Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-10-24

Strukturell tillväxt i kombination med återköp

Den 23 oktober rapporterade Autoliv för det tredje kvartalet. Bolaget uppnådde inte sin försäljningsguidning om 7 procents tillväxt på grund av valutamotvind och oförmånlig produktmix i Kina under kvartalet. Försäljningen ökade med 4,5 procent.

Det skriver Handelsbanken i en analys.

Den justerade rörelsemarginalen var i linje med guidningen om 8,5 procent (även om Handelsbanken hade förväntat att den skulle vara 0,3 procentenheter högre till följd av den starka utvecklingen under det andra kvartalet). Trots det ovanstående och en njugg kursreaktion låg försäljningen, kassaflödet och bruttomarginalen faktiskt på en rekordnivå för ett tredje kvartal.

"Vi sänker vår vinstprognos för 2015 med 8 procent till följd av en svagare avslutning på 2014 än vi tidigare räknat med avseende produktmix, valutaeffekter samt en förskjutning av försäljningstillväxten för aktiv säkerhet till det andra halvåret 2015. Trots detta räknar vi fortfarande med en vinsttillväxt under året på 16 procent", skriver Handelsbanken.

Kombinationen av ökat säkerhetsinnehåll i Kina, en växande bilmarknad och strukturell tillväxt för aktiv säkerhet i väst innebär att Handelsbanken räknar med en genomsnittlig årlig ökning av försäljning och rörelseresultat på 8 procent respektive 10 procent fram till 2020.

Utöver en attraktiv värdering (P/E 12,8x på vår nya prognos för 2015) har Autoliv en stor nettokassa som kan användas till förvärv och fortsatta aktieåterköp.

"Vi upprepar rekommendationen köp", skriver Handelsbanken.

Författare Redaktionen