Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-05-25

Börsen bötfäller banker

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite för Carnegie, Skandiabanken och UBS på 400.000 kronor vardera. I förra veckan var det HQ som åkte dit.

De tre bankerna är handelsmedlemmar vid Stockholmsbörsen och har brutit mot börsens regelverk genom att förmedla säljorder vars villkor avvikit från aktuellt marknadsvärde. Börsens disciplinnämnd har därför beslutat att ålägga handelsmedlemmarna ett vite på 400.000 kronor vardera.

Ärendet gäller dels Seanet som är upptagen till handel på First North. Bolaget gjorde en omvänd split 1:1000 den 24 januari. Sammanläggningen hade varit offentliggjord i god tid på Seanets hemsida och informationen var också spridd genom olika informationssystem. Trots detta lade Carnegie, Skandiabanken och UBS under den 24 januari oberoende av varandra in säljorders på Seanet aktien som efter justeringen motsvarade en större volym än deras respektive kunders innehav. Dessa order reflekterade således inte de verkliga avsikterna att genomföra avslut och det saknades förutsättningar att fullgöra leveranser för de avslut som ägde rum.

Handelsmedlemmarnas agerande förorsakade allvarliga störningar för handeln i aktien och börsen fattade beslut om att makulera avslut samt om att avbryta handeln i aktien.

Eniro, som är noterat på Stockholmsbörsen, gjorde en omvänd split med villkoren 1:50 den 25 januari. Sammanläggningen hade varit offentliggjord i god tid på Eniros hemsida och informationen var också spridd genom olika informationssystem. Trots detta lade UBS under den 25 januari in säljorders i Eniro till ett pris som uppenbart avvek från marknadsvärdet. Disciplinnämnden anser att överträdelserna inte kan anses vara ringa eller ursäktliga och utdömer därför vite.

Den 19 maj beslutade disciplinnämnden även att ålägga HQ AB ett vite motsvarande fem årsavgifter, dock jämkat till hälften med beaktande av att bolaget är avnoterat från NASDAQ OMX samt att bolagets marknadsvärde är helt förändrat. Vitet har bestämts till 480 000 SEK.

Anledningen är att bolaget i årsredovisningen för 2009, genom att avvika från International Financial Reporting Standards (IFRS), i tre avseenden gjort sig skyldigt till överträdelse av gällande regelverk.

De tre avvikelserna är
*  Bolagets val av värderingsmodell.
*  Tillämpning av Dag 1-resultat. 
*  Avsaknad av avstämning mellan ingående och utgående balanser.

Vad avser val av värderingsmodell finner disciplinnämnden att HQ AB inte har använt marknadsinformation i så hög grad som möjligt vid värdering av derivatinstrument. Inte heller har tillräcklig kalibrering skett.

Vidare har HQ AB enligt disciplinnämnden redovisat Dag 1-resultat direkt i resultaträkningen i en utsträckning som går utöver vad som är tillåtet.

I frågan om avsaknad av avstämning mellan ingående och utgående balanser saknas i årsredovisningen upplysningar på den detaljnivå som krävs enligt regelverket.

Av: Nyhetsbyrån SIX

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.