Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2006-11-02

Spara i aktier 2006: Kvinnorna som leder Aktiespararsverige

Aldrig förr har Aktiespararna haft en kvinnlig VD. Aldrig förr har förbundet hårdsatsat på en marknadsföringskampanj. Aldrig förr har fokus i rekryteringsarbetet legat på kvinnor och yngre. Det blåser onekligen nya vindar inom organisationen.

Elisabeth Tandan tog i höstas plats på VD-stolen där Lars-Erik Forsgårdh suttit i 22 år. Och på motsvarande position inom ungdomsförbundet, Unga Aktiesparare, sitter sedan ett halvår tillbaka en annan kvinna, Mika Burman Götz.

Gemensamt mål

De båda har ett gemensamt mål: Genomsnittsåldern bland förbundets medlemmar ska sänkas och andelen kvinnor öka.

– Men det är viktigt att slå fast att det handlar om att vi fokuserar hårdare på yngre och kvinnor i våra värvningskampanjer, inte att vi nonchalerar de medlemmar vi redan har, poängterar Elisabeth Tandan. De cirka 75 000 nuvarande medlemmarna ska naturligtvis även fortsättningsvis känna sig hemma i organisationen. Vi ska heller inte glömma att vi redan, i förhållande till folkmängden, är världens största aktieägarorganisation.


Det mediala strålkastarljus som riktats mot Elisabeth Tandan sedan hon satte sig i förarsätet hos Aktiespararna har varit intensivt. Och huvudsakligen har det – av förklarliga skäl – mest handlat om hur hon ska vända den negativa medlemsutvecklingen, föryngra och locka fler kvinnor till en organisation som i dag har sin huvudsakliga medlemsbas bland män i 50–65-årsåldern.

– Detta kanske av vissa kan tolkas som att vi mer eller mindre skulle ”överge” de befintliga medlemmarna. Inget kan i så fall vara mer felaktigt, betonar Elisabeth. Det gäller att visa lyhördhet för medlemmarnas krav och önskemål, betrakta dem som kunder och hela tiden maximera medlemsnyttan. Detta ser jag som min och hela organisationens allra viktigaste uppgift framöver.

– Och, understryker Elisabeth Tandan, vår värdegrund ligger naturligtvis fast. Placeringar i aktier är den överlägset bästa långsiktiga sparformen för en enskild person, och dess nytta för hela samhällsekonomin är odiskutabel. En viktig uppgift för oss är att få den nytillträdda regeringen att inse aktiesparandets samhällsnytta och att ge oss möjligheter att konkurrera, inte minst mot utländskt riskkapital, på lika villkor.

Höstens kampanj

Men åter till höstens stora kampanj för att åstadkomma en jämnare köns- och åldersstruktur inom förbundet: Det faktum att kvinnorna utgör blott 20 procent av Aktiespararnas medlemskader och att mindre än 10 procent är under 29 år gör att den pågående rekryteringskampanjen främst riktar sig mot dessa grupper.

Många, främst kvinnor, i yngre medelåldern är också en klart underrepresenterad medlemskategori inom Aktiespararna.

– Alltför många kvinnor sitter fast i en sparfälla, där de ständigt hamnar på efterkälken jämfört med männen. Vårt huvudbudskap är att det är viktigt att man tar ansvar för sitt eget sparande – och i det sammanhanget är det odiskutabelt att aktier är den bästa långsiktiga sparformen, påpekar Elisabeth Tandan.

Hur locka kvinnor och yngre?

Hur ska förbundet då lyckas locka till sig fler kvinnliga och yngre medlemmar? För det räcker väl inte med reklam på stortavlor och i tidningsannonser?

– Vi kommer som sagt att fokusera ännu hårdare på kundnyttan för att vända den negativa medlemsutvecklingen. Det ska bli tydligare för alla och envar att det är nyttigt och lönsamt att vara medlem i Aktiespararna. Ska vi lyckas locka fler kvinnor och yngre aktie- och fondsparare att bli medlemmar måste vi göra våra tjänster och erbjudanden mer anpassade till just dessa kategorier.

Elisabeth Tandan förklarar vad det kan innebära i praktiken:

– Många presumtiva medlemmar har till exempel inte tid att gå på traditionella aktieträffar, och då blir det vår uppgift att utveckla också andra kanaler. Vår stora satsning på Internet är ett exempel på detta.

Syns man inte finns man inte

Höstoffensiven inom marknadsföringen handlar också om att stärka varumärket Aktiespararna. ”Syns man inte finns man inte”, lyder en gammal sanning. Och den pågående kampanjen ska göra förbundet synligt för den stora kategori svenskar som har behov av Aktiespararnas tjänster och erbjudanden men som av någon anledning ännu inte kommit i kontakt med organisationen.

Nu ska alltså förbundet synliggöras – och den negativa medlemsutvecklingen brytas.

