Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-07

Initieringsanalys Divio: Skalbart plattformsbolag med stark tillväxttrend

Detta är en betald analys på uppdrag av Divio Technologies utförd av Analysguiden

Attraktiv affärsmodell och starka referenskunder
Divio är ett mjukvarubolag vars rötter härstammar från Schweiz och sträcker sig till 2005. Bolaget tillhandahåller en kraftfull plattform som underlättar för företag att förflytta webbprojekt till molnet och som dessutom underhåller och övervakar kundens molninfrastruktur. Plattformen är till stor del automatiserad och för med sig betydande tids- och kostnadsbesparingar för kunden. Antalet betalande kunder på plattformen uppgår till nästan 500, varav merparter är mindre företag och organisationer. Men Divio har även lyckats attrahera flertalet välrenommerade företag till kundlistan, såsom kapitalförvaltaren Fidelity. Divio nyttjar en SaaS-affärsmodell där kunderna betalar en prenumerationsavgift per månad, vilket ger en attraktiv skalbarhet i affären och förutsägbara återkommande intäkter.

Snabbväxande marknader och fokuserad strategi
Givet omfattningen av Divios plattform är bolaget verksamma på de två snabbväxande marknaderna PaaS (Platform-as-a-Service) och CMP (Cloud Management Platform). Marknaderna förväntas växa med goda 18–19 procent årligen och tillsammans uppnå en global totalmarknad om 40 miljarder USD år 2024. Divios plattform kommunicerar väl med de drivkrafter som underbygger marknadstillväxten, såsom att lämna bort underhållet av molninfrastrukturer och reducera tiden till marknaden. Fram tills 2020 har Divio genom enbart word-of-mouth och med minimala marknadsföringsinsatser lyckats generera 350 betalande kunder till plattformen. Sedan början av 2021 har en ny försäljningsstrategi bearbetats där bland annat ett säljteam av seniora säljare rekryterats och målgruppen fokuserats. Vi tror starkt på den nya strategin som redan burit frukt. Under första halvåret hade 32 nya kunder tagits ombord och bolaget växte samtidigt nettoomsättningen med hela 40 procent (exklusive valutaeffekter).

Inleder bevakning med riktkurs 1,70 kr i basscenario
Vi förväntar oss stark tillväxt kommande år och prognostiserar en årlig genomsnittlig tillväxt om 38 procent från 2020 till 2025 i vårt bassscenario. Baserat på ett avkastningskrav om 13 procent och en justerad EV/Sales-multipel på 3,5 landar vi i ett motiverat värde om 1,70 kronor per aktie. Stärker caset i Divio gör dessutom ett stort ägande från insynspersoner. Grundaren Christian Bertschy, idag styrelseledamot, är den enskilt största aktieägaren med 7,4 procent av kapitalet och holdingbolaget Broomhilda AB, där merparten av ledningsgruppen och nyckelmedarbetare är delägare, är tredje största ägare med 5,6 procent av kapitalet.

Författare Analysguiden