Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Inbjudan till årsmöte på Banérska Palatset, Kungsträdgården 12 december!

  Vi rundar av året med bolagspresentation & årsmöte på Banérska Palatset på Västra Trädgårdsgatan 11, Kungsträdgården. Gäller endast medlemmar, även gäst måste vara medlem! Icke medlem 600:-

  Vi välkomnar våra medlemmar till Aktiespararna Stockholm Vasas årsmöte med middagssupé på Banérska Palatset, d.v.s. Oddfellow-Huset kl. 15.30 på Västra Trädgårdsgatan 11 i Stockholm med årsmöte och bolagspresentationer.

  Följande bolag kommer presenteras Storskogen & Teqnion.

  Vi startar 15.30 med öppnandet av årsmötet den 12 december 2022.

  Plats: Banérska Palatset, Odd Fellow – Huset Västra Trädgårdsgatan 11.

  Vi bjuder på Pocherad Rödtunga med champagnesås inkl. lättöl, vatten och kaffe. (Det finns möjlighet att beställa starköl & vin på plats på egen bekostnad & vid önskemål om särskild kost, anmäl det gärna innan 8 december)

  Årsmöte i Stockholm-Vasa, lokalavdelningen i Sveriges Aktiesparares Riksförbund den 12 december 2022

  Agenda

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötespresidium
  3. Fastställande av dagordning
  4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
  5. Stockholm Vasa verksamhetsberättelse för 2022
  6. Val av ordförande i ledningsgruppen 1 år
  7. Val av övriga ledamöter i ledningsgruppen
  8. Val av kongressombud och två suppleanter
  9. Information om planerad verksamhet 2023
  10. Övriga frågor
  11. Mötets avslutande

  Anmälan till middagssupé senast 8 december.

  Programmet är gratis, men vid utebliven närvaro vid anmälan, så kommer Aktiespararna att debitera en avgift, då vi har förtäring på programmet. (600:-)

  Varmt välkommen!

  Styrelsen Stockholm Vasa

  Om Banérska palatset Hitta

  Banérska palatset är ett palats beläget på Västra Trädgårdsgatan 11 intill Kungsträdgården på Norrmalm i Stockholm, ursprungligen uppfört på 1620-talet av riksrådet Svante Gustafsson Banér, son till hovmarskalk Gustav Banér, avrättad i Linköping 1600 på order av hertig Karl. Efter ägarskiften under seklerna disponeras palatset sedan 1922 av Oberoende Odd Fellow Orden. För mer information