Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-15

Ljus framtid för bilservice

Stark bilmarknad och högre marginaler gör Mekonomen till ett intressant case. Ställningen som ledande i Norden gör inte saken sämre. Aktien är köpvärd.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nr 6 2016.

Efterfrågan på Mekonomens tjänster och produkter ser uppmuntrande ut fram­över då nybilsförsäljningen i Norge och framförallt i Sverige har utvecklats otroligt starkt de senaste åren. En positiv trend på bilmarknaden innebär en skjuts åt Mekonomens försäljning när det väl är dags för dessa bilar att servas och repareras, något som generellt behövs efter tre år. Positionen som Nordens ledande bilservicekedja fortsätter att stärkas och under 2015 tog Mekonomen nya marknadsandelar.

Den nordiska marknaden för bilreservdelar och biltillbehör samt verkstadstjänster växer stabilt med 1–2 procent per år. Utvecklingen för reservdelar och verkstadstjänster är mindre känsliga för svängningar i konjunkturen och drivs främst av antal bilar i bilparken, bilarnas ålder, hur många mil de kört samt hur lång hållbarheten är hos bilarnas olika delar.

Försäljningen av biltillbehör påverkas däremot i större utsträckning av konjunkturen och även av hushållens konsumtionsmönster.

Synar vi rapporten för det första kvartalet som presenterades för några veckor kan vi konstatera att trots en starkare organisk tillväxt än väntat pressades rörelseresultatet av flertalet faktorer. Dels en svag lönsamhet i Mekonomen Sweden, förluster i Danmark och dels en lägre bruttomarginal hänförlig till en försämrad produktmix med en hög andel försäljning av produkter med sämre marginaler, exempelvis däck och batterier.

En yttre faktor som pressat resultatet under flera kvartal i följd är den norska kronan som utvecklats svagt i spåren av ett lågt oljepris. Den norska marknaden står för över 40 procent av Mekonomens totala omsättning och förändringar i valutan blir därför kännbara för bolaget.

I takt med att oljepriserna stigit senaste månaderna har pessimismen kring den norska ekonomin dock ebbat ut en aning, vilket bland annat bättre norska inköpschefsindex indikerar. Det har föranlett en återhämtning i valutan, något som alltså är positivt för Mekonomen. Hur den norska kronan kommer fluktuera framöver är givetvis svårt att sia om och får ses som en osäkerhetsfaktor i Mekonomen-caset.

Danmark är ett annat grannland som varit problematiskt för Mekonomen. Det är nu 18 månader sedan det deklarerades att den danska verksamheten kraftigt skulle komma att skalas ner på grund av svag efterfrågan samt en förhårdnad konkurrens.

I dag är alla bolagets butiker nerlagda och enbart några få verkstäder finns kvar. Affärsmodellen bygger nu på en mer kostnadseffektiv distribution med direktleveranser till verkstäderna. Skulle volym- och lönsamhetslyft utebli trots dessa åtgärder lär hela den danska verksamheten snart vara ett minne blott. Misslyckandet i Danmark har kostat mycket pengar men samtidigt är mestadels av kostnaderna nu tagna vilket lättar pressen på marginalsidan framöver.

Vidare har bolaget genomfört en rad interna effektiviseringsåtgärder för att få upp lönsamheten i verksamheten. Bland annat prioriteras effektiviseringar av varuförsörjningen, där det pågår en konsolidering av leverantörsbasen från i många fall unika leverantörer till varje koncept, till färre koncerngemensamma alternativ.

Mekonomen har gjort en del stora förvärv senaste åren, exempelvis MECA, norska Sorensen og Balchen och nu senast Opus Equipment. Att lyckas integrera de förvärvade bolagen och framgångsrikt effektivisera hela kedjan av logistik, produktförsörjning och IT-stöd kommer bli viktigt för potentiella resultatförbättringar framöver. Ambitionen från ledningens håll är att delta i den europeiska konsolidering av branschen som råder. Sannolikheten att vi får se något förvärv i närtid anser vi dock vara tämligen låg, åtminstone av några större mått. Tittar vi på kapitalstrukturen finner vi nämligen en nettoskuld i relation till EBITDA som i dagsläget överstiger 2, vilket generellt anses högt bland börsbolag och som dessutom överstiger bolagets egna finansiella mål. Rimligtvis bör därför balansräkningen stärkas innan något större förvärv görs.

Det finns en del strukturella trender som på lite sikt kan visa sig bli besvärliga för bolag med exponering mot bilsektorn, likt Mekonomen, som kan vara värda att belysa. Dels upplever vi en urbaniseringstrend där allt fler vill bo i storstäder vilket leder till att fler väljer bort bilen som transportmedel. Samtidigt blir bilpooler och kombinationsägande med andra personer allt vanligare. Lägg därtill billiga taxitjänster och en ökad miljömedvetenhet. Faktorer som givetvis är svåra att prognostisera och kvantifiera hur stor inverkan de kan komma att ha för Mekonomens framtida försäljning, men det kan finnas en poäng att ta dessa i beaktning vid en längre investeringshorisont.

Vi finner dock Mekonomens aktie intressant i nuläget med tanke på den starka nybilsförsäljningen, merparten av kostnaderna i Danmark tagna samtidigt som interna effektiviseringar (bland annat logistiska synergier med förvärvade bolag) verkar bita.

Sett till värderingen handlas aktien till ett p/e-tal på nästan 14 på innevarande års förväntade vinst och sjunker sedan till 13 gånger vinsten 2017. En tilltalande värdering givet den positiva bild vi har av bolaget, en del orosmoln till trots. Vi ska heller inte glömma bort stabiliteten i Mekonomens verksamhet. En egenskap som uppskattas i tider av konjunkturoro. Dessutom erbjuds investerare en direktavkastning på 4 procent i dagsläget. Rekommendationen blir att köpa aktien på rådande nivåer och riktkursen sätts till 225 kronor.  

 

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.