerat. Dock hämmar den svaga ekonomiska återhämtningen i Sydeuropa den framtida expansionen i regionen eftersom flera nybyggnationer av exempelvis köpcenter ligger på is. Hennes & Mauritz gick försäljningsmässigt nästan obemärkta genom lågkonjunkturen tack vare bolagets låga prisnivå, diversifierade produktmix och inte minst lojala kundbas.

Diagram – Hennes & Mauritz aktiekurs de två senaste åren
Klicka på diagrammet för att förstora det.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Hennes & Mauritz försäljning. Tittar vi i historiken kan vi snabbt konstatera att tillväxten legat på en stabil och hög nivå med ett genomsnitt om 13,4 procent per år. Med tanke på att Hennes & Mauritz fortfarande har många marknader att penetrera och nya butiker att öppna finns det inga direkta skäl att anta annat än tvåsiffrig tillväxt även under de fem kommande åren. Vi uppskattar följaktligen den genomsnittliga försäljningstillväxten till 13 procent per år under de fem kommande åren.

I steg 2 ser vi att vinsttillväxten historiskt varierat något mer än försäljningstillväxten, men att genomsnittet uppgår till 15,4 procent under de fem senaste åren. Det faktum att förlustår saknas visar också på en mycket stabil underliggande intjäning oavsett konjunkturläge. Även under lågkonjunkturen 2000-2003 uppvisade Hennes & Mauritz vinst varje år.

I analyssteg 3 kan vi konstatera att Hennes & Mauritz till skillnad från många andra bolag lyckats med konsttycket att uppvisa såväl hög tillväxt som höga marginaler. Den genomsnittliga vinstmarginalen under de fem senaste åren uppgår till 23,1 procent, en siffra som bolaget bör kunna nå även framöver. Nedgången till 21,8 procent 2009 var sannolikt en tillfällig minskning, hänförlig till lågkonjunkturen. Jag är något konservativ och antar en genomsnittlig vinstmarginal om 22 procent under de fem kommande åren. Denna siffra använder jag i kombination med mitt tidigare antagande om en försäljningstillväxt på 13 procent för att prognostisera framtida vinst.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Hennes & Mauritz utdelningspolicy lyder att prioritera en stark finansiell ställning för att underlätta aggressiv expansion även i framtiden. Bolaget bedömer att cirka halva vinsten efter skatt kan delas ut, samt att överskottslikviditet också ska delas ut. Målet framstår som väl lågt satt när vi tittar på historiken med en genomsnittlig utdelningsandel om 84,3 procent under de fem senaste åren. Utdelningstillväxten avtog något de senaste åren, sannolikt som en försiktighetsåtgärd hänförlig till finanskrisen. Jag estimerar hursomhelst att den genomsnittliga utdelningstillväxten kommer att uppgå till 85 procent under de fem kommande åren.  

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. För ett bolag med så stabila utsikter som Hennes & Mauritz är det framtida P/E-talet den svåraste parametern att uppskatta. Det genomsnittliga P/E-talet har under de fem senaste åren uppgått till 21 med ett lägstasnitt på 17,4 och ett högstasnitt på 24,6. I dagsläget uppgår P/E-talet till cirka 20 baserat på den förväntade vinsten för det innevarade räkenskapsåret. Vi kan alltså konstatera att marknaden inte vågar värdera bolaget till samma multiplar som innan finanskrisen, trots att tillväxtutsikterna ser lika bra ut idag som för tre år sedan. Jag räknar med ett högsta P/E-tal om 22 och ett lägsta om 18 under de fem kommande åren vilket ger ett genomsnitt på 20.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till 393,35 kronor, vilket motsvarar en uppsida på cirka 64 procent (exklusive utdelningar och från dagens kurs). Mitt antagande om lägsta kurs uppgår till 200 kronor, vilket ger en nedsida på knappt 16 procent.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen, en förväntad avkastning på 15,4 procent årligen varav 4,9 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden är aktien köpvärd upp till 264 kronor.

I en teknisk analys (TA) kan vi konstatera att den långsiktiga trenden är positiv medan den kortsiktiga trenden, illustrerad med den röda linjen, är negativ. Efter en stadig uppgång i juli, augusti och september sjönk aktien tillbaka efter det att delårsrapporten för räkenskapsårets första nio månader hade presenterats. Den senaste tidens handel har hursomhelst visat på sidledes rörelser snarare än fortsatt nedgång. Närmsta stöd finns vid 235 kronor och närmsta motstånd finns vid årshögstanoteringen strax över 260 kronor.

TA-Diagram – Hennes & Mauritz aktiekurs det senaste året
Klicka på diagrammet för att förstora det.

Hennes & Mauritz är en snabbväxande kassako som sannolikt kommer att upprepa historian om och om igen under många år framöver. Bolaget har en imponerande vinsthistorik och en relativt låg risk. Inte minst såg vi bevis på det under finanskrisen då vinsten ökade samtidigt som svenska banker genomförde nyemissioner och flera verkstadsbolag uppvisade jätteförluster. Givet att inget oväntat förändrar spelplanen radikalt är det till synes höga P/E-talet inget att frukta. Hennes & Mauritz passar väl in som en stabil grund i de flesta väldiversifierade portföljer.

Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 42, 2010      

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.