Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-29

SKF är sektorfavorit inför 2017

Swedbank är fortsatt positiva till SKF och tror att den positiva trenden från hösten fortsätter. Banken upprepar köprekommendationen med riktpris på 190 kronor för kullagertillverkaren, Swedbanks sektorfavorit.

Det framgår av en marknadskommentar på torsdagen.

En fortsatt stark dollar ger goda möjligheter för företaget att uppnå bättre marginaler och tillväxt under 2017, menar banken. Swedbank påpekar att det framförallt är affärsområdet industri som står väl rustat när den globala efterfrågan vänder uppåt.

När det gäller affärsområdet automotive är dock Swedbank mer försiktiga, med minskade tillväxtestimat som följd. En bidragande faktor bedöms vara minskade marginaler till följd av förväntade ökade materialkostnader under det fjärde kvartalet.

Sammantaget ser Swedbank en hög potential i SKF, särskilt då inom affärsområdet industri där banken tror att både intäkter och marginaler har goda möjligheter att öka under 2017.