Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Tre Lunchföreläsningar. Fondsparande och Teknisk analys on-line. Aktielunch lokalt.

  Kände aktiespararen Lennart Sundstedt föreläser under dessa två lunchseminarier arrangerade av Medborgarskolan. Läs mer detaljer och sänd in anmälan via studieförbundets hemsida, www.medborgarskolan.se Återträffar erbjuds i Lokalavdelningen Boden.

   

  Observera! Anmälan till lokala Återträffar i Boden är stängd sedan 211206, men anmälan till Medborgarskolan inför de digitala föreläsningarna kan ske så länge anmälan är öppen på Studieförbundets hemsida.

   

  Föreläsningsserie on-line hösten 2021.

   

  Föreläsningarna är öppna för alla intresserade. Återträffar i Boden riktar sig främst till medlemmar i Aktiespararna, öppet för andra intresserade i mån av plats.

   

  Höstens program.

  .

  30 november. Tema. " kom igång med Fondsparande". Föreläsning on-line klockan 12.00-13.00. Genomfört event.

  7 december. Tema: "Bedömma fonder och skapa ett lönsamt fondsparande". Föreläsning on-line klockan 12.00 -13.00. Genomfört event.

  14 december. Tema: "Teknisk analys". Föreläsning on-line klockan 12.00 -13.00.

   

  Kostnadsfritt men anmälan krävs till varje enskilt event. Se Medborgarskolans hemsida, www.medborgarskolan.se Sök under distanskurser.

  Föreläsare vid samtliga event är Lennart Sundstedt, känd föreläsare och aktiesparare från Västerås.

   

  Återträff - Lunchmöte och "Diskussionsträff" lokalt.

   

  Bodens Lokalavdelning arrangerar Återträffar lokalt för intresserade i samband med en Aktielunch. Samtal kring föreläsningsseriens frågeställningar Fondsparande och Teknisk analys planeras.

  Intresseanmälan inför Återträff  märkes "Föreläsninsgserie Fondsparande och TA" och sänds senast 211206 klockan 12.00 till mail kagkonsult@telia.com Ange kontaktuppgifter och medlemsnummer.

  I mån av plast är Aktielunchen öppen även för de som ännu inte tecknat ett medlemskap i Aktiespararna. Medlemmar har förtur, begränsat antal platser.

  Aktielunchen planeras en vardag i december månad klockan 11.00 - 13.00 på lokal restaurang i Boden. Kostnad gällande förtäring som inköps individuellt tillkommer, uppskattningsvis ca. 100 -150 kronor per deltagare. Anmälda kontaktas med information kring Återträff i mitten av december månad efter avslutad föreläsningsserie.

  Vid alltför få anmälda kan Återträffar komma att ställas in, endast anmälda meddelas. Ingen efteranmälan är möjlig efter passerat anmälningsdatum.

   

  Lokalavdelningen i Boden.