Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-06-05

Hitta kursvinnare: Avvakta med Kabe

Kabe säljer husvagnar, husbilar och kringliggande produkter. Enligt Aktiespararnas analysprogram Hitta kursvinnare bör man avvakta med aktien...

Kabe (96 kronor) grundades av Kurt Blomqvist 1958 och var från början ett semesterprojekt som sedan kom att växa och mynna ut i en trendsättande svensk husvagnstillverkare. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1989 och har sedan dess bjudit ägarna på en imponerande avkastning.

I ett kortare perspektiv kan vi konstatera att aktien sjönk ordentligt under lågkonjunkturens 2008 för att sedan kraftigt återhämta sig med en uppgång på över 500 procent till toppnoteringen 2011. Sedan dess har utvecklingen varit skakig men faktum är att aktien ligger upp 14 procent för året att jämföra med Stockholmsbörsen som ligger back cirka 3 procent.

Diagram – Kabes aktiekurs under de tio senaste åren
Klicka för att se diagrammet.

Kabes affärsidé är att utveckla och sälja husvagnar, husbilar och kringliggande produkter på den europeiska marknaden. Kärnan i bolagets verksamhet är varumärket Kabe som står för över halva bolagets omsättning. Koncernen är dock även återförsäljare av externa varumärken, exempelvis Adria med tillverkning i Slovenien och Eximo med tillverkning i Polen.

Adria tillhör mellan-lågprissegementet och är ett starkt varumärke inom framförallt husbilar. Eximo tillhör lågprissegmentet och erbjuder husvagnar som är små och lätta, för att kunna dras även av mindre bilar. Dessutom driver Kabe en detaljhandelsverksamhet som heter Kama och erbjuder produkter för mobilt boende samt reservdelar till husvagnar och husbilar.

Kabe är den enda stora skandinaviska husvagnstillverkaren och produkterna tillhör det absoluta premiumsegmentet. Det gäller inte endast kvaliteten utan även utrustningsnivån och isoleringsförmågan, Kabes husvagnar är anpassade för att ge en behaglig inomhusmiljö oavsett om utomhustemperaturen uppgår till plus eller minus 30 grader.

Produktutveckling är en viktig stomme i verksamheten och bolaget är mycket lyhört mot kundernas behov. Dessutom har kunderna möjlighet att skräddarsy sina husvagnar och husbilar avseende exempelvis planlösningar och utrustningsnivå. Detta avspeglas tydligt inom produktionen inom vilken Kabe bedriver så kallad lean-production, ett produktionstänk som blev känt via Toyota och som bygger på att hela produktionskedjan skall utgå från kundernas behov och kundernas bästa.

Eftersom kundernas behov successivt förändras innebär det även att produktionsapparaten måste vara flexibel och effektivisera varje steg i tillverkningprocessen. Strategin innebär att Kabe kan minska sin kapitalbindning, snabbare anpassa sig om volymerna viker eller ökar samt undvika tids- och kostnadsineffektiva flaskhalsar.

Kabes försäljning sker via drygt 100 fristående återförsäljare vilka ofta är så kallade multibrand, det vill säga de säljer fler varumärken än Kabe. Hursomhelst tenderar såväl Kabe som Adria vara huvudmärken hos många av återförsäljarna vilket är en styrka för bolaget och till stor del beror på att bolaget har långa relationer med många återförsäljare.

Sverige är Kabes viktigaste marknad och står för mer än halva omsättningen. Därefter kommer Norge med ca 17 procent samt Finland och Danmark med 9 procent vardera. Kabe har även viss närvaro i Tyskland, Holland och Schweiz. I Sverige uppgår Kabes marknadsandel inom husvagnar till 21 procent och bland konkurrenterna återfinns bland andra Hobby, Cabby och Polar. Kabe är än så länge en relativt liten spelare inom husbilar och marknadandelen i Sverige uppgår endast till blygsamma 5 procent. Bland konkurrerande varumärken återfinns Burstner, Detleffs och Hymer.
Kabes verksamhet är i högsta grad konjunkturberoende och ett osäkert ekonomiskt läge, främst kopplad till rädsla för arbetslöshet, tenderar till att minska konsumenternas vilja i att köpa dyra kapitalvaror som husvagnar och husbilar. Dessutom väljer många av de som redan äger exempelvis en husvagn att avvakta med att uppgradera till en ny modell i väntan på bättre tider. Bolaget är även påverkat av den svenska kronans utveckling.

