Du är här

2017-02-24

Nya insatser för njurskydd

Detta är en betald analys på uppdrag av A1M Pharma AB utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Med en rejäl nyemission ska A1M Pharma ta läkemedelskandidaten ROSgard™ genom tidig klinisk fas. Utspädningen blir kraftig, men prekliniska framsteg talar för att teckna i den kommande företrädesemissionen.

A1M Pharma aviserar en stor nyemission för att ta läkemedels­kandidaten ROS­gard™ genom kliniska säker­hets­studier i människa. Inräknat tecknings­optioner kan emissionen maximalt uppgå till 164 miljoner kronor. Emissionskursen uppgår till 0,75 kronor per aktie. Teck­ningsperioden väntas påbörj­as i slutet av mars. Även om ett finan­sieringsbehov var känt blev vi över­raskade av storleken på emis­sionen, liksom den höga rabatten. I det avseendet har vi missbedömt styrelsens beslut­samhet att redan i ett tidigt skede försöka säker­ställa en betydande finans­iering för kommande kliniska prövningar.

Fördelen är att emissionen, om den blir framgångsrik, ger minskad finans­iell risk och större arbetsro inför den fortsatta utvecklingen. Under hösten har bolaget gjort fram­steg för läkemedels­­kandi­daten ROSgard™ vad gäller att påvisa säkerhet och säker­ställa tillverk­ning i stor skala. Detta i kombination med positiva (om än preli­minära) tecken på effekt för njurskydd vid cancerbehandling gör att vi ser ett större värde i projekt­portföljen jämfört med tidigare. I samband med emis­sionen med­delades också att A1M Pharma avser att ta just njurskydd vid cancerbehandling som första indikation in i prövningar i människa. Detta ska möjliggöra en snabb och kostnads­effektiv ut­veck­ling i tidig klinisk fas. Tid­planen ligger i stort oförändrad med avsikt att starta kliniska studier kring årsskiftet 2017/2018.

Trots att vi höjt värdet för projekten totalt sett medför den stora utspädningen att vårt motiverade värde per aktie sänks till 1,3 kronor (ned från 4,1 kronor). Det ligger samtidigt tydligt över tecknings­kursen i kommande företrädes­emission och rekom­men­dationen blir att Teckna.

 

Källa: Jarl Securities

Författare Jarl Securities

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.