Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2010-03-25

Televoter räknar rösterna på SEB:s bolagsstämma

Nu ska de enskilda aktieägarnas röster behandlas med större allvar. De som deltar i årets stämma i SEB utrustas med en mobil röstningsapparat i sin hand, Televoter. Syftet är dels att röster ska kunna räknas effektivare, dels att höja värdet på stämman. Ericsson har använt systemet vid några stämmor.

Fram till i dag har röstning i svenska bolag skett nästan undantagslöst med acklamation, att aktieägarna ropar ”ja” eller ”nej”, förutom att några advokater lämnat in röster i förväg. Acklamation har ibland kunnat ge sken av att de enskildas röster varit större än i praktiken. Nu kan siffrorna brutalt blotta de klyftor som egentligen råder. Med röstapparaten Televoter kan varenda hundradels B- eller C-röst räknas.

Men systemet kan också vara ett sätt att hålla borta framtida omvärldskrav på att ”amerikanisera” det svenska stämmosystemet med en helt förutbestämd fullmaktsröstning. I spåren av finanskrisen kom dessutom ett EU-direktiv om förstärkning av aktieägarnas rättigheter. När direktivet anpassas till svensk lag är det möjligt att kraven på maskinell rösträkning fördjupas.

Televoter har skapats av schweiziska Nimbus och har anpassats för Sverige av Euroclears bolagsstämmoenhet. Den sköter hanteringen på många svenska bolagsstämmor, som röstlängder och eventuell datorhanterad rösträkning. Men det har varit ett bekymmer att snabbt och effektivt kunna exakt räkna röster i svenska bolag vid oklara ägarmajoriteter eller uppflammande ägarstrider.

Ulf Grunnesjö, chef för SEB:s investerarkontakter, ivrar öppet för bättre dialog med SEB:s runt 200 000 aktieägare. Banken har bland annat infört analytiker- och pressträffar på svenska, när många företag gått över till enbart engelska, och SEB:s aktieägare har kunnat följa träffarna direkt på Internet. Han berättar också att många varit otillfredsställda med hur bolaget vid rop på votering på stämmorna kallat fram de stora ägarna tills erforderligt röstetal uppnåtts, för att slippa en omständlig sluten votering. SEB ville därför hitta former för att tydligt redovisa rösträkningen, samtidigt som banken eftersträvade bredare delaktighet. En stor öppenhet i redovisningen av resultatet av voteringar gynnar alla.

Då SEB fick höra om det schweiziska röstsystemet tillsattes en projektgrupp med medverkan av Investor, Ericsson och SEB. Uppdraget blev att ta fram en variant anpassad för de komplicerade svenska röstreglerna.

– Idén dök upp när vi för fem år sedan diskuterade med WM-data hur vi skulle hantera en begäran om rösträkning vid en stämma. Skulle vi då ha genomfört en sluten votering hade alla fått gå till förberedda datorstationer för att ställa sig i led för att trycka på knappar. Ganska tidsödande, säger Laurence Westerlund hos SEB:s investerarkontakter. Nu kan vi genomföra slutna omröstningar och räkna röster på 20 sekunder. Fördelen är att alla kan vara med, och alla känner att deras röster räknas.

Kraven på systemet är höga. På någon minut ska apparaten ha kunnat räkna och grafiskt visa resultat. Feltryckning från en storägare måste också kunna hanteras utan att hela röstordningen äventyras. Under 2006 genomförde SEB interna tester med tusentals anställda vid olika personalmöten.

Vid Ericssons extrastämma 2007 uppstod behovet av att testa skarpt. Vid den ordinarie stämman hade incitamentsprogrammet röstats ned med miljontals utlandsröster. Kraven var höga på styrelsen att komma tillbaka med något som höll, och för vissa beslut krävdes 90 procents anslutning. Därför måste Ericsson kunna visa exakt röstfördelning vid den kommande extrastämman.

Televoter innebär att varje anmäld aktieägare får en mobil röstningsapparat i sin hand när han/hon träder in i stämmolokalen. När stämman är över lämnas den tillbaka och nollställs. SEB lägger runt 300 000 kronor på att hyra in systemet över en stämma.

– Men allt detta är värt besväret för att få delaktighet och för att hanteringen av röstningen ska bli mer proffsig, säger Laurence Westerlund.

 

Författare Mats Blomberg