– Men vi har inte satt upp något fast antal medlemmar som vi ska nå upp till som en direkt följd av den här kampanjen. Högsta prioritet är att skapa förståelse för hur viktigt det är att man tar ansvar för det egna sparandet och att man gör det bäst genom att långsiktigt placera i aktier och aktiefonder, säger Elisabeth Tandan.

Unga Aktiesparare

Unga Aktiesparare är visserligen en självständig organisation men har nära band till Aktiespararna. Vid fyllda 29 pensioneras en UA-medlem, och sedan är förhoppningen att en fortsättning ska följa i huvudorganisationen.

När IT-yran grasserade som värst fanns gott om anledningar till att skåla i champagne för UA-ledningen. 24 000 medlemmar, de flesta förmodligen ditlockade av frestelser om snabba klipp, gjorde förbundet till en imponerande ungdomsrörelse.

– Ungdomar har lättare att hänga på trender, säger UA:s VD, Mika Burman Götz. Därför var det, när facit nu finns, inte så konstigt att vi fick en bubbla också i medlemskurvan parallellt med IT-hysterin runt millennieskiftet. Alla ville ju hänga med!

Realistiska mål

Men verkligheten kom i kapp drömmarna. Sedan något år tillbaka ligger UA:s medlemstal kring 7 000 – med en tendens att sakta men säkert sega sig uppåt.

– Vi har satt ett, som jag tycker, realistiskt mål för medlemsutvecklingen framöver, och det är att vi under 2009 ska vara över 10 000 Unga Aktiesparare i Sverige, säger Mika.

Men, tillägger hon:
– Medlemstalet är inte ett mål i sig, även om många medlemmar ger oss ökade resurser. Vår fokus ligger i dag på att förbättra innehållet i de förmåner vi tagit fram och fortsätter att utveckla dem. Vi vill helt enkelt vara den självklara mötesplatsen för ungdomar som är intresserade av sitt sparande. Och bilden av aktiesparare som en klippare jobbar vi hårt med att sudda bort. Nyckeln till framgång är kunskap.

Stock Venture

Genom Stock Venture-projektet, UA:s tyngsta utbildningssatsning, kommer i år cirka 10 000 gymnasieungdomar landet runt att få lära sig grunderna i aktiesparandets konst.

– Den som inbillar sig att ungdomarna inte har något aktieintresse misstar sig grovt, säger Mika Burman Götz. Det engagemang som våra föreläsare möter på skolorna är mycket stort.

Målet är klart. Genom att informera och utbilda, såväl på gymnasienivå som bland universitets- och högskolestudenter, ska aktieintresset väckas bland de tidigare oengagerade och stimuleras ytterligare bland dem som redan börjat fundera på en framtid som aktiesparare.

– Vi satsar hårt på att utbilda unga människor för att de ska kunna ta väl hand om sin egen ekonomiska framtid. Denna kunskap är, med tanke på PPM-systemets konstruktion, viktigare än för den generation som nu är på väg att pensioneras, betonar Mika. Den som väljer bort aktier i sin PPM-portfölj riskerar att bli verkliga förlorare den dag pensionsdagen kommer.

Fler män sparar i aktier

Unga Aktiesparare skiljer inte på pojkar och flickor i bearbetningen av potentiella nya medlemmar. Pojkarna är dock i viss majoritet, även om skillnaden till numerären är mindre än för aktiesparandet generellt. Färsk statistik från VPC, Värdepapperscentralen, visar klara könsskillnader i aktiesparandet. De aktiesparande männen är drygt 43 procent fler – 1 224 000 mot 852 000 – och de tenderar också att ta större risker i sina placeringar.

Om man skärskådar de privat ägda aktierna där könsskillnaderna bland de privata ägarna är störst utgör männen den överväldigande majoriteten i kategorin högriskplaceringar. Aspiro, Morphic, Fly Me, Switchcore, Onetwocom, Pricer, Obducat och Net Insight ägs samtliga till mer än 70 procent av män.

De aktier som med samma kriterier kan betecknas som kvinnors favoritplaceringar är aktier i stora, stabilare bolag som SEB, Billerud, Handelsbanken, Cardo och H&M, där kvinnornas procentuella ägande ligger mellan 45 och 41 procent.

Kvinnor försiktigare aktiesparare

Män är alltså, generellt sett, mer riskbenägna än kvinnor – på både gott och ont. Den ”kvinnliga strategin” var visserligen en riktig sparbössa under den drygt två år långa IT-kraschen, men samtidigt riskerar många kvinnor att bli förlorare – inte minst när det gäller morgondagens pensioner – om de är alltför defensiva i sitt långsiktiga sparande och till exempel väljer en omotiverat hög andel räntebärande placeringar till sina PPM-konton.

– Jag tror att riskbenägenheten i grunden är en genusfråga, säger Mika Burman Götz. Redan som små barn stimuleras pojkar i olika sammanhang att våga ta risker och vara modiga. Flickor, däremot, uppmuntras till att ta väl hand om sin omgivning och vårda sina ägodelar. De blir helt enkelt försiktigare, och det sätter sina spår också i deras sparbeteende.

Författare Gunnar Johansson

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.