Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2009-08-20

Gamla aktiebrev kan ge nya friska pengar

Ägarna till marknadsnoterade aktier får inte längre aktiebrev till sina aktier. Sedan 1990 förbjuder Aktiekontolagen så kallade avstämningsbolag att utfärda aktiebrev för de aktier de emitterar. Det är billigare för bolagen men tråkigare för aktieägarna. Men släng inte de gamla aktiebreven – de kan vara värda en bra slant!

Den som besöker Aktiespararnas kansli på Rådmansgatan i Stockholm kan knappast undgå att bli fängslad av de många vackert inramade aktiebreven som pryder väggarna. Breven bidrar inte bara till en trivsam miljö utan speglar också historien för många av dagens och gårdagens svenska bolag.

Har dessa gamla aktier då något värde? Inte i juridisk mening som representerande röstberättigade andelar av ägandet i bolagen, eftersom Aktiekontolagen sedan 1990 förbjuder de så kallade avstämningsbolagen att utfärda aktiebrev. Men de är i högsta grad eftertraktade samlarföremål, ofta mycket högre värderade än vad deras nominella värde anger. Därtill kommer ibland ett stort affektionsvärde, kanske -relaterat till någon släkting eller till den egna hembygden.

Värdet på ett gammalt aktiebrev bestäms huvudsakligen av följande faktorer:

1. Aktiebrevets ålder

Det är uppenbart att ju äldre ett aktiebrev är, desto värdefullare kan det antas vara. En aktie (eller ”lått” som den kallades då) från Ahlingsåhs Manufacturwerk (Sveriges första kända aktiebrev) från 1728 är ett ekonomiskt dokument som i dag är drygt 280 år gammalt. I maj höll Bukowskis i Stockholm auktion för just ett sådant brev i gott skick, ursprungligen köpt av arkitekten bakom Stockholms slott, Nicodemus Tessin den yngre, och slutpriset efter att en handfull personer hade varit med och bjudit blev 58 000 kronor. Tessin betalade på sin tid 100 daler silvermynt, som mätt i konsumentprisindex motsvarar 15 855 kronor i dag.

2. Antalet kända aktiebrev

Antalet kända exemplar påverkar också aktiebrevets värde. Flera av de äldre aktiebreven finns i dag bevarade i endast ett eller ett fåtal exemplar, varav de flesta återfinns i museisamlingar där de kommer att stanna. När endast ett fåtal exemplar är kända är det inte möjligt att ange ett marknadsvärde. Säljaren och köparen måste då komma överens från fall till fall – eller att brevet byter ägare efter en auktion.

3. Aktiebrevets utseende

Utsmyckningar med historiskt intressanta och vackra illustrationer kan ha stort inflytande på värdet. Vissa motiv, som till exempel båtar, flygplan, lok och bilar, är av speciellt intresse för många samlare.

4. Aktiebrevets kondition

Ju bättre kondition aktiebrevet har, desto högre värde har det. Vad gäller nyare aktiebrev från 1900-talet kan man lugnt säga att ett defekt brev, med textförluster, fläckar eller kraftiga veck, ger ett mycket lågt pris – om något alls. För äldre objekt medför sådana defekter oftast en rejäl prisnedsättning.

5. Samlarområde

Vissa områden, som till exempel järnvägar, bilindustri, flygindustri, banker, hälsobrunnar, gruvor och rederier, är eftersökta samlarområden och betingar därför ett högre pris än aktiebrev från mindre attraktiva samlarområden.

6. Välkända företag

Gamla aktiebrev från välkända eller intressanta bolag betalas alltid bättre än andra, mindre kända bolag från samma tid.

7. Kända undertecknare

Under en period undertecknades alla aktiebrev egenhändigt av bolagets grundare/styrelseledamöter. Detta kan göra att ett aktiebrev kan ha intressanta underskrifter, som till exempel Jonas Alströmer, Baltzar von Platen, Gustaf Dalén, A. O. Wallenberg och andra historiskt kända namn. I en senare period trycktes alla autografer på aktiebrev utom en eller två, som fortfarande var egenhändiga namnteckningar i original. Har man tur kan just dessa autografer vara handskrivna av till exempel Ivar Kreuger eller Marcus Wallenberg den äldre.

8. Aktie utställd på känd person

Om ett aktiebrev är utställt på en känd person ökar värdet, speciellt om personen i fråga egenhändigt har undertecknat aktiebrevet vid transport av äganderätten.

Marknaden för gamla aktier


Det finns inga exakta beräkningar av antalet samlare på gamla aktiebrev. Uppskattningsvis finns omkring 20 000 samlare runtom i världen – de flesta medlemmar i någon samlarförening. Det finns ett tjugotal sådana föreningar, oftast nationella.

Flest samlare finns i USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. I Sverige residerar Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper (SFHV), som bildades den 10 juli 1979 och alltså fyller 30 år i år. Jubileet firas med en stor sammankomst i Kungliga myntkabinettet i Stockholm den 15 oktober, och en jubileumsauktion i samma lokaler äger rum den 18 oktober.

Många av de nationella samlarföreningarna ordnar regelbundna auktioner av gamla aktiebrev. SFHV har hittills anordnat 59 auktioner, varje vår och höst. Jubileumsauktionen blir föreningens nummer 60 i ordningen. Till varje auktion framställs en auktionskatalog, som samtidigt är ett ordinarie nummer av medlemstidskriften Historiska värdepapper. I det efterföljande numret av tidskriften redovisas de uppnådda auktionspriserna, aktie för aktie.
De regelbundet återkommande auktionerna är ett sätt att fortlöpande hålla en organiserad marknad för gamla aktiebrev, och därigenom utgör de en viss garanti för korrekt prissättning.

Utöver samlarföreningarnas auktioner – störst på området är International Bond & Share Society – anordnas aktiebrevsauktioner också av företag som bedriver handel med historiska värdepapper, företrädesvis i USA, Storbritannien och Tyskland. Dessa företag bedriver också handel med gamla aktiebrev över disk.

Facitkatalogen


Den enda relativt kompletta katalog som finns över gamla svenska aktiebrev har sammanställts av SFHV 1998: Katalog över gamla aktiebrev (ISBN 91-630-6207-0). Den 64-sidiga katalogen förtecknar 5 651 aktiebrev i alfabetisk ordning, varav 1 024 är avbildade i färg. Ett komplement till katalogen, med en uppdaterad prislista, ges ut hösten 2009.

Årsavgiften för medlemskap i föreningen är 200 kronor för fysiska och 1 500 kronor för juridiska personer. Mer om föreningen finns att läsa på den egna webbplatsen, www.historiskavardepapper.se.

JOHN ÖRTENGREN,
ordförande i SFHV.

 

Författare Awave Admin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.