Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-02

”Värt köpa Autoliv trots sänkning”

Givet den goda organiska tillväxten, den starka balansräkningen och den fina historiken lockar den nuvarande värderingen.

Det skriver Ålandsbanken.

Q4, det fjärde kvartalet, var ett i mångt och mycket starkt sådant för Autoliv. Försäljningen steg organiskt med 13,4 %. Även tillväxten i Japan och Amerika var väldigt positiv. Den landade på 30,6 respektive 15,9%. Aktiv säkerhet växte, organiskt, med uppemot 30%. Resultatet var också bättre än väntat. EBIT blev 6% bättre än väntat.

Mycket låter positivt, absolut, men på fredagen kom en rejäl kursnedgång. Den beror på att Autolivs prognoser för 2016 inte nådde upp till det som marknaden hade förväntat sig. Autoliv tror på en organisk tillväxt på cirka 5% och räknar med en rörelsemarginal på ”mer än 9%”. Förväntningarna på förhand var att Autoliv skulle nå 6% samt 10,1% inom dessa områden, och just prognosen gällande rörelsemarginalen var en besvikelse.

Något som kanske kan vara glädjande, dock? Jo, bolaget har haft som vana att slå marginalprognosen flera år i rad.

Högre kostnader för forskning och utveckling är något som Autoliv räknar med. Ledningen tippar att FoU-kostnaderna kan komma att uppgå till 6,0-6,5% av försäljningen. Bolaget ökar, bland annat, sina investeringar för att ta tillvara på möjligheter när konkurrenten Takata har bekymmer.

Vinstprognoserna för 2016–2017 plockas ned med 6-8%. Men Autoliv har goda möjligheter att slå målen som satts upp. Även 2016.
”På våra nya prognoser handlas Autoliv till P/e 13,6x 2016 och 11,8x 2017. Vi tycker att värderingen är lockande givet den goda organiska tillväxten, den starka balansräkningen och den fina historiken”, skriver Ålandsbanken.

Författare Redaktionen