Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Välkommen till årsmöte

  Välkommen på Årsmöte hos lokalavdelning 106

  Årsmötet kommer att hållas digitalt.
  Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och kan därmed inte ha ett fysiskt möte.

   

  Länk till det digitala mötet kommer att skickas ut via e-post till de som har anmält sig innan den 17:e januari.

  Mötet kommer att hållas via applikationen Zoom, de som anmält sig till årsmötet kommer att få ett mejl med en länk för att ansluta sig till mötet. Klienten fungerar på Pc, Mac, och de flesta moderna telefoner och plattor.

  Första 15-minuterna kommer att användas till att stödja medlemmar att komma igång med bild och ljud. 18:15 låses mötet och årsmötet går igång.

  För enkelhetens skull kan det vara bra att ni ansluter med en klientenhet som har kamera.

   

  Varmt välkomnna

  Ledningsgruppen i lokalförening 106

   

  Föredragningslista årsmöte 2021-01-21

  1. Årsmötet öppnas
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Val av sekreterare för mötet
  4. Val av två (2) protokolljusterare
  5. Fastställande av dagordning
  6. Fråga angående mötets behöriga utlysning
  7. Verksamhetsberättelse
  8. Val av sammankallande tillika kontaktperson i ledningsgruppen på ett (1) år
  9. Val av övriga ledamöter i ledningsgruppen på två (2) år.
             Avgående:
                 a. Tommy Franck
                 b. Bo Pettersson
                 c. Östen Malmborg
                 d. Lars Rosenkvist
            Sittande:
                 a. Magnus Lodin
                 b. Bengt Andersson
                 c. Roy Bengtsson
  10. Val av två (2) personer till valberedningen, varav en sammankallande
             Avgående:
                 a. Rolf Axelsson
                 b. Marianne Delander
  11. Godkännande av årsmötet att ledningsgruppen väljer ombud att åka till Aktiespararnas årskongress.
  12. Årsmötet avslutas

   

   

   

  Verksamhetsberättelse för Aktiespararna i Höganäs avdelning 106 för år 2020.

  Ledningsgruppen har bestått av:

  • Tommy Franck kontaktperson, medlemsregister tillika sammankallande
  • Magnus Lodin sekreterare, webbansvarig och medlemsregister
  • Roy Bengtsson kassör
  • Bo Pettersson vice sekreterare, vice sammankallande
  • Lars Rosenkvist vice webbansvarig
  • Bengt Andersson ledamot
  • Östen Malmborg ledamot

  Valberedningen har bestått av:

  • Rolf Axelsson sammankallande
  • Marianne Delander

  Aktieträffar i egen regi

  • 2020-02-10 Fondkväll tillsammans med Helsingborg på Marina Plaza med Atlant, DNB, Spiltan fonder och Alexander Gustafsson Nordnet
  • 2020-02-13 Aktieanalys, Hitta Kursvinnare med Ola Jansson.

  Aktiefåtöljen digitalt.

  • 2020-09-14 Annika Winsth Nordea
  • 2020-10-06 Erik Selin Balder
  • 2020-11-05 Magnus Welander Thule Group
  • 2020-11-18 Fredrik Skarp FM Mattson Inställt

  Anledningen till så få fysiska träffar är att vi drabbades av covid-19 pandemin.

  Sex (6) protokollförda ledningsgruppsmöten har hållits under året varav två (2) möte har hållits digitalt.

  Närområdesträff i Laholm 2020-01-22 representerades av Rolf Axelsson, Lars Rosenkvist och Östen Malmborg.

  Årskongressen i Sollentuna 2020-05-10 representerades digitalt av Tommy Franck

  Regionkonferansen i Hässleholm 2020-10-17 representerades digitalt av Tommy Franck.

  Anslaget från förbundet har ej överskridits och Lokalavdelningens ekonomi är god.

  Antalet medlemmar i Höganäs Lokalavdelning var i oktober 2019 272st och i oktober 2020 295st.

   

  Höganäs 2021-01-04        Bo Pettersson vice sekreterare

   

  Tala om vad ni tycker

  Tala om vad ni tycker

  Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.