Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Inbjudan till Investerarmötet 5 november på Hotell Anglais, Stureplan!

  Vi fortsätter Investerarmötet 5 november på Scandic Anglais, Stureplan med Per Håkan Börjesson "Sveriges Warren Buffett". Vår ständige analytiker Anders Haglund gör en övergripande analys av börsläget. Vad skall man göra?

  Under Investerarmötet gästar Per Håkan Börjesson, vd på investmentbolaget Spiltan, samt vår ständige analytiker Anders Haglund som tar tempen på börsklimatet. Vi återkommer också med att presentera ett antal bolag. 

  Anders håller också i en utbildning hur man kan agera på en volatil marknad 13 & 15 november.  Trots att marknaderna är volatila, går det faktiskt att utnyttja osäkerheten och tjäna pengar på den. För mer information & anmälan.  Se exempel hur man via teknisk analys kan bekräfta en vändning upp eller ned via en klassisk köpsignal s.k. gyllne kors, vilket bl.a. Anders kommer gå igenom under utbildningen. 

  Vi bjuder på något att äta & dricka!

  Begränsat antal platser. (Öppet även för icke medlemmar i Aktiespararna)

  Investerarmötet är ett led i våra återkommande kvälls & lunchseminarium, då fler bolag är intresserade av att träffa aktiesparare & investerare genom en s.k. finansiell hearing, vilket vi med områdeskunniga personer samlar in information och gör vår analys genom utfrågningar tillsammans med andra investerare samt bolagens representanter. Syftet med Investerarmötet är att ge dig som aktiesparare chansen att ställa dina frågor direkt till bolagens ledning.

  Följande föreläsare & bolag presenteras.

  Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

  Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter inom livsmedel- och dagligvaruhandeln. Bolaget äger idag 126 fastigheter i Finland med ett stabilt kassaflöde och högkvalitativa hyresgäster. Genom den konjunkturokänsliga handeln inom livsmedel och dagligvaror kan Cibus generera en stabil och långsiktigt hållbar avkastning samt kan genom att vara noterade på Nasdaq First North erbjuda en högutdelande aktie till alla typer av investerare.

  För mer info

  Presenteras av Patrick Gylling, Styrelseordförande och Lisa Dominguez Flodin, VD

  Cortus Energy AB (publ)

  Cortus AB (ett nu helägt dotterbolag) grundades 2006 av VD Rolf Ljunggren för att utveckla och kommersialisera den av Ljunggren patenterade förgasningsprocessen WoodRoll®. WoodRoll®-processen ägs idag av Bolaget och är en termisk förgasningsprocess för biomassa som från en rad olika typer av biomassa producerar en ren energigas med ett högt energivärde. Energigasens renhet och höga energivärde gör den lämpad för att ersätta fossila bränslen i olika tillämpningar. Man kan också välja att ta ut en del av materialet som biokoks, grönt koks, som till exempel kan användas i metallurgin. Utgångspunkten är att biomassa förgasas till rena, högvärdiga förnyelsebara energiprodukter för processindustrin, för elproduktion eller för bränsle (vätgas) till fordonsindustrin. Utvecklingen har skett i nära samarbete med industriella partners, offentliga institutioner samt universitet. Omfattande tester av olika biobränslen och processer har utförts från 2011 i Bolagets testanläggning om 0,5 MW i Köping som sedan 2015 har en fullt integrerad WoodRoll® process. Anläggningen i Köping är viktig för att Bolagets kunder och intressenter ska lära känna processen. 

  För mer info

  Presenteras av Rolf Ljunggren, VD

  Kopy Goldfields AB (publ) 

  Kopy Goldfields AB (publ), noterat på NASDAQ First North i Stockholm, är ett guldprospekteringsföretag med verksamhet i östra Ryssland. Bolaget innehar för närvarande 14 licenser som täcker 2 159 km2 uppdelat i tre projekt, som ger rätt till prospektering och utvinning av guld.

