Du är här

2006-02-07

Stort konsumentskydd i svensk fondlagstiftning

Joakim Uvegård är jurist hos Fondbolagens förening, en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Han berättar bland annat om den väl utbyggda svenska fondlagstiftningen och huruvida den utgör ett hinder eller en resurs.

Vilken är din bakgrund och vad arbetar du med idag?

Fil. kand. i internationell rättsvetenskap och magisterstudier i EG-rätt och policymaking. Som jurist jobbar jag främst med olika juridiska frågor från våra medlemmar eller frågor som rör hela branschen såsom ny lagstiftning. Eftersom vi är en branschförening spänner frågorna över många juridiska områden. Ena dagen kan det röra sig om konsumentfrågor, och nästa frågor om vårt pensionssystem. Jag arbetar också mycket med internationella frågor eftersom lagstiftningen om fonder är harmoniserad inom EU. Vi har en europeisk fondorganisation som heter EFAMA där föreningen, trots att vi kommer från ett litet land, är mycket engagerad.

Vilka är Fondbolagens förening och vad gör ni?

Fondbolagens Förening är en branschorganisation med uppgift att ta tillvara fondspararnas och fondbolagens intressen. Vi är exempelvis remissinstans när det gäller lagstiftningsfrågor och jobbar för att det ska finnas goda förutsättningar för att både spara i fonder och driva fondbolag, inte minst i ett internationellt perspektiv. Föreningen jobbar aktivt för att spelreglerna på den finansiella marknaden skall ge alla finansiella produkter förutsättningar att konkurrera på lika villkor.

Vilka fördelar har svensk fondlag jämfört med utländska regleringar?

Alla fonder och fondbolag som marknadsförs i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen. Detta gäller även hedgefonder, vilket inte alltid är fallet i utlandet. Sverige har vidare infört extra konsumentskyddsregler i den svenska lagstiftningen som går utöver vad som gäller inom övriga Europa. Detta tycker vi är bra så länge dessa regler inte får en etableringshindrande verkan. Vi vill att de bästa fonderna oavsett ursprung skall marknadsföras till de svenska fondspararna och naturligtvis att svenska fondbolag skall ges möjlighet att konkurrera med utländska fondbolag.

Finns det några hinder med att ha en så väl utbyggd lagkonstruktion kring fonder?

Jag anser att det finns regler som medför större nackdelar för fondbolagen än vad de medför fördelar för fondspararna och jag hoppas att vi snart når en punkt där tempot för ny lagstiftning avtar något och man kan börja titta på förenklingsarbete.

Svenska fonder och fondbolag har nackdelar jämfört med utländska fonder. En tydlig sådan är nödvändigheten för fonder att göra utdelningar för att undvika beskattning både i fonden och hos andelsägaren. Detta slår extra hårt mot svenska räntefonder och har tvingat de svenska fondbolagen att starta fondbolag och fonder i utlandet för att kunna konkurrera med utländska fonder. Detta med att fondbolagen flyttar utomlands ser jag som ett särskilt problem på sikt. Det är viktigt att säkra Sveriges framtida kompetens på fondområdet och de arbetstillfällen fondbranschen erbjuder. Konkurrenskraftiga fondbolag med möjligheter att erbjuda de bästa produkterna bör vara ett gemensamt mål för alla inblandade.

Ett annat problem som är väldigt aktuellt är att omauktoriserade fonder inte kan utnyttja de utvidgade placeringsmöjligheterna som den nya lagen medger. Fondbolaget måste därför starta helt nya fonder och jag hoppas att detta problem adresseras av Finansinspektionen så snart som möjligt.

Hur tycker du att Stock Magazines läsare skall gå tillväga för att utvärdera en fonds utvecklingsmöjligheter?

Jag märker till min glädje att en fond genom sin konstruktion motsvarar ett antal av Aktiespararnas sju gyllene råd vilka är en mycket god utgångspunkt. Medlemmar i Unga Aktiesparare och Aktiespararna har särskilt goda förutsättningar att bli goda fondsparare. Den kunskap om aktiemarknaden man tillägnar sig kan med fördel användas på fonder. Ett exempel är nyckeltalen som i många fall är identiska. En van aktiesparare vet redan vad risk är och vad de olika riskmåtten innebär.

Andra viktiga parametrar förutom risk är naturligtvis avgifter och avkastning (observera att alla avgifter alltid är bortdragna när avkastning redovisas för fonder), vilka alla kan hittas i fondens faktablad.

Vidare finns det ju en mängd olika ratinginstitut på marknaden som rangordnar fonder och slutligen vill jag poängtera rådgivningens betydelse. Då menar jag inte köprekommendationer exempelvis i media utan råd baserade på individens situation där ditt övriga sparande och livssituation tas med i underlaget för rådet. Besök gärna mer än en rådgivare.

Författare Mika Burman Götz

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.