Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Årsmöte

  Med anledning av det låga intresset inför Årsmötet har vi i samråd med bolaget Euris avbokat företagspresentationen. Även middagen utgår så det är enbart Årsmötet som kommer att avhandlas. Det tar cirka 30 - 45 minuter.

   

   

  Nedan följer Dagordning för årsmöte 2018-11-22

  Aktiespararna lokalavdelning 103 Halmstad

   

  Föredragningslista

   

  § 1 Årsmötet öppnas

  § 2 Val av mötespresidium

                       - Ordförande

                       - Sekreterare

                       - Justeringsman tillika rösträknare

  § 3  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

  § 4  Fastställande av föredragningslistan

  § 5  Föredragning av verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret

  § 6  Val av ordförande för ledningsgruppen kommande verksamhetsår

  § 7  Val av övriga ledamöter i ledningsgruppen kommande verksamhetsår

  § 8  Val av valberedning

  § 9  Val av ett eller två kongressombud till Aktiespararnas Årskongress

         Alternativt får ledningsgruppen i uppdrag att utse ombuden till

         nästkommande årskongress.

  § 10 Styrelsens verksamhetsplan för det kommande verksamhetsår

  § 11  Övriga frågor

  § 12  Årsmötet avslutas

   

  2018 års Verksamhetsberättelse för lokalavdelning 103 Halmstad

  Under året har ledningsgruppen bestått av;

  Jonny Persson , ordförande                                                                 

  Benny Dahlqvist

  Hans Hansson                                            

  Jonas Eriksson

  Jan Lundqvist

  Stina Westerberg

  Hanna Essbjörs

  Zain Kaleem

  Lennart Magnusson, hedersledamot

  Ledningsgruppen har under verksamhetsåret haft 2 sammanträden.

  Under året har följande träffar arrangerats för medlemmarna i Halmstad.

  Vårsäsongen

  • 14 feb                Aktieträff med Nolato
  • 27 feb                Aktieutbildning TA med Hitta Kursvinnare med Benny Dahlqvist Ledngrp.
  • 6 mars               Aktieutbildning TA med Hitta Kursvinnare med Benny Dahlqvist Ledngrp.
  • 13 mars             Aktieutbildning TA med Hitta Kursvinnare med Benny Dahlqvist Ledngrp.
  • 22 mars             Aktieträff med Zeta Display
  • 12 april              Aktieträff Arjo
  • 17 maj                Tjejevent med Boozt och AktieInvest

  Totalt 7 olika arrangemang under våren

  Höstsäsongen

  •  4  sept.                Nybörjarutbildning med Benny                
  • 11 sept.                Fundamental Aktieutbildning med Johnny Ledgrp
  • 17 sept.                Fundamental Aktieutbildning med Johnny Ledgrp
  • 24 sept.                Fundamental Aktieutbildning med Johnny Ledgrp
  • 20 sept.                Företagsbesök Stora Enso Hyltebruk
  • 25 sept.                Nybörjarutbildning med Benny                
  • 9 okt.                  Aktieträff Latour
  • 18 okt.                Nybörjarutbildning Mickedala mässällskap med Hans
  • 6 nov.                  Aktieutbildning TA med Hitta Kursvinnare med Benny Dahlqvist Ledngrp.
  • 8 nov.                  Aktieträff med Swedbank och Robur fonder
  • 13 nov.                Aktieutbildning TA med Hitta Kursvinnare Ledngrp. Benny Dahlqvist
  • 14 nov                Nybörjarutbildning med Laholmsavdelningen av Aktiespararna med Benny
  • 14 nov                Jan och Johnny var på Andersbergs Medborgarcenter i samarbete med Halmstad Stadsbibliotek, där vi deltog i deras föreläsning/tema "Spara i aktier"
  • 20 nov.               Aktieutbildning TA med Hitta Kursvinnare Ledngrp. Benny Dahlqvist
  • 22 nov                Årsmöte

  15 olika arrangemang under hösten.

  Totalt har lokalavdelningen haft 22 arrangemang mycket beroende på att vi genomfört utbildningsinsatser vid ett flertal tillfällen.

   

  I huvudsak Hanna har försökt varmhålla vår webbsida, Facebooksida och Twitterkonto med intressant artiklar rörande aktieverksamhet och andra ekonomiskt relaterade frågor

  Deltagandet på våra arrangemang har legat på en hög nivå mellan 60-100 personer i.

  Utbildningsinsatserna har mött stort intresse både på våren och på hösten. Tjejträffen drog 100 personer och nybörjarutbildningarna i september (4/9,25/9) 75st samt 45st

  Halmstadavdelningen har också deltagit i närområdesträff i Laholm, regionträff Växjö och årskonferensen i Sollentuna.

  Vid årskonferensen i Sollentuna företräddes avdelningen av Johnny Persson och Hanna Essbjörs. Deltog från föreningen i övrigt gjorde Jan Lundqvist och Zain Kaleem .

   

  Halmstad 2018-11-15

   

   

  Hans Hansson

  Sekreterare o kassör lokalavdelning 103 av Aktiespararna Halmstad

  Tala om vad ni tycker

  Tala om vad ni tycker

  Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.