Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2006-11-02

Spara i aktier 2006: Sprid dina risker med hjälp av fonder

Är det bäst att spara i aktier – eller fonder? Svaret behöver inte vara antingen eller. En kombination kan vara den bästa lösningen för många, konstaterar Aktiespararens fondexpert Reza Rouzbehani.

Som aktiesparare har man stor nytta av att sitta lokalt och i händelsernas centrum med direkt tillgång till aktuell information. Att spara i svenska aktier för en svensk placerare är i det perspektivet en självklarhet. Men genom att diversifiera portföljen globalt har du chans att öka din riskjusterade avkastning. För privata placerare erbjuder fonder den effektivaste formen för en sådan diversifiering.

Det finns generellt sett två grupper av privata investerare/sparare som placerar i svenska aktier. Den första gruppen består av personer vars portföljer består av individuella aktier. En sådan aktieportfölj kan innehålla från ett och upp till ett 20-tal bolag. Majoriteten av de svenska aktieägarna har dock portföljer som består av endast 1–3 aktier.

Den andra gruppen har helt avstått ifrån att investera i enskilda aktier och gör sina placeringar uteslutande via svenska aktiefonder.

Minska risken med globala aktier

Oavsett investeringsformen kan båda grupperna tjäna på att komplettera sina svenska placeringar med globala aktier. En sådan utökning, eller diversifiering, skapar möjlighet att öka den förväntade avkastningen, kombinerad med en lägre risk över tiden.

För individer som sparar långsiktigt i aktier är det en grundläggande regel att ha en balanserad portfölj och sprida riskerna. Denna riskspridning minskar svängningarna i portföljens värde över tiden och gör att portföljen klarar de allmänna nedgångsperioderna bättre än enskilda aktier och portföljer med ett fåtal aktier i.

Hantera riskerna

För att man över tiden ska få en framgångsrik och stabil värdeökning är det ytterst viktigt att portföljens risknivå är hanterbar och under kontroll. Ett sätt för en aktiesparare att bibehålla en jämn risknivå över tiden är att rebalansera portföljen med jämna mellanrum. I praktiken betyder detta att man säljer en del av de innehav som gått bäst och köper sådant som gått mindre bra under perioden.

Högre risk med svenska aktier

Den svenska aktiemarknaden uppvisar ofta kraftigare svängningar än de flesta av de västerländska börserna och är därmed förknippad med högre risk. I syfte att minska denna risk bör en portfölj eller en fond som innehåller svenska aktier kompletteras med placeringar i andra marknader med mindre volatilitet än den svenska marknaden och vars rörelser inte samvarierar i någon större utsträckning med varandra och den svenska portföljen.

De placeringar som har en låg samvariation i sina rörelser brukar benämnas ”lågkorrelerade placeringar”, vilket är grunden i portföljdiversifiering och riskreduktion i en portfölj bestående av flera tillgångsslag och marknader.

Sverige en liten marknad

Ett annat skäl till varför man ska investera i marknader utanför Sverige är den svenska börsens storlek i ett globalt perspektiv. Marknadsvärdet av aktier noterade på den svenska börsen står för knappt 2 procent av det samlade globala börsvärdet. Den som blickar mot utlandet ökar möjligheten att hitta såväl spännande som riskreducerande investeringar.

Det finns nog med argument för varför man ska investera i aktiefonder när portföljen diversifieras globalt, och detta är oavsett om den svenska delen av totalportföljen består av fonder eller enskilda aktier.

Nedan beskrivs några av de viktigaste faktorerna som gör det lättare och effektivare att investera i fonder i stället för i enskilda aktier.

Tillgång till andra marknader

Många av de utländska marknaderna, särskilt i tillväxtländerna, förbjuder utländska privatpersoner och i viss mån även institutioner att direktäga de enskilda aktier som är noterade på dessa marknader. Reglerna är sådana att endast de aktörer som har särskilt tillstånd att handla på dessa börser kan godkännas som investerare.

