Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-01-17

Hitta kursvinnare: Öka i Swedish Match

Swedish Match säljer snus, cigarrer, tuggtobak, tändstickor och tändare. Enligt en fundamental aktieanalys gjord med Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare bör man öka i aktien…

Swedish Match (239,70 kronor) grundades ursprungligen 1915 och hette på den tiden Svenska Tobaksmonopolet. Ivar Kreuger slog 1917 samman bolaget med Jönköpings Tändsticksfabrik och bildade Svenska Tändsticks Aktiebolaget. Sedan 1980 heter bolaget Swedish Match, vilket noterades på Stockholmsbörsen 1996.

Aktien var relativt stillastående under de första åren på börsen men började stiga under 2000/2001 samtidigt som de flesta andra aktier sjönk kraftigt. Aktien steg  sedan kraftigt under flera år men följde delvis med Stockholmsbörsen ned under raset 2008. Under förra året klarade sig Swedish Match betydligt bättre än index med en uppgång på 25 procent.

Swedish match utvecklar, tillverkar och säljer tobaks- och tändprodukter. Verksamheten är indelad i produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska lågpriscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare).

Snus står för cirka 40 procent av omsättningen och cirka 65 procent av resultatet, vilket gör det till det största och överlägset mest lönsamma produktområdet. Swedish Match innehar flera starka varumärken med gamla vanor, exempelvis Ettan som lanserades redan 1822 men även General från 1915 och Göteborgs Rapé som kom 1919. Bolaget har även relativt unga varumärken såsom Catch som lanserades 1984.

Catch var från början ett experiment med smaksättning och hade från början en smak av lakrits. Produkten har senare utvecklats med smak av bland annat eukalyptus men även mindre, mer diskreta portioner vilket många kunder efterfrågat. 2006 lanserades även lågprissnuset Kronan samt det nikotinfria snuset Onico. Trots att många av Swedish Match produkter är väldigt traditionsbundna experimenterar bolaget löpande med nya produkter och smaker, inte minst för att attrahera nya målgrupper.

Swedish Match är överlägset marknadsledande i Sverige men en marknadsandel på cirka 86 procent, största konkurrenten är Skandinavien är British American Tobacco med nästan 10 procent marknadsandel. Sverige har också högst snuskonsumtion per capita i hela världen och portionssnus är den vanligaste snussorten. Norge är en annan viktig marknad som vuxit kraftigt under de senaste åren och som i mångt om mycket påminner om den svenska marknaden.

De viktigaste försäljningsställena för snus i Skandinavien är dagligvaruhandeln, servicebutiker och bensinstationer.  Även tobaksaffärer, barer, restauranger och flygplatser utgör vanliga inköpsställen. Återförsäljarna sätter priset själva och bland annat är positioneringen av snuskylar i butiken är av stor betydelse för försäljningen.

I USA är Swedish Match den tredje största aktören på snusmarknaden och viktiga varumärken är Longhorn, Timer Wolf och Redman. Skandinaviskt snus är pastöriserat medan det amerikanska snuset är fermenterat. Det skandinaviska snuset anses dock ha långsiktig tillväxtpotential i USA och Swedish Match har under de senaste åren börjat marknadsföra varumärken såsom General i landet. Lössnus dominerar också marknaden i USA men såväl portionssnus som premiumsnus i allmänhet är på väg att bli mer populärt. I USA är de viktigaste distributionskanalerna exklusiva och specialiserade cigarr- och tobaksbutiker samt Internet där konsumenterna läser på om svenskt snus och den traditionen bakom. De största konkurrenterna i USA är Altria med 56 procent och Reynolds American 30 procent.

Den globala snusmarknaden beräknas uppgå till över 1,5 miljarder dosor per år och marknaden växer. Swedish Match har via SMPM International, ett joint-venture bolag samägt med Philip Morris, gjort satsningar på att lansera rökfria produkter utanför Skandinavien och USA. Bland annat har bolaget nyligen gjort försiktiga lanseringar i Taiwan och Kanada. Sedan 1992 är försäljningen av snus förbjuden inom EU, Sverige är dock undantaget.

Produktkategorin Andra tobaksprodukter står för ungefär 22 procent av Swedish Match omsättning och den främsta marknaden är USA. Produkterna består framförallt av lågpriscigarrer såsom White Owl samt tuggtobak såsom Red Man. Cigarrmarknaden har ökat med två procent per år under de senaste åren och bolagets marknadsandel uppgår till cirka 6 procent. Marknaden för tuggtobak minskar kontinuerligt med 5-10 procent per år men en möjlighet för bolaget är att de som slutar med tuggtobak går över till snus.

Tändprodukter är den minsta produktkategorin och står för cirka 13 procent av omsättningen. Swedish Match är ledande på flera marknader inom tändstickor och har starka lokala varumärken på flera marknader såsom Solstickan, Fiat Lux, Swan och Tres Estrellas. Viktiga marknader är Ryssland, Brasilien, Sverige och Frankrike. Den globala marknaden för tändstickor är minskande i flera länder medan den är relativt stabil för tändare.

