Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Follicum: Follicum AB meddelar att samtliga patienter har slutfört behandlingen med FOL-005 i Fas IIa-studien mot håravfall.

Top-line data presenteras under hösten.

Follicum AB ("Follicum" eller "Bolaget") tillkännager idag att
samtliga patienter i den pågående fas IIa-studien med FOL-005 för
behandling av håravfall har slutfört behandlingen och genomfört de
avslutande besöken på kliniken. I fas IIa-studien undersöks
säkerheten och behandlingseffekten av olika doser av
läkemedelskandidaten FOL-005, administrerade som injektioner i
hårbotten.

Follicums Fas IIa-studie genomförs på Clinical Research Center for
Hair and Skin Science ("CRC") i Berlin och på Bioskin, Hamburg,
Tyskland. Studien är blindad och resultaten av studien kommer inte
att rapporteras förrän avblinding genomförts. Ett omfattande arbete
påbörjas nu med att kvalitetsgranska alla data innan avblindning och
genomförande av analyser.

I studien utvärderas 5 olika doser (inklusive placebo) där två olika
doser ges på två separata ytor på varje person. Behandlingstiden för
varje enskild patient har varit tre månader och patienterna har
behandlats tre gånger i veckan. Säkerhetsprofilen ser så här långt
bra ut och inga relevanta biverkningar har rapporterats. Follicum har
som målsättning att rapportera studiens resultat vad avser effekt på
hårtillväxt i enlighet med bolagets kommunicerade tidsplan, d v s att
presentera s.k. top-line data under hösten. Nästa steg i den kliniska
utvecklingen är fas IIb-studier på både män och kvinnor med den nya
topikala formuleringen.

VD Jan Alenfall kommenterar
"Det är mycket glädjande att alla patienter nu är färdigbehandlade
till och med något före tidplanen. Just nu pågår en omfattande
granskning av data innan studien kan avblindas och slutligen
analyseras. Som tidigare kommunicerats, ser vi fram emot att kunna
presentera resultaten av studien innan slutet av detta år".

Om FOL-005
FOL-005 är en modifierad kort version av det kroppsegna proteinet,
osteopontin. I en avslutad fas I/IIa-studie visade sig FOL-005 vara
en effektiv och säker behandling. Redan efter tre månaders behandling
svarade tre av fyra patienter med ökad hårväxt. Den nuvarande studien
var fullrekryterad i juni 2018 och nu har alla patienterna genomgått
hela behandlingen. Top line data beräknas alltså kunna presenteras i
slutet av 2018.

Marknad för preparat för stimulering av hårväxt
Oönskat håravfall (alopecia), vilket vanligtvis benämns som
"skallighet", drabbar ca en tredjedel av alla män mellan 20 och 50 år
i västvärlden. För män över 50 år är andelen med håravfall ännu
högre, cirka 50 %. Även en betydande andel kvinnor drabbas av oönskat
håravfall. Sammantaget innebär det en mycket omfattande marknad för
ett effektivt och säkert hårstimulerande läkemedel. De befintliga
läkemedelssubstanser som huvudsakligen används idag är minoxidil och
finasteride. Försäljningen av dessa läkemedel uppgår till mer än 3
mdr USD årligen. Jämfört med befintliga preparat kan FOL-005
troligtvis erbjuda andra fördelar- t ex färre biverkningar, enklare
dosering och högre andel responders.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Alenfall - VD, Follicum AB
Telefon: 046 - 19 21 97
E-post: info@follicum.com

Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2018.

Om Clinical Research Center for Hair and Skin Science (CRC), Berlin,
Tyskland

Clinical Research Center for Hair and Skin Science ("CRC") är en del
av hudkliniken vid Charité - universitetssjukhuset i Berlin. CRC
bedriver experimentell forskning och erbjuder specialistkompetens
inom området hud- och hårforskning. CRC har genomfört ett flertal
kliniska studier inom olika hårindikationer och har gedigna
kvalifikationer med specialisering på? kliniska fas I- och
II-studier.

Om bioskin
bioskin är ett fullservice-CRO specialiserat på? dermatologi som
tillhandahåller tjänster för klinisk utveckling av dermatologiskt
inriktade produkter speciellt när det gäller tidiga kliniska studier
och så kallade Proof of Concept-studier men även för studier i sena
faser. bioskin har 25 års erfarenhet att utföra kliniska studier inom
detta område. De har tidigare genomfört åtskilliga kliniska studier
inom olika hårindikationer och har imponerande kvalifikationer.
bioskin är privatägt och huvudkontoret ligger i Hamburg.

Om Follicum AB
Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och
utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde
är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd
klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten
FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny
peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska
modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige.
Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI.
www.follicum.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/follicum/r/follicum-ab-meddelar-att-samtliga-p...
http://mb.cision.com/Main/12117/2602043/898399.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.