Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Välkommen - Stor Aktiedag på Falkenbergs Strandbad med Håkan Buskhe VD Saab m fl!

  Program
  Håkan Buskhe VD Saab AB
  .

  Insplorion ABPatrik Dahlqvist
  Insplorion AB utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

  Cline Scientific AB – Patrik Sundh
  Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer förbrukningsvaror i form av små ytor baserade på unika nanogradienter och nanoytor designade för användning inom utveckling och produktion av stamcellsterapier.

  Touchtech - Deniz Chaban
  Touchtech är ett innovativt svenskt bolag som tillhandahåller helhetslösningar till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen och öka försäljningen i butik. Bolaget har utvecklat en interaktiv mjukvara som installeras på en touchskärm och används av handlare för att presentera sitt fulla produktsortiment. Därmed ges konsumenter en förhöjd shoppingsupplevelse samt möjligheten att hitta och köpa produkter som butiken inte har i lager. Bolaget har idag kunder som Eton, MQ, Cervera, Oddmolly, Apoteket, Mercedes, Volvo med flera.

  Anmälan
  Senast 26/9 via anmälningsformuläret till höger eller till Jan Skärsäter, tfn 070-690 76 00.
  Anmälan är bindande, begränsat antal platser. 
  Pris inkluderar lunch.