Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-04-28

”Vi följer inte den gängse finansteorin”

Månadens gästplacerare avfärdar finansteorin om att högre risk ger högre avkastning. Med rätt riskallokering väljer Ulrika Bergman och hennes arbetsgrupp ut stabila bolag som ska ge god avkastning oavsett marknadsläge. Pressad på ett tips gissar hon på en börsuppgång i Stockholm på 7–10 procent på ett års sikt.

Ulrika Bergman förvaltar sju fonder hos SEB: fyra med global inriktning, en Europa-, en bioteknik- och en läkemedelsfond. Samtliga fonder hon förvaltar använder sig av en kvantitativ process, och bolagen väljs ut utifrån olika nyckelfaktorer med hjälp av olika system och modeller.

Våra modeller fångar bolagens finansiella hälsa, det vill säga lönsamhet, skulder, likviditet och operationell effektivitet. Andra viktiga komponenter är risk och tillväxtpotential. Vi tittar alltid på portföljer i ett helhetsperspektiv, där risk och diversifiering blir en viktig del, säger Ulrika Bergman.

Ulrikas arbetsgrupp på tio personer letar efter låga betavärden, och den vedertagna sanningen i branschen är inte något för dem.

– Vi följer inte finansteorin om att högre risk ger högre avkastning utan hittar i stället de bolag med stabil utveckling som ger hög avkastning.

Om Stockholmsbörsens utveckling på ett års sikt vill Ulrika Bergman helst inte uttala sig – inte bara på grund av att det skulle vara rent spekulativt utan för att hon menar att det inte påverkar gruppens strategier nämnvärt.

 Våra strategier ska fungera i alla marknadslägen. Om jag måste gissa säger jag 7–10 procent utifrån rådande ränteläge.

För investerare som den senaste tiden följt de politiska oroligheterna i Libyen och naturkatastrofen i Japan kan det vara svårt att förstå hur en fondförvaltare utifrån makroekonomiska faktorer undviker att ställa prognoser. Men Ulrika Bergman menar att den kvantitativa urvalsprocessen fångar makroekonomiska händelser via priser och nyckeltal och har fördelen att inte påverkas av medieskriverier och subjektiva tolkningar av exempelvis en VD.

– Den är mer regelstyrd och strävar efter risknivåmål i bolagsperspektiv. Portföljerna vi förvaltar övervakas dagligen och allokeras av mänsklig hand.

Ulrika Bergman berättar att när det i branschen talas om lång sikt ofta är fem år som avses som praxis för investeringar i aktier. Dock måste enskilda bolag i portföljen ses över kontinuerligt, och det är en anledning till att många väljer fonder i stället för enskilda aktier för att få riskspridning och för att slippa sköta övervakningen själva.

 Det är relativt mindre risk för att bolagen i de portföljer vi förvaltar köps eller säljs vid fel tidpunkt. De ska vara stabila på både längre och kortare sikt och fungerar som en bra bas i gästportföljen just nu.

Ulrika poängterar att bolagen i hennes gästportfölj är en del av en väl sammanvägd portfölj i riskperspektiv i en kvantitativ strategi. De ska ses som exempel på företag som passar i SEB:s portföljer och inte rekommendationer som står på egen grund.

GÄSTPORTFÖLJEN

Atlas Copco
Ett klassiskt ”svenskt” kvalitetsbolag som fortsatt ser attraktivt ut, även om köp bör avpassas efter den senaste tidens uppgång. Atlas Copco gynnas av den starka globala efterfrågetrenden inom bygg- och gruvindustrierna.

Bilia
Bilhandelsföretaget har haft ett starkt momentum genom att antalet nyregistreringar under det senaste året har stigit kraftigt samt att bolaget snabbt växer inom underhåll, vilket stärker marginalerna ytterligare. Utdelningsnivån är hög, och bolagets aktie har fått ett flertal köprekommendationer.

Fenix Outdoor
Klädtillverkaren inom sport- och utomhusaktiviteter gynnas av ett allt större hälso- och fritidsmedvetande hos folk. Bolaget verkar i Norden, Västeuropa och Nordamerika och växer ytterligare genom en stark organisk tillväxt.

Systemair
Ventilationstillverkaren har visat stark försäljning och goda marginaler. Bolaget gynnas av krav på allt bättre och mer energisnåla ventilationsanläggningar i inomhusmiljöer.

Aarhus Karlshamn
Fett-tillverkaren Aarhus Karlshamn gynnas av att användandet av vegetabiliska fetter i livsmedelsindustrin ökar, på bekostnad av transfetter. Bolaget har haft det motigt med en fabriksbrand, skenande råvarupriser och fallande volymer i finanskrisens spår men har gjort omfattande kostnadsbesparingar som kommer att bära frukt. En bortglömd aktie.

Av: Amanda Broomé

Ur: Aktiespararen nr 4, 2011

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.