Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

2cureX: 2cureX offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020

2cureX AB ("2cureX") offentliggör härmed delårsrapport för det första
kvartalet 2020. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil
samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort
sammanfattning av rapporten.

VD Ole Thastrup kommenterar

"2cureX fortsätter att uppfylla de affärsmål som är nödvändiga för att
framgångsrikt kunna lansera IndiTreat-testet under andra halvåret
2020. En nyckelfaktor i lanseringsstrategin är kommersiella
partnerskap med regionala distributörer och sjukhus. Under det här
kvartalet etablerade vi en kommersiell närvaro i Europa genom att
teckna avtal med två IVD-distributörer (YourRad och Paralax) som
kommer att hjälpa oss att få ut IndiTreat-testet till kunder på de
skandinaviska och östeuropeiska marknaderna.

Vi rapporterade också framsteg med våra kliniska studier och med det
globala patentskyddet av vår kärnprodukt, IndiTreat. Till sist har
2cureX lyckats attrahera danska, tyska och internationella bidrag som
stöd till den kliniska och kommersiella verksamheten. Under kvartalet
uppgick dessa till 2,603 tkr, vilket redovisas under övriga
rörelseintäkter".

Första kvartalet (2020-01-01 till 2020-03-31) - koncern

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).

Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 603 KSEK (2 287 KSEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 229 KSEK (-1 933
KSEK)

Resultatet per aktie* uppgick till -0.09 SEK (-0.15 SEK)

Soliditeten** uppgick till 81 % (57 %)

Kassa och bank uppgick till 30 018 KSEK (17 167 KSEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet
2020: 12 420 000 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 mars
2020: 12 420 000 aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det första kvartalet 2020

· Klinisk validering: I januari hade 2cureX kliniska prövning inom
kolorektalcancer framgångsrikt rekryterat 75 procent av det
patientantal som behövs för att slutföra studien.

· Kommersialisering av IndiTreat: I februari tecknade 2cureX två
distributörsavtal.

· Produktutveckling: I februari blev ett kärnpatent för
IndiTreat-testet, som tidigare har beviljats i Europa, USA och Hong
Kong, även beviljat i Australien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Klinisk validering: I april inledde 2cureX ett kliniskt
partnerskap med Skånes universitetssjukhus. Detta är 2cureX första
partnerskap med ett större sjukhus i Sverige.

· Produktutveckling: I april mottog 2cureX och företagets kliniska
samarbetspartner, Universitetskliniken Hamburg-Eppendorf, ett bidrag
på 1,3 MEUR (13,7 MSEK) från det tyska utbildnings- och
forskningsministeriet, BMBF, för att anpassa IndiTreat till att
vägleda immunterapi för patienter med äggstockscancer.

· Produktutveckling: I april erhöll 2cureX tyska dotterbolag
tillsammans med Hahn-Schickar och departementet för mikrosystemteknik
(IMTEK) vid universitetet i Freiburg, ett bidrag på 1 MEUR (10,5
MSEK) från det tyska utbildnings-och forskningsministeriet, BMBF,
till en produktutvecklingssatsning för att automatisera
IndiTreat®-testet.

För mer information om 2cureX:

Ole Thastrup, VD
E-post: ot@2curex.com
Tel: +45 2211 5399
www.2curex.com
(https://www.2curex.com/2curex-is-accelerating-the-commercialization-of-i...)

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
E-post: ca@skmg.se
Tel: +46 11 32 30 732

Om 2cureX

2cureX har utvecklat IndiTreat® (Individual Treatment) testet.
IndiTreat® etablerartusentals 3D-mikrotumörer som funktionellt liknar
patientens tumör och identifierar den godkända cancerbehandling som
mest effektivt dödar patientens tumör. Omedelbart efter testet ges
patienten den utvalda behandlingen.

IndiTreat® valideras kliniskt i åtta kliniska studier i kolorektal
cancer, äggstockscancer, bukspottkörtelcancer och preventiva
cancerläkemedel. De kliniska programmen genomförs vid större
cancersjukhus i Danmark, Tyskland och Storbritannien.

IndiTreat® introduceras för närvarande på den europeiska marknaden
genom ett Early Access-program.

IndiTreat® förväntas bli ett standardverktyg i behandlingsdesignen för
cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
(symbol: "2CUREX").

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/2curex/r/2curex-offentliggor-delarsrapport-fo...
https://mb.cision.com/Main/16432/3122157/1255151.pdf
https://mb.cision.com/Public/16432/3122157/941471bf8da8b1f1.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.