  Kopy Goldfields vision är att bli ett prospekteringsbolag i världsklass. Bolagets affärsidé är att skapa värde genom att identifiera och förvärva guldfyndigheter med hög potential som befinner sig inom etablerade områden för guldutvinning i Ryssland och därefter utföra tidig prospektering tills dess att fyndigheten är i ett stadie då den antingen kan säljas eller utvecklas vidare i samarbete med en partner.

  Den senaste transaktionen gjorde Bolaget under sommaren 2018 när Kopylovskoye-licensen såldes för 6 miljoner USD. Bolaget har för avsikt att avyttra även sin huvudlicens, Krasny-licensen, en licens med 1,8 Moz av mineraltillgångar. För att finansiera säljkostnader och rörelsekostnader under försäljningsperioden genomför nu Bolaget en nyemission med teckningsperiod mellan 22 oktober - 7 november 2018.

  Via länken kan man erhålla allt material avseende pågående nyemission, inklusive informationsmemorandum, teckningssedlar och bolagspresentationer. 

  För mer information

  Presenteras av Tim Carlsson, CFO

  Camanio Care AB (publ)

  Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™.
  Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg.

  Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

  För mer information

  Presenteras av Catharina Borgenstierna, VD

  Jays Group AB (publ)

  Jays har sedan 2006 utvecklat, designat och marknadsfört högkvalitetshörlurar i en attraktiv skandinavisk design i kombination med bred och detaljerad ljudbild och påtaglig användarvänlighet.

  Jays Group har under slutet av 2017 påbörjat en omfattande omstruktureringsprocess med ny styrelse och VD och fastställt en ny strategi för att återta verksamheten till lönsamhet genom organisk och förvärvsdriven tillväxt.

  Jays Groups framtida tillväxt kommer baseras på en kombination av både organisk- och förvärvsdriven tillväxt. Målet med den nya koncernstrategin är att skapa långsiktiga aktieägarvärden och förvärven planeras främst ske inom audio-, mobila-, elektronik- eller designområdet med fokus på kompletteringar samt förstärkningar inom ny teknik, innovativ design, starka varumärken och produktportföljer samt smart connectivity.

  Jays koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent.

  Från och med 1 juni 2018 ingår Krusell koncernen i Jays Group AB och bidrar med enbalansomslutning på 37 mkr och till koncernens mål är att omsätta 150 mkr 2018 proforma*, att jämföra med 22 mkr under 2017.

  För mer information

  Presenteras av Henrik Andersson, VD

  Investment Spiltan AB

  Per Håkan Börjesson, är VD, författare och huvudägare i Investment AB Spiltan sedan 1986.

  De senaste sju åren har Spiltan i snitt ökat sitt substansvärde med otroliga 50% per år! En stor del av denna tillväxt kommer från deras innehav i spelbolaget Paradox som de investerade i för första gången redan 2010. Även utan Paradox har bolaget presterat fantastiskt, den övriga portföljen har i snitt växt med över 20% per år sedan 2011 vilket är mer än dubbelt så mycket som den svenska börsen avkastat i årstakt under samma period.

  Per Håkan Börjesson har en civilingengörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och en MBA-examen från Colombia University.

  Per H Börjesson debatterar om småföretagande och finansiering, håller föredrag och har skrivit de tre böckerna; Så här kan alla svenskar bli miljonärerSå här får du ett rikt liv som pensionär: sluta pensionsspara! som också getts ut i Månpocket under namnet Så här blir du miljonär som pensionär och Så här blev Warren Buffett världens rikaste person. Alla tre böcker är utgivna på förlaget Aktiespararna Kunskap.

  Anders Haglund

  Analys med finansproffset & tradingcoachen Anders Haglund från Safe Return Asset Management Nordic AB. Anders kommer göra en internationell överblick med lite extra fokus på USA & Sverige. Anders presenterar även några aktier som Safe Return tycker är lite extra intressanta just nu.

  Anders Haglund håller kontinuerligt i investeringsutbildningar i "Bättre affärer med hjälp av teknisk analys" och 13 & 15 november arrangeras en Nybörjarkurs & Fortsättningskurs i teknisk analys, samt genomgång av Aktiespararnas analysprogram "Hitta kursvinnare" för tillämpning. Både Teori & Praktik. För mer information & anmälan.