Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-17

En sparad krona är en tjänad krona

ABB är inne i en tråkig period med stillastående försäljning och fallande
order­ingång. I stället är det besparingar som lyfter vinsterna framöver.

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 12 2016.

ABB behöver kanske inte någon närmare introduktion namnmässigt för gemene man, men företagets storlek påkallar ändå en kort re­kapitulation eftersom verksam­heten är omfattande och efter senaste omorganisationen uppdelad på fyra globala divisioner.

Tre av dem är jämnstora, där Electrification Products tillverkar ställverk, brytare och kabelsystem. Typiska kunder är grossister, installatörer och diverse konsulter. Discrete Automation and Motion tillverkar motorer, generatorer, robotar och drivsystem, bland annat, medan det mest omtalade affärsområdet Power Grids är en av världens ledande leverantörer av kraftöverföring.

Det minsta affärsområdet, Process Automation, som utgör knappt en femtedel av omsättningen under det tredje kvartalet, tillverkar styrsystem och produkter för instrumentering och automation till processindustrier inom allt från kemi och läkemedel, till olja, gas och energi.

Lönsamhetsmässigt är Electrification Products koncernens starkaste kort, medan Power Grids fortfarande släpar efter lönsamhetsmässigt, trots ett uppryck på senare tid. Aktivist­fonden Cevian med Christer Gardell i spetsen har också lobbat för att detta affärsområde bör säljas, eftersom samordningsvinsterna enligt Cevian är försumbara.

Ledningen i ABB resonerade dock annorlunda och beslutade sig för att behålla verksamheten i en strategisk översyn, som avslutades i oktober.

Bakgrunden är att Power Grids anses utgöra en dörröppnare för andra verksamhetsområden inom ABB, samtidigt som kraft och automation anses flyta ihop rent industriellt framgent. Cevian har svarat med att kräva en styrelseplats och en aktiekurs på 35 schweizerfranc, upp motsvarande 50 procent från dagens kurs inom 18 månader.

Den senaste kvartalsrapporten var i vart fall ingen munter läsning för någon part, där marknaden deppade mest över att koncernen som helhet tappade på orderingången, vilket gör att orderingången totalt nu endast uppgår till 0,91 gånger bolagets försäljning. En kvot under 1 är inte bra för försäljningsutvecklingen i närtid.

Sämst var affärsområdena Process Automation och Power Grids, där den sistnämnda uppgavs ha tagit skada av den osäkerhet som omgärdat affärsområdets vara eller icke vara inom ABB-familjen. Nu ska det tilläggas att ABB inte sällan har en ryckig orderingång eftersom enskilda order kan variera mycket från ett kvartal till ett annat.

Värre då att bolagets så kallade basorderingång, order värda mindre än 15 miljoner dollar, också minskade och föll med 6 procent under det tredje kvartalet.

Lägg därtill att bolaget var något mindre optimistisk om framtiden i USA, att Brexit gjort att invest­eringar stannat upp i Europa, samt att aktiekursen gått starkt inför rapporten. Aktien föll 5–6 procent på rapporten.

Nu går det förvisso att hävda att Brexit kan vara mer av engångskaraktär, samtidigt som en ny amerikansk president i form av Donald Trump har förväntningar på sig att ösa på med investeringar finanspolitiskt, vilket i nästan alla fall betyder mer infrastruktur.

Men detta kommer ta tid. ABB:s väg framåt handlar i stället om att spara och genta, vilket gör att det i första hand är lönsamhetsförbättringar, snarare är försäljningstillväxt, som ska lyfta bolaget framöver.

Bara under det tredje kvartalet skar bolaget ned sina kostnader med 107 miljoner dollar, att jämföra med 143 miljoner dollar under föregående kvartal. Totalt är besparingsmålet från kapitalmarknadsdagen i oktober 1,3 miljarder dollar.

Men allt handlar inte bara om bespar­ingar om man ska tro ledningen i ABB, som hoppas på att företaget ska ”göra en IBM” och kunna digitalisera sig mer framöver för att tjäna mer pengar på mjukvara.

Tanken är säkert klok med tanke på att marginaler inom mjukvara som regel är bättre, samtidigt som ABB sitter på ett underlag om hisnande 70 miljoner uppkopplade produkter, varav hälften ej är ABB-komponenter. Det talas om att anställa hela 5 000 mjukvaruingenjörer.

Enligt ABB är kundernas bespar­ingsmöjligheter runt 1 triljon dollar, vilket för ABB skulle kunna innebära 20 miljarder dollar i möjliga intäkter om 6–8 år om bolaget lyckas kapa åt sig två procent av denna summa.

I syfte att kunna leverera digitala helhetslösningar har också ett sam­arbete med Microsoft inletts.

I närtid kommer aktiemarknaden vara mest intresserad av hur företagets kostnadsprogram kommer att utveckla sig, vilket tillsammans med aktiekursen kommer att variera från kvartal till kvartal.

Mycket av potentialen i aktien är redan tagen i närtid i och med en normalisering av lönsamheten inom Power Grids, samtidigt som kursen i ABB gått starkt senaste halvåret. Men det är svårt som långsiktig investerare att inte äga en aktie som ABB med tanke på bolagets verksamhet, geografiska spridning och en godkänd direktavkastning.

Rekommendationen landar i en gardering, som innebär köp för de långsiktiga, medan mer marknadsopportunistiska sparare avvaktar den fortsatta utvecklingen av bolagets kostnadsprogram och börs­utvecklingen i stort.

Rekommendationen landar i avvakta, med riktkursen 195 kronor på tolv månaders sikt.

Författare Aktiespararen