Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-19

Svaga utsikter för Getinge

Medicinteknikbolaget Getinge har haft blandade framgångar de senaste åren. Aktien har även gått sidledes på börsen i spåren av utmaningarna koncernen står inför. Ålandsbanken ser fortsatta risker på nedsidan för bolaget samtidigt som värderingen är hög. Rekommendationen från banken blir att sälja aktien.

Det framgår av en analys.

Getinge rapporterar för det första kvartalet i slutet på innevarande vecka, på fredag den 22 april. I samband med rapporten förväntar sig Ålandsbanken en modest organisk försäljningstillväxt i linje med kvartalsrapporten för det första kvartalet i fjol.

Orderingången förväntas även uppvisa en viss organisk tillväxt. Men trots den förväntade ökningen ser Ålandsbanken ingen större förbättringspotential i närtid för den underliggande slutmarknaden. Därtill är banken skeptisk till styrkan i efterfrågan på Getinges produkter på tillväxtmarknader.

Kostnadsbesparingsprogram har emellertid lanserats i syfte att öka marginaler. Men även här argumenterar banken för att det är osannolikt att räkna med större förbättringar i närtid. Senare under året kan dock programmen göra avtryck i räkenskaperna och i marginalerna. Framgångsrik valutasäkring och minskad negativ påverkan från skattemålet i USA återfinns även i den positiva vågskålen för Getinge.

Medicinteknikbolagets belåningsgrad är samtidigt mycket hög enligt Ålandsbanken. Sett som nyckeltalet nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet uppgick det vid utgången av räkenskapsåret 2015 till 4,4 gånger. Banken lyfter fram att belåningen är riskabel, speciellt med tanke på det svaga kassaflödet från bolaget.

Andra orosmoln finns även på horisonten. Politiska risker existerar med minskade budgetanslag till hälso- och sjukvårdsbudgetar och ogynnsamma valutaeffekter. Utmaningarna kan på så vis hämma försäljningsutvecklingen menar Ålandsbanken.   

Värderingen är samtidigt hög. Baserat på Ålandsbankens prognos för 2016 handlas aktien till ett p/e-tal om 28,1x medan EV/EBIT uppgår till 24,3x. Mot bakgrund av de svaga utsikterna landar banken i en sälj-rekommendation för Getinge.

Författare Redaktionen