Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-09-12

Spännande år väntar Cortus

Detta är en betald analys på uppdrag av Cortus Energy utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.

Cortus affärsidé är att producera billig och miljöeffektiv energi genom förgasning till processindustrin. Kommande året ska Nordkalk i Köping få företagets första leveranser.

Cortus kom in på börsen bakvägen genom köpet av Lundinfamiljens Cleantech East i början av året. Därefter genomförde bolaget en emission till kurs 5 kronor, som inbringade 39 miljoner kronor. Aktien föll snart under emissionskursen men har därefter stigit kraftigt efter ingångna avsiktsförklaringar och handlas för närvarande till runt 6,50 kronor (131003).

Uppgången är viktig för Cortus, eftersom en utestående teckningsoption ger bolaget ytterligare 53,6 miljoner kronor före emissionskostnader, förutsatt att aktiekursen i slutet av oktober överstiger 5,50 kronor.

Detta skulle ge Cortus tillräckligt med kapital för att kunna genomföra sitt första projekt: energigasleveranser till Nordkalks anläggning i Köping. Det är en investering som i första hand uppgår till 70 miljoner kronor för en anläggning som kan producera 5 megawatt. Industriell start beräknas till sommaren 2014. Drygt ett kvartal senare beräknar Cortus också ha levererat en energigasanläggning till ett amerikanskt energibolag med ett ordervärde om runt 25 miljoner kronor.

Med tanke på att tekniken inte är testad i full skala och att det rör sig om stora projekt för ett litet bolag är risken hög. Men samtidigt är bolaget ytterst spännande, eftersom det kombinerar ekonomisk effektiv energiproduktion med stark miljöprofil.

Aktien måste betraktas som ett av börsens intressantaste miljöföretag i tidig fas.

 

Källa: Uppdragsanalys

Författare Jarl Securities