Bli medlem
Bli medlem

Du är här

oboya.jpg

Media Folder: 

Oboya Horticulture Industries - Food, Beverage and Tobacco - AnalysguidenOm bolaget

 

Oboya Horticulture Industries AB:s affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin.

Vision

Oboya Horticulture ska förbättra och bidra till blommors, växters och örters ”supply chains”, dvs branschens försörjningskedja för att öka effektivitet, kvalitet, miljö
och utveckling.

Mål och Strategi

Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings- och logistikprodukter till odlingsindustrin.

Oboya Horticulture för avsikt att växa dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv av företag med kompletterande produktsortiment, men även genomföra företagsförvärv
för att etablera sig på nya marknader.

Oboya Horticulture har som mål att växa organiskt med minst 20-30 procent per år de närmaste åren på de befintliga marknaderna. Utöver den organiska tillväxten räknar Bolaget med att göra strategiska förvärv som ökar tillväxten ytterligare med minst 20 procent per år.

Företagsförvärven skall inriktas strategiskt på verksamheter som tillför Bolaget nya produkter eller ger ökad geografisk spridning.

Lönsamhetsmässigt är styrelsens mål att nå en vinstmarginal på sju procent, vilket bedöms som realistiskt inom några år.

Marknadspotential

På världsmarknaden har Oboya Horticulture en mycket liten marknadsandel. Styrelsen anser att det finns förutsättningar att växa betydligt och inom en femårsperiod nå en omsättning på någon miljard kronor och med en god lönsamhet.

 

 

Fakta

VD: 
Peter Wallin
Ordförande: 
Robert Wu
Börsvärde
Nästa rapport
Lista
Bransch
Food, Beverage and Tobacco