Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-08-14

beQuoted rapporterar: Ny västerbottnisk guldfyndighet börjar ta form

Prospekteringsbolagets borrningar under vintern och våren har gett resultat. En ny fyndighet utmed den så kallade Guldlinjen i Västerbotten börjar ta form.

Under vintern och våren har Botnia Exploration borrat närmare 5.000 meter i undersökningstillståndet Stenberget 3 i västerbottniska Vindelgransele. Fokus har legat på de sedan tidigare kända guldobjekten Fäbodliden A, B och C, samtliga del av bolagets "Vindelgranselepaket".

Analysresultat från borrkampanjen bekräftar enligt bolaget teorierna om områdets geologi. Det gäller bland annat Fäbodliden C, där en väl definierad kvartsgång med lång utbredning och ett ännu okänt djup kunnat påvisas.

Synligt guld har rapporterats i ett flertal borrhål. Tidigare borrningar har indikerat att guldet följer med ned till cirka 200 meters djup. Spannet i inrapporterade halter är stort, med extremvärden på upp till 130 gram guld per ton i korta sektioner. De bästa träffarna bland de senaste inrapporterade analysresultaten ligger på 20,6 gram per ton över 3,95 meter och 32 gram per ton över 0,90 meter.

- Genomsnittshalterna av guld är även med internationella mått mycket höga och ger oss stora förhoppningar av området, kommenterar Botnia Explorations vd Bengt Ljung bolagets senaste analysresultat från borrningarna i området.

Ytterligare borrningar för att bättre definiera halter och tonnage av mineraliseringen i anslutning till kvartsgången i Fäbodliden C planeras till kommande vinter.

Parallellt med de omfattande insatserna i Fäbodliden C har bolaget borrat tre hål i angränsande undersökningstillstånd Fäbodliden A. Samtliga hål påvisar guldmineralisering och området ska enligt bolaget undersökas vidare i kommande borrkampanj.

Samtidigt har Botnia Exploration fått tillgång till borresultat från Boliden avseendes undersökningstillståndet Fäbodliden B, där man liksom i fallet Fäbodliden A borrat tre stycken hål under den gångna borrkampanjen.

Analysresultat från borrhålen visar på en guldmineralisering knuten till en meterbred kvartsgång som sträcker sig över cirka 750 meter. En utredning av områdets potential kommer att göras under sommaren, som underlag till en fortsatt borrkampanj.

Botnia Explorations målsättning är att påvisa Vindelgranseleområdet som ett framtida guldgruvsområde. Bolaget har i nuläget en bearbetningskoncession i området och har tidigare kommunicerat målsättningen att Stenberget ska bli bolagets andra bearbetningskoncession i området.

Under maj genomfördes en företrädesemission som säkrade finansieringen för de fortsatta borrningar i Vindelgransele som är planerade till kommande höst och vinter. Då ligger enligt bolaget fokus på att avgränsa mineraliseringarna i Stenberget med avsikt att kunna presentera en malmberäkning.

beQuoteds redaktion

Författare beQuoted