Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-01

Kom igång med aktiesparandet

Det finns många olika sparalternativ; aktier, bankkonton och obligationer är några exempel. Historiskt sett har aktiemarknaden gett bäst avkastning. Men hur kommer du igång med ditt aktiesparande? Låt Stock Magazine guida dig.

Stockholmsbörsen hade länge sin verksamhet i det så kallade Börshuset i Gamla Stan i Stockholm. Börshuset var till att börja med en fysisk marknadsplats där man träffades och bytte en mängd olika varor, bland annat värdepapper. Värdepapper blev den huvudsakliga varan år 1863, då Stockholms fondbörs officiellt startade sin verksamhet i huset. Då skedde all handel av aktier och fonder på plats i själva huset och värdepapper för de olika noterade bolagen ropades upp och som investerare fick man muntligt lägga ut köp- eller säljordrar för varje papper. I och med att telefonen infördes på 1900-talet kunde man som investerare också handla via en företrädare som var på plats i Börshuset i investerares ställe.

1918 började ett elektroniskt markeringssystem användas, vilket medförde att mäklarna inte längre behövde ropa ut ordrarna. Andra börser världen runt började snart använda liknande system. Ända sedan dess har världens börser varit betydligt tystare och lugnare – inte alls som man kan se i gamla filmer om New York Stock Exchange, där börslokalen är alldeles full med mäklare som skriker ikapp.
 

Mäklare är inkörsportar till börsen
Numera är aktiehandeln helt digitaliserad, så Börshuset i Stockholm fungerar inte längre som en fysisk handelsplats. Som investerare kan man göra affärer över internet oavsett var i världen man befinner sig. Köp och försäljning av aktier sker inte direkt mellan bolag och investerare, utan all handel sker via så kallade mäklare – mellanhänder som förmedlar handeln av aktier.

Det finns flera olika typer av aktiemäklare: traditionella banker, nätmäklare och fondkommissionärer. Alla dessa bedriver nätmäklarverksamhet, vilket innebär att oavsett vilken mäklare du väljer att gå via har du möjlighet att använda Internet för att öppna en depå för dina aktier. Köp och försäljning av aktier kan du sedan göra helt på egen hand, oavsett var du befinner dig.

– Som sparare är det viktigt att undvika höga och onödiga avgifter som över tid kan äta upp stora delar av ditt sparande. Det finns ett flertal nätmäklare som skalat av de här avgifterna, jämför deras prislista och villkor med din nuvarande bank innan du bestämmer dig för var du vill investera dina pengar, förklarar Philip Scholtzé, VD för Unga Aktiesparare.
Om du väljer att starta ditt sparande via en traditionell bank har du även möjlighet att gå till ditt närmaste bankkontor och få hjälp att öppna en depå, samt få en personlig bankkontakt som kan agera bollplank om du har några funderingar kring dina aktieaffärer.
Nätmäklare är istället en internettjänst – verksamheten är helt internetbaserad och de erbjuder därför som regel inte rådgivning.

Aktiekonto, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto?
Innan du väljer aktiemäklare är det bra att fundera över vilken form av förvaringskonto du vill använda för dina aktier. De tre kontoformer som används i Sverige just nu är aktiekonton, kapitalförsäkringar och investeringssparkonto.

– I dag har du egentligen två val för ditt privata sparande; antingen väljer du en klassisk aktiedepå där du betalar 30 procent skatt på vinst, alternativt ett konto som schablonbeskattas årligen. Det senare alternativet lämpar sig om du förväntar dig en avkastning som överstiger statslåneräntan, i år 0,9 procent. Du kan då välja mellan ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF), förklarar Sholtzé.
Om du väljer att öppna ett aktiekonto står du formellt som ägare av aktierna, vilket innebär att du exempelvis har rätt att rösta på bolagsstämmor. Eventuella förluster du gör när du säljer aktier från kontot kan också kvittas mot eventuella vinster. Detta innebär att du använder vinsterna för att ”betala” förlusterna. Du kan tänka dig att du har en våg med två vågskålar där alla förluster ligger i en skål medan vinsterna ligger vid sidan av. Om du lägger så pass mycket av din vinst i den tomma vågskålen så att båda skålar väger lika mycket är förlusten ”betald”. Dina vinster minskar visserligen, men samtidigt har du egentligen inte förlorat några pengar. 30 procent skatt måste betalas på all vinst som blir över.

Om du istället använder kontoformen kapitalförsäkring är det banken som formellt står som ägare av aktierna, men utdelningen och all eventuell vinst som görs vid försäljning kommer fortfarande att gå till dig. Du behöver inte redovisa dina köp och försäljningar i deklarationen. Dock får du inte rösta på bolagsstämman och du får inte kvitta.
Investeringssparkonto är en relativt ny kontoform som infördes i Sverige 2012. Om du har ett investeringssparkonto är det du som står som ägare av aktierna och du har alltså rätt att rösta på bolagsstämmor.

