Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-02-09

"Eniro undviker sannolikt konkurs"

Eniro ska genomföra en garanterad företrädesemission om 458 miljoner kronor (en gammal aktie ger rätt att köpa tre nya till kursen 1,50 kronor) plus en riktad konvertibelemission om nominellt 500 miljoner kronor. Då utspädningen är beroende av aktiekursen vid bolagsstämman den 9 mars, lär aktien vara volatil och potentiella meningsskiljaktigheter mellan aktieägarna kan vara stora.

Det framgår av en analys på Eniro från Handelsbanken.

Då alternativet kan vara konkurs, bedömer Handelsbanken det som sannolikt att nyemissionen går igenom, även om den innebär en betydande värdeöverföring från aktieägarna till preferensaktieägarna och potentiellt till konvertibelägarna då denna sker till externa investerare.

Minskningen av totala multiscreenintäkter (Desktop sök, Mobilt sök, Kampanjprodukter) accelererade till 11 procent under det fjärde kvartalet och totalt för Eniro minskade intäkterna organiskt med 17 procent.

Om rörelsekapitalet är en indikator förvärvades även orderingången. Frågan om och när intäkterna kommer att öka kvarstår. Bolaget förväntar att EBITDA (rörelseresultatet före av- och nedskrivningar) 2015 kommer att kvarstå på 2014 års nivå, vilket är en utmaning.

"Om det skulle uppnås avspeglar det kostnadsbesparingar, snarare än tillväxt. Antalet anställda minskade med 12 procent under det fjärde kvartalet, jämfört med det tredje, vilket indikerar fortsatta kostnadsbesparingar under 2015", skriver Handelsbanken.

Handelsbanken sänker sin intäktsprognos för 2015 med 7 procent, men höjer vår EBITDA-prognos då vi har fördubblat nivån på besparingarna.

Återbetalningen av lån de finansiella kostnaderna marginellt, då mycket av detta motverkas av kostnaderna för konvertibellånet.

"Vi fortsätter att räkna med vinstminskningar under 2015-16 till följd av en sjunkande försäljning", skriver Handelsbanken.

Handelsbanken upprepar rekommendationen minska.

Författare Redaktionen