Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Aktiedagen Lund 29 januari

  wysiwyg_image

  Aktiespararna Event arrangerar årets första Aktiedag i Lund tisdagen den 29 januari. Temat för dagen är Life Science och förmiddagen ägnas åt immunonkologi där vi får lyssna till flera bolag som verkar inom området. Vi kommer även samtala om immunonkologi tillsammans med de medverkande bolagen för att se trenderna framgent. Under eftermiddagen skiftar vi fokus mot läkemedelsutveckling där vi kommer lyssna till flera bolag som verkar inom olika delar av läkemedelsutvecklingen. Vi får också lära oss mer om Life Science och hur man ska tänka som aktiesparare när man investerar i den här sektorn.

  Programmet för dagen
  08:00Registreringen öppnar, vi bjuder på kaffe och smörgås
  08:20Välkommen till AktiedagenAnette Jonsson, Aktiespararna
  08:30Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Presentation på engelskaVD Carlos de Sousa
  09:00Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas.VD Per Norlén
  09:30Cantargia är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomarVD Göran Forsberg
  10:00Paus med förfriskningar
  10:20Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att reparerasVD Thomas Olin
  10:50Samtal om cancerbekämpningCarlos de Sousa, Immunicum, Göran Forsberg, Cantargia, Per Norlén, Alligator Bioscience, Thomas Olin, Kancera
  11:20CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfallVD Jan Nilsson
  11:50Vi bjuder på lunch
  12:50Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingarVD Anders Rylander
  13:20Follicum är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedelVD Jan Alenfall
  13:50NeuroVive Pharmaceutical är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdomVD Erik Kinnman, CMO Magnus Hansson
  14:20Paus med förfriskningar
  14:40Vad är Life Science och hur ska jag tänka när jag vill investera i den sektorn?Ulf Boberg
  15:00Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomarVD Fredrik Tiberg
  15:30Bonesupport Holding är ett snabbväxande kommersiellt företag inom orthobiologics* baserat i Lund. Företaget utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut för behandling av hålrum i ben, baserat på sin nya och patenterade teknologiplattform CERAMENT®.VD Emil Billbäck
  16:00Idogen utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvarVD Lars Hedbys
  16:30Paus med förfriskningar
  16:50A1M Pharma har som mål att utveckla och kommersialisera läkemedelskandidaten ROSgardTM. Bolaget har valt att fokusera på akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi i det nära förestående kliniska utvecklingsprogrammet. Behandling med ROSgard har potential att rädda liv genom att motverka akuta njurskador och därmed kraftigt minska risken för kroniska och livshotande konsekvenser till följd av nedsatt njurfunktion.VD Tobias Agervald
  17:20aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturanaloga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom fodertillskott, marin påväxthämmande färg samt enskilda farmaceutiska områdenVD Torsten Helsing
  17:50Sammanfattning av dagen

  Information

  Fri entré till evenemanget, dock krävs anmälan. Vid förhinder att deltaga, skicka en avanmälan till event@aktiespararna.se. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för anmälda deltagare som inte checkar in hos vår personal på plats någon gång under kvällen.

  Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. 

  Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

  En bokningsbekräftelse kommer skickas ut senast två arbetsdagar efter din anmälan är gjord. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för de som inte avanmält sig och ej checkar in hos vår personal under evenemanget. Avanmälan skickas till event@aktiespararna.se.