Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Aktiekvällen Stockholm med tema energi

  wysiwyg_image

  Aktiespararna Event inbjuder dig som investerare, analytiker och journalist att ta del av Aktiekvällen Stockholm den 5 februari 2018. Evenemanget är en unik chans att träffa de medverkande bolagen och ställa dina frågor till bolagens representanter. Syftet med kvällen är att ge dig underlag för att kunna fatta ett investeringsbeslut om du vill köpa, behålla eller sälja aktierna. Aktiekvällen Stockholm är inte websänt, du behöver vara på plats för att uppleva evenemanget. Temat för kvällen är energi och vi kommer att få lyssna till flera intressanta bolag från energisektorn. Moderator för kvällen är Bengt Söderbergh.

  16:00 Välkommen till Aktiekvällen

  16:10 Energiråvaror – nu och i framtiden
  Hur ser framtidens oljeproduktion ut? När kommer elbilsrevolutionen? Hur ser potientialen ut för övriga energislag under 2018? Lyssna till ett intressant och aktuellt föredrag kring energiråvaror - hur marknaden ser ut idag och hur den kommer att utvecklas i framtiden. Föredragshållare: Bengt Söderbergh, konsult

  16:40 Triboron har under tio års tid utvecklat en unik bränsleteknologi för alla typer av förbränningsmotorer. Utvecklingen har gått från att ursprungligen vara en innovativ produkt tänkt för speciella applikationer inom racing till att vara en verifierad patenterad teknologi för en industriell massmarknad. Bolagets styrelse, ledning och ägare utgörs av industriellt erfarna personer med mycket god erfarenhet av storskaliga industriella projekt. VD Thomas Lindskog

  17:10 Paus

  17:30 Minestos patenterade vattenkraftverk Deep Green möjliggör energiutvinning ur havets vattenströmmar. Deep Greens konstruktion gör det möjligt att utnyttja långsamma strömmar, både tidvatten och andra havsströmmar. VD Martin Edlund

  18:00 SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar elektricitet. VD Frederic Telander

  18:30 Absolicon Solar Collector utvecklar, tillverkar och säljer koncentrerade solfångare. Användarna utgörs i huvudsak av processindustrier, ägare till större fastigheter och kommuner/stadsförvaltningar. Bolagets produkter erbjuder en lösning där koncentrerade solenergi eliminerar och reducerar användarens behov av olja, gas, kol eller el för att värma eller kyla fastigheter, och för att framställa ånga till olika industriella processer. VD Joakim Byström

  19:00 Paus med förtäring

  19:30 Matra Petroleum är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Styrelseordförande Eric Fors 

  20:00 Nickel Mountain har ett majoritetsägande i ett oljeprojekt utanför Tomsk i Ryssland. Därtill så äger och förvaltar vi nickelfyndigheterna i Rönnbäcken som har potential att producera 26 000 ton nickel per år under 20 års tid. Styrelseledamot Anders Thorsell

  20:30 Energidebatt med Joakim Byström, Frederic Telander, Martin Edlund, Eric Fors samt Anders Thorsell

  21:00 Avslutning

  Information

  Fri entré till evenemanget, dock krävs anmälan. Vid förhinder att deltaga, skicka en avanmälan till event@aktiespararna.se. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för anmälda deltagare som inte checkar in hos vår personal på plats någon gång under kvällen.

  Disclaimer: Syftet med Aktiespararnas eventverksamhet är att utgöra en mötesplats mellan företag och investerare. Evenemangen möjliggör för besökarna att kunna ställa frågor till bolagen innan eventuella investeringar. 

  Aktiespararna ansvarar inte för information som medverkande bolag framför. Att ett bolag medverkar vid ett event arrangerat av Aktiespararna ska varken uppfattas som ett uttryck för att Aktiespararna rekommenderar en investering i bolaget, eller som att Aktiespararna på annat sätt uttrycker en uppfattning om bolaget.

  En bokningsbekräftelse kommer skickas ut senast två arbetsdagar efter din anmälan är gjord. Vi debiterar en no-show-avgift på 250 kr för de som inte avanmält sig och ej checkar in hos vår personal under evenemanget. Avanmälan skickas till event@aktiespararna.se.