Alla tillgångar på kontot kommer att beskattas årligen, oavsett om de ger vinst eller förlust – man säger att kontot schablonbeskattas. Denna skatt är förtryckt i deklarationen, så du behöver inte redovisa något själv. Med denna kontoform kan du inte kvitta.
När du har hittat den form av förvaringskonto och den aktiemäklare du tycker passar dig bäst är det bara att göra din första investering. Glöm inte att ta en titt på vilka utbildningar Unga Aktiesparare erbjuder om du vill lära dig mer.

– Själv sparar jag en ganska stor del av min lön varje månad och investerar det mesta i aktier. Jag har använt flera nätmäklare genom åren, men använder nu min tidigare arbetsgivare Nordnet där jag har ett ISK för mina svenska innehav och en KF för mina utländska aktier, avslutar Scholtzé.

Frågor att fundera igenom innan du börjar investera!

1. Hur mycket ska du spara?

2. Hur ofta ska du spara?

3. Hur länge ska du spara? Har du ett mål?

4. Vill du spara aktivt eller ha ett månadssparande på autogiro?

5. Vilken typ av förvaringskonto vill du använda?

6. Vilken aktiemäklare vill du använda?

När du hittat ett sparalternativ som känns rätt för dina behov är det bara att öppna ett förvaringskonto för dina aktier och göra din första investering! Om du vill lära dig mer och träffa andra aktieintresserade kan du gå på Unga Aktiesparares utbildningar och träffar
– de är kostnadsfria för medlemmar.

UA-akademin
– Unga Aktiesparares kostnadsfria utbildningsserie

UA-akademin är Unga Aktiesparares kostnadsfria utbildningsserie för medlemmar som vill lära sig mer om sparande i allmänhet och aktier i synnerlighet. Kurser anordnas för såväl dig som är helt ny i aktiesammanhang samt för dig som är erfaren investerare. Spana in kalendariet på Unga Aktiesparares hemsida för att se när nästa utbildningstillfälle äger rum!

* www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Kalendarium/

Vilket sparalternativ passar dig bäst?
Nedan presenterar Stock Magazine en depåjämförelse av investeringssparkonton (endast internethandel). Siffrorna grundar sig på handel av svenska och/eller nordiska aktier (högst 10 000 kronor per order) och cirka tre till fem affärer per år. Tabellen visar skillnader i kostnader för ett investeringssparkonto hos olika aktiemäklare.  

Vad är courtage?
Vid handel med aktier debiterar mäklare sina kunder en avgift, avgiften kallas för courtage. Courtaget presenteras som en viss procent av likvidbeloppet, det vill säga summan du köpt aktier för. Hur stort courtaget är varierar mellan olika mäklare, vilket innebär att det lönar sig att jämföra olika bankers, nätmäklares och fondommissionärers courtage innan man öppnar ett konto och börjar handla. Vanligtvis har nätmäklare ett lägre courtage då de, till skillnad från traditionella banker, inte har någon fysisk mötesplats med ett stort antal avlönade personer. Dock erbjuder traditionella banker och andra fondkommissionärer möjligheten att få en personlig kontakt som kan ge kvalificerade aktieråd. Vilket alternativ som känns optimalt är upp till varje enskild investerare att bestämma.

Vad är minimicourtage?
Alla mäklare har ett fast minimicourtage; en nedre gräns för den avgift mäklaren kan debitera. Minimicourtaget infaller om du köper en aktie för en summa som annars skulle ha medfört ett courtage som är lägre än det fasta minimicourtaget.

Exempel på hur courtage och minimicourtage kan se ut.

Låt säga att din mäklare debiterar ett courtage på 0,06 % och har ett minimicourtage på 60 kr.

Exempel 1:                                                                  Aktieaffär för 50 000 kr

Courtage:                                                                     0,0006 · 50 000 = 30 kr

Courtaget blir mindre 60 kr. Du får därför betala minimicourtaget på 60 kr.

Exempel 2:                                                                  Aktieaffär för 200 000 kr

Courtage:                                                                     0,0006 · 200 000 = 120 kr

Courtaget blir större än 60 kr. Minimicourtaget infaller inte och du får betala 120 kr.

Vad är en Fondkommissionär?
En fondkommissionär är en person eller ett företag som har rätt att bedriva yrkesmässig handel med aktier, obligationer och andra värdepapper. Vanligen brukar ordet fondkommissionär användas för att beskriva de företag som erbjuder sina kunder både rådgivning och aktiv övervakning av deras innehav.

Av: Helena Arro

Ur: Stock Magazine nr3 2015

Författare Redaktionen