Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Aktiedagen Stockholm

  wysiwyg_image

  Aktespararna Evenet välkomnar dig som investerare, analytiker och journalist att ta del av Aktiedagen Stockholm den 14 maj 2019. Evenemanget är en unik möjlighet för dig att träffa de medverkande bolagen och ställa dina frågor till bolagens representanter. Syftet med kvällen är att ge dig underlag för att kunna fatta ett investeringsbeslut om du vill köpa, behålla eller sälja aktierna. Aktiedagen Stockholm kommer att websändas live via aktiespararna.se/tv/live under dagen, och alla bolagspresentationer kommer att läggas upp på vår hemsida aktiespararna.se/tv/evenemang dagen efter evenemanget.

   

  Programmet för dagen 

  07:50Välkommen till Aktiedagen
  08:00Bioservo TechnologiesVD Petter Bäckgren
  08:30PharmacologVD Mats Högberg
  09:00DoxaVD Henrik Nedoh
  09:30LumitoVd Stefan Nilsson
  10:00Paus med förtäring
  10:20SelectImmune PharmaCatharina Svanborg, VD Fredrik Herslow, Jan Zetterberg
  10:50InsplorionDavid Nilebo och Olof Andersson
  11:20KanceraVD Thomas Olin
  11:50RhovacVD Anders Ljungqvist.
  12:20Lunch med gästAnders Haskel
  13:10GasporoxVD Märta Lewander Xu
  13:40SpectraCureVD Masoud Khayyami
  14:10QuiaPEG PharmaceuticalsVD Marcus Bosson
  14:40OssDsignVD Anders Lundqvist
  15:10Paus med förtäring
  15:30Vostok New VenturesBjörn von Sivers
  16:00Vostok Emerging FinanceCFO Henrik Stenlund
  16:30Clean MotionVD Göran Folkesson
  16:55ÅAC MicrotecCraig Clark
  17:25Herantis PharmaVD Pekka Simula
  17:55Paus med förtäring
  18:20Three GatesDon Geyer
  18:50PowerCell SwedenMårten Wikforss
  19:20MultiDockerVD Percy Österström
  19:50Alelion Energy SystemsÅsa Nordström
  20:20BörslägetJonas Olavi, Alfred Berg Fk
  20:50Avslutning

  Medverkande Bolag 

  Doxa - är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir(r) Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar.

  Gasporox - erbjuder kvalitetssystem för förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs-, läkemedels, och dryckesindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som produkten förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, oförstörande, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningslinjer med skyddande atmosfär uppskattas vara över 100 000 bara i livsmedelsindustrin.

  Insplorion AB, med sin revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Insplorions sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, med små och tåliga sensorer som är kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Insplorions instrument används globalt av forskare för att ta fram nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

  Kancera - utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fractalkine- blockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt. Kancera utvecklar även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras.

  Lumito - är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker. Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.

  Pharmacolog - är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

  PowerCell Sweden - utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov.

  Rhovac - bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVac har redovisat top-line resultat från klinisk fas I/II-studie i augusti 2018. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch.

  Selectimmune Pharma - ska bedriva konsultverksamhet inom medicin samt forskning och utveckling av läkemedel, särskilt inom området infektioner.

  Spectracure - är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

  Three Gates - är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.

  Vostok Emerging Finance - är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North med kortnamnet VEMF SDB.

  Vostok New Ventures - tidigare Vostok Nafta Investment Ltd, är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter.

  ÅAC Microtec - och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhetserbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. 

  OssDsign - är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför innovativa implantat för förbättrad läkning och behandling av bendefekter. Grunden i bolaget är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.

  QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett företag som utvecklar förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets unika teknologiplattform. 

  Clean Motion är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi.

  Alelion Energy Systems bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna leverera högteknologiska energy management-lösningar.

  Herantis Pharma är ett innovativt läkemedelsutvecklingsbolag med inriktning mot regenerativ medicin. Bolaget utvecklar läkemedel för sjukdomar där det saknas effektiva behandlingar. Herantis huvudtillgångar, CDNF (mot Parkinsons sjukdom) och Lymfactin® (mot sekundär lymfödem), är baserade på ledande medicinsk forskning och genomgår för tillfället kliniska tester. CDNF behandlar såväl motoriska som icke-motoriska symptom hos patienter med Parkinson sjukdom och förväntas även kunna stoppa sjukdomens utveckling. Lymfactin® är världens första och enda genterapi i klinisk testfas (fas II) som reparerar skador på lymfsystemet. Herantis Pharmas aktie är noterad på Nasdaq First North Helsingfors. Länk till hemsida: http://herantis.com/

  Information

  Fri entré till evenemanget, dock krävs anmälan. Vid förhinder att deltaga, skicka en avanmälan till event@aktiespararna.se. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för anmälda deltagare som inte checkar in hos vår personal på plats någon gång under dagen.

  Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. 

  Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

  En bokningsbekräftelse kommer skickas ut senast två arbetsdagar efter din anmälan är gjord. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för de som inte avanmält sig och ej checkar in hos vår personal under evenemanget. Avanmälan skickas till event@aktiespararna.se.