Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-30

En långsiktig vinnare

Låga räntor, fallande avkastningskrav och ambitiösa tillväxtplaner gör att vi gillar fastighetsbolaget NP3. Lägg till hög direktavkastning och rådet är köp.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nr 8 2016.

NP3 är ännu ett nytt fastighetsbolag. Bolaget bildades 2010 av Lars Göran Bäckvall som varit verksam inom fastighetsbranschen större delen av sitt liv.

Affärsidén är att fokusera på kassaflödesstarka fastigheter, av bolaget definierat som hus som avkastar mer än 7,5 procent, vilket också är ett av bolagets finansiella mål för portföljen som helhet.

Inriktningen är kommersiella fastigheter med i huvudsak handel och industri som totalt står för närmare två tredjedelar av beståndet fördelat geografiskt mellan Borlänge i syd till Kiruna i norr.

Störst koncentration av fastigheter finns längs norrlandskusten i Sundsvall, Umeå och Luleå. Efter en serie snabba emissioner noterades bolaget i slutet av 2014 varefter aktien gått ungefär som fastighetsindex i stort.

NP3 har vuxit snabbt från runt en halv miljard i fastighetsvärde 2011 till 5,3 miljarder i år. Senaste kvartalet innebar ett tillskott på 0,9 miljarder om vi räknar med ännu ej tillträdda förvärv. Vd Andreas Nelvig ser framför sig ett totalt marknadsvärde på beståndet på runt 8 miljarder kronor någon gång närmaste tre till fyra åren.

Med tanke på att NP3 hade 98 miljoner i kassan sista juni lär bolaget fortsätta ta in kapital givet sina aggressiva tillväxtplaner.

Visst utrymme finns genom belåning eftersom bolaget enligt sina finansiella mål ska ligga på en belåning om 60–70 procent. Med dagens belåningsgrad om 60,9 procent möjliggörs ytterligare förvärv på runt 0,5 miljarder.

Målet är att dela ut 60 procent av förvaltningsresultatet efter skatt. År 2015 nåddes målet och det delades ut 2,15 kronor per aktie, motsvarande 4,8 procent räknat på dagens aktiekurs.

Det är mycket givet bolagets snabbväxande planer och visar på en tydlig strategi för att locka till sig institutionella placerare.

Substansvärdet i NP3 uppgår till knappt 39 kronor per aktie, vilket motsvarar en substanspremie på 16 procent, som givet fastigheternas geografiska läge och inriktning känns högt, men korrekt. Största hotet mot förvärvsstrategin är en sämre fastighetsmarknad om räntor och/eller skattesituationen förändras drastiskt.

Aktiespararen anser att NP3 har påbörjat en intressant resa påeldad av låga räntor och för Norrland fallande direktavkastningar, vilket skapar resultat genom värdeökningar i NP3:s bestånd i större utsträckning än vad som är möjligt på många andra håll i Sverige.

Rekommendationen är därför köp med riktkursen 55 kronor på tolv månaders sikt.  

Källa: Aktiespararen

Författare Aktiespararen