Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-25

Betydande potential i Sobi

Sobi är ägare av en portfölj med mer än 40 procent läkemedel som marknadsförs på uppdrag av olika partners med fokus på specialist- och sårläkemededel. Framgången hänger dock främst på hur framgångsrik bolagets blödarsjukaläkemedel blir.

Försäljningen som hänförs till blödarsjuka ligger på cirka 20 procent för tillfället av bolagets totala försäljning, men dagens intjäning baseras endast på ett gammalt läkemedel som säljs av partnern Pfizer. SEB räknar med att denna intjäning kommer att bli relativt konstant under de kommande åren, men med en lägre andel av bolagets intäkter när de nya egenägda läkemedlen relaterade till blödarsjuka lanseras fullt ut.

De nya läkemedlen är långverkande och därmed revolutionerande för denna läkemedelsgrupp. Det är första gången på nästan 20 år som en ny typ av läkemedel utvecklas inom blödarsjuka. Sobi äger rättigheterna till dessa läkemedel och har samarbete med amerikanska Biogen om slutfasutveckling och lansering i USA. Andelen av intjäning från dessa nya läkemedel utgör runt 12 procent av 2015 års intjäning för Sobi, till allra största majoritet är intjäning från USA. På tre års sikt så ska intjäningen nästan fyrfaldigas.
Detta kommer att drivas av följande faktorer enligt banken
•    Läkemedlen blir godkända i slutet av innevarande år i Europa och tillhörande försäljningstillväxt realiseras därefter.
•    Försäljningen för Biogen i USA tar fart under 2016 och 3) royalty-andelen från Biogen höjs nämnvärt under 2017 i USA. Då (2017) räknar vi med att andelen ökar till cirka 40 procent av intjäningen, men i och med att en tredjedel av intjäningen intäktsförs utan kostnader så är andelen av Sobis resultat betydligt större, och väntas fortsätta öka i många år. Detta är den klart viktigaste faktorn för aktiepriset.

SEB upprepar sin prognos för bolagets alla läkemedel men med fokus på de nya blödarsjukeläkemedlen.  De båda blödarsjukaläkemedlen, Elocta och Alprolix har blivit godkända av myndigheter samt lanserade i USA, Australien och Kanada, i Japan har endast Alprolix blivit lanserad. Europa kvarstår men banken räknar med ett godkännande i slutet av 2015 2015 för Elocta. För Alprolix så har bolaget nyligen skickat in all relevant information till europeiska läkemedelsmyndigheten, ett godkännande tar sannolikt längre än för Elocta.  Försäljningen av läkemedlen av partnern Biogen i USA utvecklas i rask takt. Marknaden för läkemedlen är dock än så länge marginella i jämförelse till hela marknaden.

Aktiekursen har senaste tiden fallit kraftigt efter avslutade buddiskussioner med okänd aktör. SEB ser betydande uppsida i aktien med avseende till att konsensus intjäningsprognoser för de nya blödarsjukeprodukterna slår in. En potentiell dubbling på längre sikt är inte otänkbart enligt banken, det är dock en lång resa dit och många steg ska realiseras.

Ett misslyckat bud på sannolikt över 140 kronor anses vara en fingervisning enligt banken om vad styrelsen själva anser vad bolaget är värt på lång sikt. Aktien rankas Köp.

 

Författare Redaktionen