Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

24 procents substansrabatt

Detta är en betald analys på uppdrag av Amasten Fastighets utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Värdeökningar på fastigheterna motsvarande 7 procent i årstakt stod för nästan hela Amastens resultat första kvartalet 2017.  Substansrabatten i stamaktien ligger nu på 24 procent. Vi upprepar vår Öka-rekommendation.

Amasten sticker ut bland de listade fastighetsbolagen med sin inriktning på hyresbostäder i kommuner med färre än 50 000 invånare. Fastighetsbeståndet är indelat i tre regioner: Norr, Mitt och Syd. Samtliga av Amastens orter har haft befolkningstillväxt de senaste åren. Genom fastighetsförvärv har bolaget blivit en relativt stor aktör i Härnösand och en ännu större i Finspång. Det ger skalfördelar och stark närvaro på respektive ort. Bolaget siktar nu in sig på några regionstäder där den lönsamma marknaden för renovering av hyresbostäder till högre hyra är större.

Finansieringsmässigt har bolaget valt obligationslån för att finansiera fortsatt tillväxt och fick nyligen ned räntan från 6,0 till 5,5 procent på senaste lånetranchen. Amasten har en god differens mellan direktavkastning på sina fastigheter och bolagets låneränta. Detta ger bolaget goda möjligheter till fortsatta förvärv. Ett växande bestånd ger stordriftsfördelar och bidrar till att öka vinster per aktie, oaktat värdestegringar som varit ganska betydande under 2016 och kvartal 1 2017. Baksidan av detta mynt är att avkastningen på nya objekt blir lägre än tidigare.

Bolaget verkar i en nisch med relativt låg konkurrens. Amasten-aktien är bland de billigaste i sektorn i förhållande till substans. 44 miljoner kronor i värdeökning på bolagets fastigheter under kvartal 1 2017 gör att justerat eget kapital har ökat till 4,70 och EPRA NAV till 5,18 kronor per stamaktie.

Intjäningsförmågan (resultat exklusive några värdestegringar) per aktie kan höjas med cirka 35 procent vid nettoköp av fastigheter för 1,3 miljarder kronor. Vi upprepar vårt tidigare råd Öka i aktien med en riktkurs på 4 kronor (4,20). 

Författare Bertil Nilsson