Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Välkommen till årsmöte och Wihlborgs AB

  Välkommen på Årsmöte med företagspresentation av Wihlborgs AB

   

  Avgiften betalas till plusgirokonto 574305-9. Märk betalningen med 106 "ditt namn" Wihlborgs

  0 kr medlem i lokalvadelning 106 "Höganäs" 

  80 kr medlem i aktiespararna

  120 kr Ej medlem i aktiespararna

  Anmälan måste även göras via bokningformuläret för att vi ska kunna följa upp antal i lokalen.

  Betalningen ska vara oss till handa senast fredag den 19:e november. Din anmälan är inte giltig förrän betalning erhållits och du är anmäld via formuläret.

  Anmälningsavgift återbetalas ej.

   

  Det har varit ett speciellt år men de fysiska aktiviteterna har börjat dra igång igen och vi hoppas att det ska kunna fortsätta.

  Wihlborgs AB presenteras av VD Ulrika Hallengren

  Wihlborgs Fastigheter AB är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Företaget grundades som ett byggnadsbolag i Malmö 1924 av byggmästare O.P. Wihlborg och noterades på Stockholmsbörsen 2005

  Wihlborgs erbjuder kommersiella lokaler till företag och organisationer i Öresundsregionen. Wihlborgs fastigheter finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn och är marknadsledande i de tre svenska städerna. Deras kunder är såväl offentliga verksamheter som privata företag. Fastighetsbeståndet består av kontors- och butikslokaler, logistik- och produktionslokaler samt mark för framtida projekt. 

   

   

  Enklare förtäring med dricka och kaffe eller te ingår i priset.

   

  Vi har under åren varit en mycket aktiv avdelning.
  Aktieträffar, företagsbesök, utbildningar, aktiecafe har vi bjudit i till våra medlemmar.
  Bland våra medlemmar, vet vi,finns en stor kunskap om både aktier och ekonomi.
  Vi behöver hjälp i vårt ledningsgruppsarbete av både män och kvinnor.
  Vad vi har saknat är kvinnor, som vill och har intresse av att engagera sig.
  I många avdelningar har man bildat kvinnogrupper, som speciellt inbjuder kvinnor på aktieträffar och utbildningar.
  Du som vill hjälpa till behöver inte vara någon expert på aktier.

  Centralt i aktiespararna finns det experter, som kommer ut och hjälper till när det behövs.
  Om du är intresserad hör av dig till någon av oss i valberedningen. Informera, fråga även vänner och bekanta.

  Marianne Delander
  Marianne.delander@ telia.com
  070 5952662

   

  Om du skulle få förhinder glöm inte att avanmäla dig för att lämna plats till någon annan och minska matsvinnet. Vid missad avanmälan debiteras förtäring i efterhand även för de som går in fritt.