Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-01-17

Kan en uppdelning göra Atlas Copco bättre?

Under måndagen meddelade Atlas Copco att vd Ronnie Leten lämnar och att koncernen ska delas i två separata börsbolag 2018. Atlas Copco fokuserar på kompressor-, vakuum- och industriteknik medan verksamheter fokuserade på gruv- bergbrytning och byggnation knoppas av till aktieägarna.

Sedan Ronnie Letens tillträde som VD i april 2009 har Atlas Copcoaktien genererat en totalavkastning på 438 procent jämfört med OMXS30 på 180 procent. Därför har Leten också varit hyllad av investerare, men det är inte någon överraskning att han nu lämnar vid 60 års ålder och åtta år som VD, skriver SEB.  Mats Rahmström efterträder vd-rollen. Han är nuvarande vice vd och chef för affärsområdet industriteknik.

Rahmström har arbetat på Atlas Copco sedan 1988 och haft många olika positioner inom koncernen i både Sverige, Storbritannien och Kanada. Eftersom VD bytet i sig inte är någon stor överraskning så är detta besked relativt neutralt för aktien.  Den stora överraskningen är beskedet om att koncernen delas i två delar genom en utdelning av gruv-, berg- och byggteknikverksamheterna. Även om Atlas Copco idag har olika verksamheter med begränsade synergier mellan de vitt skilda affärsområdena så har detta uppenbart inte medfört att verksamheterna har problem med svag lönsamhet och/eller tillväxt.

SEB anser att det inte finns något uppenbart behov av en mer fokuserad struktur ur lönsamhetssynvinkel. Likväl tenderar renodlade och tydligt fokuserade företag att prestera bättre över tid och på grund av dess mycket volatila och cykliska natur har det under vissa perioder varit oproportionerligt stort fokus på Atlas Copcos exponering mot gruvindustrin, vilket nu korrigeras. Uppdelningen är därmed inte lika självklart positiv som när/om andra typer av verksamheter delas upp, men givetvis inte heller negativ, fortsätter banken.

SEB prognostiserar en räntabilitet på sysselsatt kapital på 26,9 procent för 2016 och 30,0 procent för 2017 för koncernen som helhet och koncernens rörelseresultat har ökat med 9,7 procent per år de senaste 20 åren. Aktien rankas Behåll.

 

Författare Redaktionen