Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-15

Analys Divio: Viktiga pusselbitar lagda för accelererande tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Divio Technologies utförd av Analysguiden

Återkommande intäkter växer med 33 procent
Divio avslutar helåret 2021 bra omsättningsmässigt, på årsbasis ökade nettoomsättningen med 33 procent och återkommande intäkter steg likaså med 33 procent under året. Tillväxten i återkommande intäkter har under andra halvåret tappat visst momentum gentemot första halvåret, och minskade med 2,5 procent. Som väntat redovisades en rörelseförlust för helåret, vilken uppgick till 11,5 miljoner kronor. Det är en klar förbättring gentemot 17,1 miljoner kronor år 2020 och hänförs till de kostnadseffektiviseringar som genomfördes 2020–2021. Under 2021 har Divio genomfört ett omfattande förändringsarbete. En ny försäljningsstrategi har bearbetats, målgruppen har fokuserats och resurser har dedikerats till att öka närvaron och synligheten för Divio samt för att bygga upp ett eget dedikerat säljteam. Efter rapporten aviserade även Divio att bolaget erhållit ett flertal viktiga ISO-certifieringar, vilka bör förenkla försäljningsarbetet framför allt mot Enterprise-kunder. Sammantaget ser vi positivt inför den grund som lagts, vilket bäddar för stark tillväxt under kommande år.

Skalbar affärsmodell och starka referenskunder
Divio är ett mjukvarubolag vars rötter härstammar från Schweiz och sträcker sig till 2005. Bolaget tillhandahåller en kraftfull plattform som underlättar för företag att förflytta webbprojekt till molnet och som dessutom underhåller och övervakar kundens molninfrastruktur. Plattformen är till stor del automatiserad och för med sig betydande tids- och kostnadsbesparingar för kunden. Antalet betalande kunder på plattformen uppgår till nästan 500, varav merparter är mindre företag och organisationer. Men Divio har även lyckats attrahera flertalet välrenommerade företag till kundlistan, såsom kapitalförvaltaren Fidelity. Divio nyttjar en SaaS-affärsmodell där kunderna betalar en prenumerationsavgift per månad, vilket ger en attraktiv skalbarhet i affären och förutsägbara återkommande intäkter.

Sänker motiverat värde efter multipelkontraktion
Våra prognoser är i princip oförändrade efter halvårsrapporten. Intäkterna kom in något under våra förväntningar, dollarkursen har stärkts mot svenska kronan, och ISO-certifieringarna ger stöd till våra långsiktiga tillväxtantaganden. Däremot går inte bortse från en ökad riskaversion hos investerare och en tydlig multipelkontraktion på aktiemarknaden, speciellt för bolag som ännu inte är lönsamma. Detta påverkar även vår multipelbaserade värdering av Divio. Vi räknar med en årlig genomsnittlig tillväxt om 39 procent från 2020 till 2025. Baserat på en justerad EV/Sales-multipel om 2,95 landar vi i ett motiverat värde om 1,45 (1,70) kronor per aktie.

Författare Analysguiden