Swedish Match bedriver tillverkning i sju länder, Brasilien, Bulgarien, Dominikanska republiken, Filippinerna, Nederländerna, Sverige och USA. Trots att många av bolagets produkter har gamla vanor utvecklar Swedish Match hela tiden sin portfölj genom att förnya befintliga varumärken och addera nya. Bolaget har bland annat en tillverkningsprocess som kallas Gothia Tek vilken omfattar strikta kontroller i hela produktionskedjan för att säkerställa högsta kvalitet på produkterna.

Få bolag har ett så stort beroende av sociala frågor som Swedish Match, något som genomsyrar allt från tillverkningsprocessen till marknadsföringen av slutprodukten. Dessutom skulle naturligtvis ändrad lagstiftning i EU exempelvis innebära en fantastisk potential för bolaget. Swedish Match lägger stora resurser på lobbyister vilka framförallt syftar till att informera om hälsomässiga fördelar med rökfria tobaksprodukter jämfört med exempelvis cigaretter.

I grunden bygger det på att försöka övertyga beslutsfattarna om att införande av snus kommer minska rökandet, inte öka den totala konsumtionen av tobak. Detta har dock visat sig mycket svårt hittills. Swedish Match hävdar dock att svenskt snus har en hälsorisk som ligger i nivå med receptfria nikotinläkemedel såsom tuggummin och plåster.

I USA, där snus är tillåtet, har en hårdare linje tagits generellt mot alla typer av tobak under den senaste tiden. Framför allt gäller detta sponsring, reklam och produktprover. Detta begränsar Swedish Match något men har samtidigt till fördel att det ökar inträdesbarriärerna i branschen.  

Swedish Match är känt som ett klassiskt defensivt bolag vilket har en ganska naturlig förklaring i att en stor del av bolagets produkter är beroendeframkallande och dessutom tenderar många av exempelvis snuskonsumenter vara väldigt lojala mot vissa varumärken livet ut.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Swedish Match:s försäljning. Bolaget har under de fem senaste haft en relativt stabil försäljning vilken ökat med i genomsnitt 6,3 procent per år. Samtidigt som exempelvis tuggtobak och tändstickor är på nedgång finns det betydande tillväxtpotential för svenskt snus i USA. Dessutom kan bolaget sakta men säkert slå sig in på nya marknader såsom Kanada. Följaktligen bör en tillväxt på 6,3 procent per år kunna nås under de fem kommande åren.

I steg 2 kan vi konstatera att även vinsten varit mycket stabil under de senaste åren och har vuxit med i genomsnitt 13,1 procent per år.

I analyssteg 3 ser vi att vinstmarginalen uppgått till imponerande 22,7 procent i genomsnitt under de fem senaste åren. I fallet Swedish Match är det intressant att titta på vinsttillväxten isolerad vilken enligt trendlinjen i steg 2 bör kunna uppgå till 15,9 procent per år under de fem kommande åren. Detta känns dock något tilltaget och jag räknar med en genomsnittlig vinsttillväxt om 10 procent under de fem kommande åren.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Den genomsnittliga utdelningsandelen har under de senaste två åren uppgått till 40 procent vilket också ligger i linje med bolagets finansiella mål om att dela ut 40-60 procent. Noterbart är att bolaget också löpande genomfört återköp av egna aktier under de senaste åren. Jag räknar med en utdelningsandel om 40 procent även under de fem kommande åren.

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. Historiskt har P/E-talet uppgått till lägst 16,4 och högst 11,2 med ett genomsnitt på 13,8. Detta är strax över börsgenomsnittet vilket känns ganska försiktigt med hänsyn till den stabila intjäningen. Något konservativt räknar jag med att marknaden kommer att värdera aktien på ett likartat sätt under de fem kommande åren.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till knappt 359,60 kronor, vilket motsvarar en uppsida om 50 procent från dagens kurs exklusive utdelningar. Min bedömning av lägsta kurs uppgår till 190 kronor. Nedsidan till denna nivå är cirka 21 procent.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen: en förväntad avkastning på 11,4 procent årligen varav 3 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden bör man öka i aktien.

I en teknisk analys (TA) ser vi att den långa trenden i aktien är positiv eftersom bottnarna är stigande och det glidande medelvärdet pekar uppåt. Stöd finns vid 231-232 kronor samt vid det glidande medelvärdet, en nivå där det historiskt sett varit en bra idé att köpa aktien. Motstånd finns vid årshögsta runt 246 kronor och om aktien etablerar sig över denna nivå är det sannolikt att den får ett extra ryck uppåt. Om aktien handlas nära 246 kronor men vänder tillbaka är det inte osannolikt att den faller tillbaka mot närmsta stödnivå.

Swedish Match är ett lite annorlunda bolag med många starka varumärken och extremt god stabilitet i alla konjunkturer. Även om snus är hälsovådligt anses det av många vara ett betydligt bättre alternativ än exempelvis cigaretter vilket medför att risken för kraftiga inkomstbortfall känns begränsad. Bolaget är dessutom mycket aktieägarvänligt med generösa utdelningar och påtagliga återköpsprogram.

Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg
Fristående analytiker

Ur: Nyhetsbrevet v. 3, 2012      

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.