Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Oklara framtidsutsikter

Frågetecknen hopar sig kring Astra Zeneca. Patenten för tre storsäljare går snart ut, hur dessa ska ersättas är inte solklart. Utan tillväxt är aktien dyr.

Detta framgår ur en analys i Aktiespararen nr 4 2016.

Astra Zeneca är en av de sämsta storbolagsaktierna i år och kursen har tryckts ned till nivån för två år sedan då konkurrenten Pfizers uppköpsplaner avvisades. Det har alltså inte gått bra men det är också ett knepigt läge eftersom bolaget är mitt inne i tre viktiga patentutgångar och ersättarna har ännu inte vuxit till sig eller framodlats ur den frodiga forskningsportföljen.

Patentet för Nexium i USA gick ut i fjol och därmed är Losecsagan all. I maj står kolesterolsänkaren Crestor på tur och nästa år Seroquel mot schizofreni. Strategin går ut på att parera försäljningsbort­fallen med kostnadsnedskärningar, undantaget forskningsbudgeten på cirka 6 miljarder dollar, avyttring av rättigheter till projekt, satsningar på så kallade tillväxtplattformar och produktlanseringar.

Sammantaget skulle detta upprätthålla en lägsta vinstnivå genom en tuff övergångsperiod och från 2018 och fem år framåt leda till hög tillväxt med sikte på 45 miljarder dollar i försäljning 2023.

Tillväxtplattformarna är en blandning av viktiga produkter, terapiområden och geografi. Dessa är Brilinta, inom hjärta-kärl, icke insulinbaserade diabetesprodukter, tillväxtmarknader som Kina, Ryssland och Brasilien, sjukdomar i andningsvägarna, som astma, den japanska marknaden och produkter för behandling av flera cancersjukdomar. Tillväxtplattformarna svarade för 57 procent av intäkterna i fjol och visade en tillväxt, mätt i fast valuta, på 11 procent. Mätt i dollar och totalt krympte dock intäkterna med 5 procent i fjol och något liknande vankas i år. Sett över 5 år har Astra Zeneca tappat ungefär en fjärdedel av intäkterna och 70 procent av nettovinsten.

Som andra läkemedelsjättar lägger Astra Zeneca större vikt vid resultatbegrepp kopplade till ”kärnverksamheten” än den vedertagna redovisningen (IFRS).

Dessa resultat är väsentligt högre eftersom avskrivningar på immateriella tillgångar, som produkträttigheter, och jämförelsestörande poster exkluderas. I fjol handlade det om 1,5 respektive 1,3 miljarder dollar. Principiellt är detta tveksamt eftersom de immateriella tillgångarna har begränsad ekonomisk livslängd och därför borde kostnadsföras över tid det vill säga skrivas av och de jämförelsestörande kostnaderna är återkommande med ungefär samma belopp vilket talar för att dessa är normala. Rapporterat rörelseresultat är drygt 4 miljarder dollar medan kärnans rörelseresultat är nära 7 miljarder dollar.

Å andra sidan kostnadsförs utgifterna, 6 miljarder dollar, för egen forskning och den posten motsvarar 25 procent av intäkterna. Från start till mål tar det typiskt sett 10-15 år att utveckla ett läkemedel. Det är mycket svårt att bedöma om det är väl använda pengar från ett aktieägarperspektiv. Dock, här finns 143 konkreta projekt, från tidig till sen fas, så även om produktiviteten i forskningen varit låg finns fog för hopp och att historiska och pågående satsningar är värdefulla är självklart.

Det kontroversiella kanadensiska läkemedelsbolaget Valeant tillämpade en förvärvsstrategi innebärande att målbolagets forskning nedbemannades och därtill gjordes radikala prishöjningar på patentskyddade produkter. De höga marginalerna till trots är Valeant nu på fallrepet i en hagelskur av stämningar. Astra Zenecas traditionella inriktning där man balanserar aktieägarnas krav på avkastning i form av utdelning med framåtsyftande satsningar på forskning och smärre förvärv ger stabilitet och sprider riskerna över tid. Inriktningen är dessutom sympatisk.

Bokslutet för 2015 blev omtumlande eftersom utsikterna för 2016 var svaga. Bolaget spår att intäkterna liksom vinsten per aktie för kärnverksamheten krymper med 2-5 procent. Därtill kommer en valutaeffekt, som initialt bedömdes till minus 3 procent men som påverkas av dollarns rörelser. Vinsten kryper då under 4,20 dollar per aktie, som setts som ett golv och motsvarat 150 procent av utdelningen på 2,80 dollar. Efter rapporten tappade den långsiktiga tillväxtagendan i trovärdighet och här fanns flera tvivlare sedan tidigare.

Aktuellt p/e-tal på 26 räknat på vinstprognosen 2,30 dollar i rapporterad vinst per aktie är mycket högt med tanke på att återgången till tillväxt ligger ett par år bort och är osäker. P/e-talet 14 räknat på prognosen 4,10 dollar för kärnverksamheten är inte heller lågt, trots att vinstmåttet är uppblåst. Slutsatsen att aktien är dyr gäller även när företagsvärdet ställs mot rörelseresultatet.

En tröst är att i händelse av besvikelser i tillväxtagendan kan den avvisande hållningen till ett samgående med annan läkemedelsjätte omprövas. Astra Zeneca är i så fall en uppköpskandidat men knappast under de närmaste åren.

Aktien är tålamodsprövande. Här griper utdelningspolitiken, som är ”progressiv” innebärande att utdelningen ska höjas eller bibehållas varje år, in och stöttar. Bibehållen utdelning är det troligaste scenariot. Det räcker för en utmärkt direktavkastning på 5 procent. Den nivån finns på andra håll också men inte bland aktier inom läkemedel eller medicinsk teknik i Stockholm. Vi avvaktar.  

Författare Aktiespararen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.