Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-22

"Byggbar mark störst flaskhals"

Skanska ser en möjlighet till försiktig tillväxt inom sin bostadsutvecklingsdel. Bolaget kommer att hålla fast vid målen för lönsamhet och avkastning.

Det säger Anders Danielsson, ansvarig för Norden och bostadsutveckling i Skanskas koncernledning fram till den första december, till Nyhetsbyrån Direkt. Han kommer framöver att ha ansvar för Storbritannien och infrastrukturutveckling.

"Marknaden finns där, vi har personal och ekonomiska resurser och tittar på möjligheter att växa. Men vi kommer bara att göra det om bostadsmarknaden fortsätter att tillåta det och i takt med tillgången på mark. I dag är mark den största flaskhalsen för oss. Vi pratar mycket med både rikspolitiker och kommuner och försöker få dem att inse vad som kan göras för att få fram mer byggbar mark", säger han.

Skanska-chefen talar om en "stenhård" konkurrens på mark. I Stockholm tenderar mark, skatter och avgifter stå för minst 50 procent av den totala investeringskostnaden i ett bostadsprojekt varpå markpriser är "en avgörande faktor".

Bostadsutvecklingsdelens andel av Skanska-koncernens rörelseresultat var 15 procent under 2015 och något högre under årets nio första månader. Bostäder utvecklas i Sverige, Finland, Norge och till viss del i Centraleuropa.

Det är på redan etablerade marknader som Skanska siktar på att växa sin bostadsutvecklingsverksamhet. Bolaget tittar inte på att expandera verksamheten till nya länder.

"Vi satsar på tillväxtorter inom befintliga länder och finns på ganska många orter redan i dag. Vi har dock möjligheten att komplettera erbjudandet på befintliga orter med våra olika koncept", säger Anders Danielsson och anger att det rör sig om traditionella bostadsrätter, "Boklok" (lågprisbostäder tillsammans med Ikea) samt till viss mån även om hyresrätter.

I den hårda konkurrensen om mark som råder, med många nyetablerade aktörer, letar Skanskas bostadsutvecklingsdel hellre efter mer komplexa projekt. Det anser sig ha en konkurrensfördel vid utveckling av exempelvis nya större stadsliknande miljöer. Bolaget jobbar hela tiden med sitt 10/10-mål i projekt, det vill säga 10 procents rörelsemarginal och 10 procents avkastning på sysselsatt kapital. Utfallen var 10,6 respektive 14,2 procent i niomånadersrapporten.

En faktor som Skanska behöver ta i beaktande ur avkastningsperspektiv inom sin bostadsutvecklingsdel är att det kostar att ligga på mark om den måste betalas för i ett tidigt skede.

"Det är något vi prissätter. Vi startar inte projekt om vi inte ser att vi klarar våra målsättningar. Antingen prissätter vi det eller så avstår vi från projekt om vi ser att det är lång tid man ska binda kapital", säger han.

Anders Danielsson nämner vidare att Skanska har många intressanta bostadsprojekt i pipeline men säger samtidigt att det inte är så att bolaget sitter och håller på byggklar mark.

Skanska hade vid det senaste kvartalsskiftet 6.680 bostäder i produktion. Bolaget hade då kring 26.000 byggrätter samt olika optioner på ytterligare nära 11.000 byggrätter. Skanska byggstartar i nuläget omkring 4.000 bostäder per år.

Av: Nyhetsbyrån Direkt