Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-28

Förbättringar lockar i Volvo

Volvo-aktien lockar trots börsturbulensen. Värderingen är mycket attraktiv. Det menar Ålandsbanken i en analys av bolaget.

Volvo höll sin kapitalmarknadsdag igår, den 27 juni. Även om inga specifika målsättningar kommunicerades var intrycket från vd Martin Lundstedt att gradvisa förbättringar ligger i korten. Ålandsbanken lyfter fram att förbättringarna syftar till att bland annat till lyfta lönsamheten och marginaler.

De senaste 5-6 åren har präglats av omstrukturering i Volvo. Ambitionen hos företagsledningen har därtill varit att stärka koncernens varumärken och utöka servicegraden i rörelsen. Huvudfrågan nu är om skördetiden har infunnit sig eller om det dröjer ytterligare en tid.

Enligt banken har den nya ledningen mindre tålamod för tillgångar som inte når en acceptabel lönsamhet. Möjligheter finns därmed för att sälja verksamhetsgrenar som underpresterar. Därtill kan även olönsamma marknader lämnas till förmån. Som exempel på strategin lyfter Ålandsbanken fram att Volvo slutat sälja Renault-lastbilar i Sydamerika. Allt annat lika, torde utvecklingen ge stöd åt en efterlängtad marginalexpansion, resonerar banken vidare.

Produktionstakten justeras även i Nordamerika. Att justera lagernivåerna har tagit längre tid än väntat för koncernen, vilket givit orsak till produktionsförändringen.

Effekterna av Brexit bedöms samtidigt som små och inga varaktiga effekter är att vänta. Nedgången på runt 15 procent uppfattas således som överdriven.  

Värderingsmässigt är det mycket som lockar i lastbilsbolaget enligt Ålandsbanken. Framöver räknar banken med stabila vinster. Enligt prognosen för 2016 handlas aktien till ett p/e-tal på 10,8 gånger och en EV/SALES-multipel om 0,5 gånger. EV/EBIT estimeras till 7,9 gånger.

 

Författare Redaktionen