Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2006-11-02

Spara i aktier 2006: Att tänka på när du sparar i fonder

När du väljer att spara i fonder som komplement till ditt aktiesparande är det viktigt att du beaktar hela ditt aktierelaterade sparkapital. Därutöver finns också kontanter, räntebärande placeringar och boende som inte behandlas här.

I dag direktsparar många i aktier och fonder via sina depåer hos banker och andra fondkommissionärer. Majoriteten av svenska folket är dessutom fondsparare via sina PPM-konton. De flesta har även avtalspensioner genom anställning, där arbetsgivaren betalar premien för pensionsförsäkringen och den anställde kan välja att placera premien i fritt valda fonder hos det försäkringsbolag som individen önskar. Utöver dessa har många även ett individuellt pensionssparande (IPS), som kan placeras i såväl aktier som fonder.

Få en rättvis bild av dina placeringar

Det finns med andra ord många poster som tillsammans utgör den samlade investeringsportföljen hos en individ. När du därför väljer hur stor andel av ditt sparande som ligger i fonder bör du lägga ihop samtliga dessa olika konton och placeringar för att få en rättvis bild av samtliga dina placeringar.

Anpassa bilden utifrån placeringshorisont

Man kan också anpassa risknivån i vissa delar av sitt sparande utifrån investeringshorisonten. Detta betyder att de fonder som har hög kortsiktig risk kan med fördel väljas inom exempelvis pensionsplaceringarna. Dessa fonder har normalt en högre förväntad avkastning, men eftersom de inte behöver realiseras på flera år kan spararen tåla större svängningar i värdet. Det motsatta gäller med placeringar som har en kort investeringshorisont, där sparandet sker i aktier och fonder med lägre risk.

Aktiv eller passiv sparare

Som sparare är vi olika när det gäller hur aktiva vi är i hanteringen av vårt sparkapital. Många individer har varken tid med, lust med eller något större engagemang i att löpande följa upp och förändra sammansättningen i sina portföljer. De vill helst slippa bry sig om vad som händer på aktiemarknaderna men ändå kunna få en hyfsad avkastning på sina pengar med tiden.

För den här typen av människor, som jag kallar för passiva investerare, är det viktigast att välja portföljen så att den motsvarar en viss risknivå och allokera sparkapitalet utifrån denna risknivå. Den valda risknivån speglar den enskilda investerarens preferenser och styrs av många olika faktorer och är unik för varje individ.

Investeringshorisont

Investeringshorisonten är en faktor som har avgörande betydelse. Ju längre investeringshorisont du som sparare har, desto större risk har du råd att ta. I gengäld är den högre risken i portföljen förknippad med en bättre förväntad avkastning över tiden. Det är främst av detta skäl som aktier och aktiefonder är den överlägset bästa sparformen på lång sikt jämfört med andra investeringar.

”Is i magen”-faktorn

En annan faktor som kan avgöra vilken risk du tar i portföljen är ”is i magen”-faktorn, som främst styrs av din personlighet och aptit på risktagande. Har du starka nerver som gör att du kan leva med stora svängningar i dina investeringar och din portfölj kan du välja att ta större risker med dina investeringar. Vill du å andra sidan kunna sova gott om natten utan att oroa dig för vad som händer med dina pengar bör du förstås välja placeringar med låg risk. Därför bör du vid val av risknivå vara ärlig mot dig själv och välja en portfölj som du kan leva med under din investeringsperiod.

Den aktiva placeraren

Den andra gruppen av sparare, som jag kallar aktiva placerare, är sådana som har ett stort intresse för aktiemarknader i allmänhet och sina investeringar i synnerhet. Personerna inom denna grupp följer upp och analyserar de faktorer som kan påverka deras sparande och agerar genom att fatta beslut om köp och försäljning när de finner det nödvändigt och lämpligt.

Faktorer som kan påverka en portföljs avkastning är flera. Makrofaktorer, som förändringar i räntor, valutor, import och export, konsumtion, inflation och branschförändringar, kan ha positiv eller negativ effekt på din portföljs avkastning. Politiska beslut och händelser är ytterligare en faktor som kan utlösa förändringar i en investeringsportfölj.

Bolagsspecifika nyheter är en tredje orsak som kan påverka värdet av dina investeringar. Som aktiv sparare använder du ny information från bolagen för aktiva köp- och säljbeslut.

Det finns dock inget bevis för vilken typ av sparande, aktivt eller passivt, som genererar de bästa resultaten. I slutändan handlar det om att du som placerare känner dig tillfreds med den placeringsform du väljer och att den passar dig som person.

Författare Reza Rouzbehani

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.