Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-07

Aktietåget har redan gått

Investmentbolaget Latour har utvecklats på ett imponerande sätt. Nu har rabatten ersatts med en premie och aktien är väl dyr. Rådet blir att avvakta.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nr 5 2016.

Allt har gått Latours väg det senaste året. Börsportföljen har gått bättre än index, lönsamheten i den helägda industrirörelsen har lyfts, substansvärdet har stigit rejält och den egna aktien har närmast skenat. Bra företag liksom bra förvaltning tenderar att också ha framtiden för sig. Mycket sitter i väggarna, i företagskulturen.

Problemet som aktiemarknaden nu fått att brottas med är att aktien värderas med en premium ett gott stycke över substansvärdet. Det är motiverat sett till historiken men svårsmält eftersom investerare blivit bortskämda med att kunna köpa investmentbolagsaktier med rabatt.

Latour är ett så kallat blandat investmentbolag, vilket betyder att delar av portföljen är onoterad, vilket i sin tur innebär att det enda sättet för placerare att få exponering mot dessa innehav är via Latouraktien.

Det går alltså inte att härma Latours hela portfölj genom egna placeringar på börsen. Däremot är det möjligt att köpa Latour och därefter blanka den börsnoterade portföljen och på det sättet isolera exponeringen till utvecklingen i industrirörelsen. Men det förefaller inte vara en bra idé för industrirörelsen är högt värderad.

Latour har en organisation i toppbolaget på endast tio personer. Förvaltningskostnaden är bara 0,1 procent av substansvärdet att jämföra med aktiefonders avgifter på 1 procent och mer.

Det är ett argument för en substanspremie men när det gäller investmentbolag med en långsiktig portfölj ska jämförelsen inte göras mot fonder utan mot alternativet att köpa aktierna direkt i marknaden till ringa kostnad och därefter leka Följa John.

Eftersom Latour gör sällsynta förändringar i sin börsportfölj som inte består av fler än tio aktier varav Assa Abloy utgör nästan hälften, Securitas 14 procent och Fagerhult, Sweco och norska Tomra vardera cirka 10 procent, är detta ganska enkelt. Därför, när Latours börsvärde överstiger substansvärdet med cirka 4,5 miljarder kronor får det övervärdet hänföras till den onoterade portföljen och läggas till det värde som Latour anger.

Här finns Hultafors, som fortfarande gör tumstockar, men här ingår också Snickers yrkeskläder, stegar och ställningar, Latour Industries, som är ett konglomerat av verksamheter med egen affärsidé och utvecklingspotential, Nord-Lock som är specialiserade på så kallade skruvförband det vill säga bult och mutter av avancerat slag, och ventilations­företaget Swegon.

Dessa fyra enheter är värdemässigt ganska lika, mellan 2,4 och 4,1 miljarder kronor, i Latours uppställning över substansvärdet. Totalt, på skuldfri bas, handlar det om knappt 13 miljarder kronor eller 1,7 gånger omsättningen på 7,3 miljarder kronor och 14 gånger rörelseresultat på drygt 900 miljoner kronor under den senaste 12-månadersperioden.

Det är inte lågt men alls inte orimligt för till skillnad från många andra tillverkande företag visar dessa tillväxt och under det första halvåret i fjol kom ett lönsamhetslyft.

Det var då som Latouraktien tillsammans med börsportföljen tog fart. Substansvärdet ökade i fjol med 30 procent och Latouraktien gav en avkastning på 57 procent jämfört med index, inklusive utdelningar, som levererade 10 procent. Det var en överprestation som heter duga.

Rörelsemarginalen i den helägda industrirörelsen ligger nu på 12,5 procent. Ökar resultatet på helåret med 10 procent, i linje med det första kvartalet, värderas denna portfölj till 12,6 gånger rörelseresultatet. Men vårt värderingsproblem är att ytterligare 4,5 miljarder kronor ska hänföras hit och i den kalkylen värderas port­följen till 17 gånger prognosen.

Att stordåd förväntas är inte att undra på. Industrirörelsen fokuserar på verksamheter med goda möjlig­heter till internationell expansion med egna, unika produkter. Försäljningen utanför den nordiska hemmark­naden nådde 49 procent ifjol.

Det är inte orimligt att hoppas på att här ruvas på eller spirar verksamheter som med organisk tillväxt och en serie förvärv går samma väg som Assa Abloy eller Securitas.

Erfarenheter och kunskap från dessa storföretag kommer industri­rörelsen till del. Kunskapsöverföring är en del av strategin. I fjol förvärvades till exempel Neuffer Fenster som säljer fönster över nätet. Det kunnandet om e-handel kommer på sikt övriga innehav till del.

Hög lönsamhet ger nu rejäla kassa­flöden och resurser att förvärva finns i koncernen vars nettoskuld inte är större än 900 miljoner kronor eller 2 procent av substansvärdet.

Hälften av industrirörelsens resultat efter skatt, och mottagen utdelning från börsportföljen, förs vidare till Latours aktieägare som utdelning. Direk­tavkastningen på börsport­följen är ganska låg och industrirörelsen är högt värderad varför aktieägarna numer får nöja sig med en direkt­avkastning på 2,2 procent.

För familjen Douglas, som äger 77 procent av aktierna, smäller den utdelningen högt. För övriga är den magrare. Skicklig, kostnadseffektiv förvaltning och en portfölj genom­syrad av entreprenörskap lockar men det känns fel att jaga ett aktietåg som i hög fart lämnade stationen förra sommaren.

Författare Aktiespararen