Bli medlem
Bli medlem

Du är här

Bure Equity - Financial Services - AnalysguidenBure Equity är ett investmentbolag. Bolaget är en aktiv aktör vars affärsidé är att förvärva, utveckla och på sikt avyttra större rörelsedrivande verksamheter, för att frambringa aktieägarvärde. Störst ägarintressen återfinns inom den nordiska marknaden, med investeringar inom en rad olika branscher som verkstad, vård och omsorg samt IT-sektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

 

Fakta

VD: 
Henrik Blomquist
Ordförande: 
Patrik Tigerschiöld
Börsvärde
Nästa rapport
Lista
Large Cap
Bransch
Financial Services