Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Deltagare i Aktiespararnas Webbutbildning "Hitta kursvinnare". Intresseanmälan Lokal Återträff.

  Deltagare Aktiespararnas Webbutbildning "Hitta kursvinnare" våren 2022 eller tidigare. Lokala Återträffar i Boden arrangeras och är öppna för alla deltagare. Intresseanmälan sänds 220115 till mail kagkonsult@telia.com klockan 12.00. Ange kontaktuppgifter.

  Analysprogrammet " Hitta kursvinnare" våren 2022.

  Aktiespararna erbjuder en utbildning on-line i analysprogrammet "Hitta kursvinnare" under februari månad kvällstid klockan 18.00-20.30. Tre tillfällen arrangeras totalt den 14, 21 och 28 februari 2022.

  Kursgivare är välkände aktiprofilen Tobbe Rosen. Kostnad för medlemmar är 990 kronor och för icke medlemmar 1490 kronor.

  Vid frågor kring kursen och anmälan kontakta Aktiespararna via mail abc@aktiespararna.se

  När det gäller webbutbildning skall ingen anmälan ske till Loklavdelningen i Boden utan endast till Aktiespararna centralt.

  Anmälan på denna sida avser endast lokala Återträffar.

  Bodenavdelningen bjuder in till Återträffar för alla intresserade deltagare.

  Träffarna kommer att arrangeras dagtid under lördagar våren 2022. Varje träff inleds med ett besök på lokalt konditori i samband med ett Aktiefika. Kostnad gällande förtäring tillkommer för deltagare och uppskattas till ca.100 - 150 kronor per person och tillfälle. Efter det inledande Aktiefikat fortsätter Återträffarna preliminärt i Vuxenskolans lokaler i centrala Boden. Totalt planeras tre träffar under våren 2022.

  Observera! Mycket tidig anmälan, då vi måste säkerställa möjligheten att boka lokal via vår samverkanspartner och anpassa vår verksamhet efter pandemin och de eventuella restriktioner som följer av detta.

  Deltagande förutsätter tillgång till analysprogrammet " Hitta kursvinnare" och egen bärbar dator.

  Reservation för inställt event vid få anmälda och om restriktioner med anledning av pandemin påverkar möjligheten att genomföra lokala träffar.

  Återträffar planeras under mars månad 2022, efter avslutad webbutbildning. Återträffarna kommer eventuellt att samordnas med lokala träffar för deltagare i vår samverkanspartner Studieförbundet Vuxenskolans digitala studiecirkel med temat "Hitta kursvinnare och Teknisk analys", som genomförs med start i mars månad 2022. Se annonsering på lokala hemsidan. Anmälda kontaktas med information. Återträffar är kostnadsfria men kostnad gällande förtäring på lokalt konditori tillkommer för deltagare.

  Lokalavdelningen i Boden.