Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Öppet event! Workshops on-line med analytikern Ingemar Carlsson. Lokala Återträffar.

  Välkände aktieanalytikern Ingemar Carlsson från Tendens i Sverige AB återkommer med nya Workshops under våren 2022. Lokalavdelningen i Boden arrangerar diskussionsträffar lokalt för deltagare. Annonsering av Återträffar sker på lokal hemsidan under våren.

  Digitala Workshops  med Ingemar Carlsson under våren 2022.

   

  Tips! Man hittar också numer presentationer av Ingemar Carlsson på hans you-tube kanal se vidare, https://www.youtube.com/user/TendensAB/videos

   

  Dessa digitala Workshops är öppna för alla intresserade!

   

   

  Anmälan och frågor angående Workshops, kontakta kursgivaren Ingemar Carlsson direkt via mail-adress nedan. Ytterligare information och kontaktuppgifter hittas även hos företaget Tendens i Sverige AB, se hemsidan www.tendens.se

  Kontaktuppgifter till kursgivaren.

  Mailadress: ingemar.carlsson@tendens.se alternativt mailadress: ingemarcarlsson7075@gmail.com

  Se även hemsidan, www.tendens.se för övriga kontaktuppgifter.

   

  Erbjudande i samband med Workshops våren 2022:

  Bokar du minst 8 st Workshops ingår dessutom 2 st Workshops med analys av råvaror och råvarumarknaden utan extra debitering. Datum ännu ej fastställt för dessa extra tillfällen då kursgivaren väntar in positiva signaler för flera av råvarorna under våren 2022. 

   

  Datum för Workshops under kommande vår 2022.

   

  Workshops planeras vid totalt åtta tillfällen under våren.

  Aktuella datum enligt följande:

  Workshop den 18 januari 2022. ( Genomfört event ).

  Worskshop den 8 februari 2022. ( Genomfört event ).

  Workshop den 1 mars 2022. ( Genomfört event ).

  Workshop den 29 mars 2022. ( Genomfört event ).

  Worskhop den 19 april 2022. ( Genomfört event).

  Workshop den 10 maj 2022. (Genomfört event).

  Workshop den 30 maj 2022. (Genomfört event).

  Workshop den 14 juni 2022. (Genomfört event).

  Deltagare som bokat hela serien av Workshops under våren 2022 erbjuds också ett kostnadsfritt event  (det första av två event), om råvaror kvällstid söndagen den 13 mars 2022.  Event nummer två som ingår utan kostnad annonseras senare. För information kontakta Tendens i Sverige AB. Vi återkommer med information kring event nummer två med temat råvaror.

   

  Samtliga event äger rum kvällstid tisdagar med start klockan 19.00, (vissa undantag kan finnas, i så fall ges information av kursgivaren). Anmälan kan ske till enstaka eller flera Workshops under våren. Information och länk för att delta skickas ut via mail av Tendens i Sverige AB inför varje tillfälle.

   

  Erbjudande / Priser: 

  Workshops: 1 st 595 kr,  2 st 990 kr ( 495 kr st ),  3 st 1 395 kr ( 465 kr st ),  4 st 1 780 kr ( 445 kr st ),  5 st 1990 kr ( 398 st ),  8 st 2 680kr (335 kr st ). Priserna anges inklusive moms. Deltagare får tillgång till en inspelning efter varje Workshop och det finns möjlighet att sända in önskemål gällande aktier man önskar analyserade inför varje tillfälle.

  När det gäller definitiva uppgifter kring eventen under våren anmälan och kostnader hänvisar vi till kursgivaren Ingemar Carlsson och hemsidan för Tendens i Sverige AB,www.tendens.se

  Missa inte heller Ingemar Carlssons Youtube - kanal med aktuella analyser.

   

  Återtäffar / Diskussionsträffar lokalt.

   

  Bodenavdelningen bjuder in de som deltagit i Workshops on-line till Återträffar med Aktiefika lokalt.

  Vi samlas och diskuterar olika bolag och frågeställningar utifrån vad som presenterats under aktuella Workshops våren 2022. Lokalavdelningen kommer också att arrangera Aktietävlingar i samband med dessa Återträffar.

  Återträffar lokalt kommer att arrangeras vid ett antal tillfällen, under våren 2022.

  Annonsering av dessa Återträffar sker på Lokalavdelningens hemsida regelbundet under våren 2022. Anmälan krävs för att delta i dessa diskussionsmöten.

  Träffarna är öppna för alla som deltagit i Workshops under detta år 2022, anmälan är alltså öppen för alla deltagare, men medlemmar i Aktiespararna har förtur då antalet platser är begränsat.

  Lokala träffar är kostnadsfria, men Återträffarna kommer troligen att inledas med Aktielunch /Aktiefika på lokalt konditori i Boden, så kostnad gällande förtäring som inköps individuellt efter eget val kan tillkomma vid dessa Återträffar.

  Anmälda kommer att kontaktas med information kring kommande lokala träffar våren 2022.

  Se vår kommande annonsering på lokala hemsidan, www.aktiespararna.se/boden

  Observera! Vid frågor kring Workshops, innehåll, kostnader och anmälan kontakta Ingemar Carlsson, Tendens  i Sverige AB.

   

  Lokalavdelningen i Boden