Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-26

24 procent substansrabatt

Detta är en betald analys på uppdrag av Amasten Fastighets utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Slutet på 2017 präglades av att bygga den nya ledningsgruppen. Fastighetsvärderingen har fått ökad stadga. Stamaktien värderas ändå med 24 procent substansrabatt. Vi upprepar Öka med riktkurs 3,8 kronor (3,4).

Amasten sticker ut bland de listade fastighetsbolagen med sin inriktning på hyresbostäder i kommuner med färre än 50 000 invånare. Fastigheterna är indelade i tre regioner: Norr, Mitt och Syd. Genom fastighetsförvärv har bolaget blivit en relativt stor aktör i Ronneby och Karlskoga och en ännu större i Finspång. Det ger skalfördelar och stark närvaro på respektive ort. Bolaget siktar nu in sig på några regionstäder som Sundsvall där ett köp har genomförts. I regionstäderna är den lönsamma marknaden för renovering av hyresbostäder till högre hyra större. 

Finansieringsmässigt har bolaget valt obligationslån för att låna till fortsatt tillväxt och fick ned räntan till 5,7 procent på senaste lånet. Amasten har en god differens mellan direktavkastning på sina fastigheter och bolagets låneränta, även om den är lägre än övriga fastighetssektorn. Bolaget har ändå goda möjligheter till fortsatta förvärv speciellt som aktien blivit en bättre betalningsvaluta på sistone. Ett växande bestånd ger stordriftsfördelar och bidrar till att öka vinster per aktie, oaktat värdestegringar som varit ganska betydande under 2016 och första halvåret 2017 men som delvis reverserades under kvartal 4/2017. Fastighetsvärderingarna har alltså fått en ökad stadga.

Bolaget verkar i en nisch med relativt låg konkurrens. Amasten-aktien är bland de billigaste i sektorn i förhållande till substans. 48 miljoner kronor i värdeökning netto på fastigheterna för helåret 2017 gör att justerat eget kapital blev 4,59 och EPRA NAV till 5,05 kronor per stamaktie vid årsskiftet.

Bolagets intjäningsförmåga (resultat exklusive värdeökningar) ökar med cirka 40 procent vid nettoköp av fastigheter för drygt 1,4 miljarder kronor. Vi upprepar vårt tidigare råd Öka i aktien med en riktkurs på 3,8 kronor (3,4).

Författare Bertil Nilsson