Full riskspridning även med små belopp

Att skapa en diversifierad portfölj av utländska aktier kräver ofta ett stort investeringskapital. En sådan portfölj bör bestå av 50–100 aktier för att den ska anses vara tillfredsställande riskspridd. Privata aktiesparare saknar oftast det kapital som krävs för detta. Genom att investera i fonder kan placerarna få spridning i sitt sparande med relativt små belopp.

Inte resurskrävande

Att försöka skapa en egen utländsk portfölj kräver stora resurser, både administrativt och i analyskapacitet. Det är omöjligt för en enda individ att täcka in hela världens aktiemarknader i jakt på lämpliga bolag att investera i, oavsett vilken typ av analys som görs före investeringsbeslutet. Att dessutom administrera en sådan portfölj med alla inblandade transaktioner gör inte saken lättare.

Professionella förvaltare

Genom att investera i fonder får den enskilde spararen tillgång till spetskompetens i form av erfarna förvaltare som har en viss bransch eller marknad som specialitet. De kan hantera administrativa problem som en individuell investerare inte har tid till eller kompetens för att hantera. Många av dessa specialistförvaltare finns dessutom på plats med lokal närvaro, vilket ökar möjligheten för dem att reagera på ny officiell och inofficiell information snabbare än andra.

Stort utbud

Den globala fondmarknaden erbjuder ett stort utbud av olika inriktningar och placeringsområden. I Sverige kan du välja bland cirka 2 000 olika aktiefonder med skiftande placeringsinriktningar. I syfte att underlätta val av fonder brukar dessa fonder kategoriseras med utgångspunkt från tillgångsslag, marknader och länder, stilar, branscher med mera. De vanligaste kategorierna är enligt följande:

Globala fonder

Placerar i länder över hela världen och anses ha den lägsta investeringsrisken av alla fonder. Kapitalet placeras antingen med utgångspunkt från fördelningen hos ett globalindex eller oberoende av indexets innehåll, där förvaltaren sprider fondens kapital till de länder som anses ha bäst avkastningspotential.

Regionala fonder

Koncentrerar sig på mindre geografiska områden än vad en globalfond gör. De typiska investeringsregionerna för den här typen av fonder är Europa, euroländerna, Nordamerika, Asien, Sydamerika, Östeuropa och Afrika. Vissa regionfonder investerar i en samling av flera av dessa skilda regioner och då ofta i regioner som uppvisar samma typ av egenskaper och underliggande faktorer, såsom tillväxtmarknader.

Länderfonder

Investerar i ett enskilt land som fokusområde. Länderfonderna finns både inom de västerländska marknaderna, exempelvis Tyskland, USA eller Norge och i tillväxtländer som Kina, Indien och Argentina. En investerare i dessa fonder måste ha starka preferenser för varför ett enskilt land väljs som investeringsobjekt och kunna identifiera de trender och underliggande faktorer som är specifika för just det landet.

Branschfonder

Investerar i olika branscher, eller sektorer, i ekonomin. Läkemedel, finans, ny teknik, skog och råvaror är exempel på några av de vanligaste branscherna som dessa fonder placerar i. Investeringarna sker för det mesta på global basis, med syfte att minska den specifika bolags- och landrisken. Att investera i branschfonder kräver i allmänhet ett större engagemang och bättre uppföljning från spararens sida, eftersom de olika branscherna påverkas i varierande grad av konjunkturcyklerna i ekonomin.

Specialfonder

De fonder som inte omfattas av ovannämnda kategorier brukar gå under benämningen specialfonder. Den största undergruppen i kategorin specialfonder utgörs av hedgefonder, med sina speciella inriktningar på aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknaderna. Generellt sett har denna typ av fonder mindre restriktiva placeringsriktlinjer än de traditionella fonderna, vilket tillåter förvaltaren att agera med friare händer vid exempelvis val av risknivå i fonden.

Författare Reza Rouzbehani

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.