En stark svensk krona gör det visserligen billigare för bolaget att köpa insatsvaror och är något som stärker marginalen på den svenska marknaden. Däremot väljer fler att själva importera konkurrerande modeller från exempelvis Tyskland när den svenska kronan är stark samtidigt som Kabe får mindre attraktionskraft ute i Europa.

Diagram – Kabes aktiekurs de två senaste åren
Klicka för att se diagrammet.

I analyssteg 1 ska vi göra antaganden om Kabes försäljning. Under de fem senaste åren har försäljningen ökat med i genomsnitt 1,9 procent per år vilket är en blygsam siffra. Kabes omsättning minskade med över 15 procent under 2008 vilket, trots allt, var en relativt mild nedgång jämfört med många andra cykliska bolag.

Kabes finansiella mål är att öka sina marknadsandelar kontinuerligt. Någon större tillväxt i branschen är inte att vänta, däremot kommer de kapitalstarka 40- och 50-talisterna sannolikt bidra till en stabil efterfrågan framöver. Jag räknar med en genomsnittlig tillväxt om 1,9 procent årligen under de fem kommande åren.

I steg 2 kan vi konstatera att bolaget gått med vinst varje år under de senaste åren vilket tyder på stabilitet och även flexibilitet när marknaden viker. Kabe verkar dessutom ha en ännu bättre plattform att stå på idag för att på att ännu bättre och lönsamt sätt hantera volymminskningar.

I analyssteg 3 ser vi att vinstmarginalen uppgått till i genomsnitt 7,5 procent under de fem senaste åren. Kabe har som finansiellt mål att uppnå en rörelsemarginal om minst 10 procent, något som bolaget själva anger vara svårt att nå med dagens makroekonomiska förutsättningar. Jag räknar med en genomsnittlig vinstmarginal om 7,5 procent även under de fem kommande åren.

I steg 4 ska vi bedöma andelen utdelad vinst för de fem kommande åren. Andelen utdelad vinst har i genomsnitt uppgått till 41,9 procent under de fem senaste åren, något som ligger i linje med bolagets finansiella mål att dela ut 30-40 procent av vinsten. Jag räknar med en oförändrad genomsnittlig utdelningsandel under de fem kommande åren.

I analyssteg 5 är det dags att uppskatta aktiens högsta respektive lägsta P/E-tal framöver. Historiskt har aktien handlas till ett genomsnittligt lägsta P/E-tal om 6 och ett genomsnittligt högsta P/E-tal om 14. Precis som för många andra bolag med konjunkturkänslig verksamhet är det normalt att P/E-talet är högre under dåliga år med låga vinster och tvärtom. Även här räknar jag med en liknande siffra i framtiden vilket ger ett genomsnitt på 10. Det är under genomsnittet på börsen men samtidigt har majoriten av bolagen på börsen bättre tillväxtmöjligheter än Kabe även om bolaget å andra sidan har väldigt stabil vinsthistorik.

I steg 6 uppgår målkursen (högsta kurs om fem år) till knappt 156 kronor, vilket motsvarar en uppsida om 73 procent från dagens kurs exklusive utdelningar. Min bedömning av lägsta kurs uppgår till 72 kronor och baseras på P/E-tal och aktuell vinst. Nedsidan till denna nivå är 25 procent.

I analyssteg 7 ges resultatet av analysen: en förväntad avkastning på 13,6 procent årligen varav 4,9 procentenheter är direktavkastning. Givet analysens antaganden är aktien rimligt värderad.

I en teknisk analys (TA) ser vi att aktien gick starkt i början av året men att trenden gick från positiv till negativ i mitten av maj, något vi kan avläsa på det glidande medelvärdet som bytte riktning. Den som är försiktig bör vara försiktig med att köpa aktien nu när trenden är negativ. Den mer spekulative investeraren chansar på att stödet runt 90 kronor håller på nytt och försöker köpa aktien när/om den går till denna nivå. Motstånd finner vi sin tur i första hand vid 110 kronor, en nivå som tidigare utgjorde stöd.

TA-diagram – Kabes aktiekurs det senaste året
Klicka för att se diagrammet.

Kabe är ett välskött bolag med starka produkter som med största sannolikhet kommer vara marknadsledande även i framtiden. För den som söker ett bolag med stark exponering mot Norden och uppskattar stabila vinster och utdelningar kan Kabe vara ett intressant val. De begränsade tillväxtmöjligheterna gör hursomhelst att aktien inte är jätteintressant till dagens kurs.

Vill du ändra på något antagande som jag har gjort? Gör då en egen analys med hjälp av Hitta kursvinnare.

Av: Måns Flodberg  

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.